Alleen nog koken op waterstof.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het stemmen? Waar moeten de plannen aan voldoen? Hoe worden ideeën geclusterd naar plannen? De antwoorden op deze en meer vragen lees je hieronder. Staat je vraag er niet bij? Mail deze dan aan het team van Toukomst.

Snel naar

Algemeen

 • Wat is Toukomst?

  Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers gaan wij onze krachten bundelen om grote plannen te maken voor onze provincie. We zijn op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruit helpen. Voor de toekomst van Groningen kan élke Groninger ideeën insturen. Die verzamelen we op deze website.

  Deze ideeën gebruiken we voor:

  • Toukomstprojecten die het verschil maken en Groningen de komende decennia écht vooruit helpen. Voor de uitwerking en uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar;
  • het Toukomstbeeld dat in tekst en beeld (bijvoorbeeld met een panorama of fotoboek) een blik op Groningen in 2040 geeft.
 • Van wie is Toukomst?

  Toukomst is van en voor alle inwoners van de provincie Groningen. Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 en regionale organisaties.

 • Waarom is Toukomst opgezet?

  Toukomst is opgezet om samen te bouwen aan de toekomst: door projecten te ontwikkelen voor het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

  Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

 • Waarom praten we nu al over de toekomst? De problemen van vandaag zijn nog niet opgelost. Er zijn nog veel problemen met het herstellen van de schade en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied.

  Je thuis is je basis, en die basis moet veilig zijn. We beseffen goed dat juist die basis voor veel inwoners in het aardbevingsgebied onzeker is. En dat deze onzekerheid zich soms al jaren voortsleept. Het is dus enorm belangrijk dat deze problemen goed worden opgelost. Hiermee zijn veel mensen en organisaties hard aan de slag. Nationaal Programma Groningen richt zich op een ander aspect. Wij zijn er niet voor het herstel van de schade of het versterken van woningen. Wij houden ons bezig met alles daaromheen. Want naast schadeherstel en versterking is er veel meer nodig voor een goede toekomst voor elke Groninger.

  Met Toukomst willen we alvast verder kijken naar deze toekomst. Zodat inwoners, organisaties en bedrijven over een paar jaar echt kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie is verbeterd. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. We willen daarom nu graag weten welke ideeën jij hebt bij onze toekomst. Het gaat om de toekomst van de provincie als geheel. Eén Groningen.

 • Ik heb gehoord dat een bureau uit Rotterdam helpt bij Toukomst. Waarom is dat?

  Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 uit Rotterdam. West 8 werkt over de hele wereld aan omvangrijke projecten die steden en regio’s verder helpen. Met West 8 hebben we een frisse blik van buiten, gecombineerd met kennis uit onze eigen regio. Want Toukomst wordt natuurlijk wel samen met partners uit Groningen uitgevoerd. Meer over de gedachte die West 8 met Toukomst heeft, lees je hier.

 • Wordt Toukomst een hoogdravende intellectuele toestand?

  Dat is niet onze bedoeling. We willen zorgvuldig met de toekomst aan de slag. En doen daarbij ons best het voor iedereen begrijpelijk te houden. We willen niemand buiten sluiten. Iedereen kan een idee insturen dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen én iedereen kan zijn of haar favoriete projecten beoordelen. Zo werken we samen aan de toekomst van onze provincie.

 • Ik snap er nog steeds weinig van...

  Dat begrijpen we. De manier van werken van Toukomst is anders en nieuw. We snappen dat dit om vertrouwen vraagt en dat we dit vertrouwen de komende tijd moeten winnen. En we begrijpen ook goed dat het vertrouwen in de overheid in Groningen op dit moment niet groot is. Dat vraagt van ons niet om grote woorden, maar om grote daden! En heb je vragen over Toukomst? Neem gerust contact met ons op via toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl.

 • Ik lees ook over een Toukomstbeeld. Wat is dat?

  In april en mei bundelen we samen met de initiatiefnemers de ingestuurde ideeën tot concrete projecten. Tegelijkertijd gaat West 8 op basis van deze ideeën ook een Toukomstbeeld voor Groningen maken, een samenhangende blik op onze toekomst. Ook de bestaande dorpsvisies die al eerder met inwoners zijn gemaakt, worden gebruikt bij het maken van het Toukomstbeeld.

