De volgende fase van Toukomst

Eind januari 2021 publiceerde het Toukomstpanel, met daarin 20 Groningers, een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst volgens het panel moet worden besteed. Ondertussen ontwikkelde West 8 het Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040 op basis van alle voor Toukomst ingestuurde ideeën.

Het Toukomstpanel overhandigde het advies en het Toukomstbeeld op 28 januari 2021. RTV Noord maakte hierover een speciale Toukomstuitzending. Hiermee komt Toukomst in een nieuwe fase, die tot halverwege 2021 duurt.

De meeste gekozen projecten moeten nog verder worden uitgewerkt voordat ze ook echt kunnen starten. Het Toukomstteam helpt de initiatiefnemers hierbij.
Parallel maakt het Toukomstteam op basis van het advies van het panel een programmaplan. De beoordelingscommissie toetst of het programmaplan en de projecten aan het programmakader van Nationaal Programma Groningen voldoen.

Loopt dit allemaal volgens planning, dan starten de eerste Toukomstprojecten na de zomer.

De vervolgstappen in het eerste halfjaar van 2021:

1) Vanaf februari 2021
Het Toukomstteam helpt initiatiefnemers van de gekozen Toukomstprojecten met het uitwerken van hun projectplan voordat deze naar de beoordelingscommissie gaat. Deze ondersteuning is maatwerk: per project kijken we wat de behoefte is. Ook voor de Landschapswerkplaats en een aantal projecten van Roemte komt er een plan.

2) Februari – juni 2021
Het Toukomstteam maakt op basis van het advies van het panel een programmaplan Toukomst. In dit overkoepelende plan is uitgewerkt hoe de de gekozen projecten bijdragen aan de ambities van Nationaal Programma Groningen. Het programmaplan moet worden goedgekeurd door de onafhankelijke beoordelingscommissie, het bestuur van Nationaal Programma Groningen en door Provinciale Staten. Als dat is gebeurd, komt er vanuit het Rijk geld beschikbaar om goedgekeurde projecten ook echt uit te voeren.

3) 8 maart 2021
Het bestuur van Nationaal Programma Groningen bespreekt het advies van het Toukomstpanel.

4) april
De onafhankelijke beoordelingscommissie toetst het programmaplan en de eerste projectplannen voor de Toukomstprojecten aan de ambities en randvoorwaarden van Nationaal Programma Groningen. Gaat de beoordelingscommissie akkoord met de projectplannen, dan gaan deze ook ter goedkeuring naar het bestuur van Nationaal Programma Groningen.

5) 17 mei 2021
Het bestuur van Nationaal Programma Groningen beoordeelt de projectplannen en het programmaplan

6) 30 juni 2021
Verwacht moment van finale goedkeuring van het advies van het Toukomstpanel en het totale programmaplan door Provinciale Staten.

7) Vanaf september 2021
Start uitvoering Toukomstprojecten. Informatie over de Toukomstprojecten vind je vanaf 1 juli 2021 op de website van Nationaal Programma Groningen.