  Onderdeel van het Toukomstbeeld is het laten zien van de belangrijkste waarden van en voor Groningers. Wat is voor jou de essentie van Groningen? Wat laat je je kinderen na? Wat bind je aan Groningen? Waar ben je trots op? Dit alles bespreken we tijdens het bundelen van de ideeen, maar ook tijdens de Toukomsttoer en de andere gesprekken die voor Toukomst worden gevoerd.

  Het Toukomstbeeld wordt geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Het Toukomstbeeld kan als inspiratie dienen voor programmaplannen van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten en de provincie gaan maken. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

 • Hoe hangt Toukomst samen met de andere onderdelen van Nationaal Programma Groningen?

  Toukomst is een van de hoofdonderdelen van Nationaal programma Groningen. De grote ideeën die we met Toukomst verzamelen zijn de basis voor Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld. Dit laatste is letterlijk een beeld van de toekomst van onze provincie in 2040. Beide onderdelen van Toukomst zijn input voor de plannen en visies die Groningse gemeenten en de provincie Groningen komende tijd maken. Bijvoorbeeld voor de programmaplannen voor Nationaal Programma Groningen die deze overheden voorbereiden. Als een groot idee direct al interessant voor hen is nemen deze overheden contact op met de initiatiefnemers.

  Ook gemeenten spreken komende tijd met inwoners over de toekomst. We sluiten met onze Toukomstbus zoveel mogelijk aan bij activiteiten van deze gemeenten, zodat mensen niet twee keer met hetzelfde soort vraag worden benaderd.

 • Waarom hebben jullie zo'n oude bus voor Toukomst, jullie zijn toch bezig met de toekomst?

  We hebben er inderdaad voor gekozen geen nieuwe bus te kopen. Het werd een tweedehands bus die over was bij een kinderopvang. Geen dieselbus – dat was ook een bewuste keuze. En wie weet bouwen we de bus na afloop om naar waterstof.

Ideeën

Van ideeën naar concrete projecten

 • Wat doet Toukomst met ideeën die vergelijkbaar zijn?

  Ideeën die op elkaar lijken, gaan we bundelen. Dit doen we door de indieners van deze ideeën met elkaar in contact te brengen. Ook andere Groningers die deze ideeën een warm hart toedragen, kunnen zich aansluiten. Met hulp van Nationaal Programma Groningen en West 8 brengen we met elkaar deze ideeën verder en werken we ze uit tot duidelijke projecten.

 • Wat zijn de stappen om van idee naar Toukomstproject te komen?

  Met Toukomst doorlopen we enkele stappen:

  1. ophalen van ideeën
  2. bundelen en presenteren van projecten
  3. beoordelen van de projecten door het publiek
  4. het Toukomstpanel beslist mee over de besteding van de 100 miljoen euro aan de projecten
  5. presentatie van het Toukomstbeeld en de Toukomstprojecten
  6. komdende jaren het daadwerkelijk uitvoeren van projecten

Resultaten

 • Wat is straks het concrete resultaat van Toukomst?

  We willen dat Groningers over enkele jaren ook echt zien dat het wonen, werken en leven in onze provincie is verbeterd. Toukomst levert de volgende concrete resultaten op:

  • Op basis van alle ingezonden ideeën maken we een Toukomstbeeld voor de hele provincie Groningen.
  • In totaal wordt er 100 miljoen euro uitgegeven aan tien grote Toukomstprojecten. De eerste drie die we samen bepalen, krijgen een flink bedrag. Deze projecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. De overige zeven krijgen een kleiner bedrag om ze op weg te helpen.
  • Gemeenten en de provincie Groningen kunnen de ingezonden ideeën gebruiken voor hun eigen plannen.
 • Hoe gaat het Toukomstbeeld eruit zien?

  Het Toukomsbeeld dat West 8 gaat maken op basis van alle ingestuurde ideeën, wordt een samenhangende blik op de toekomst van onze provincie. Dit beeld wordt geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

Geld

 • Hoeveel geld heeft Toukomst voor het realiseren van projecten?

  Er is in totaal 100 miljoen euro gereserveerd voor Toukomst. Dit geld wordt zorgvuldig besteed aan de Toukomstprojecten.

 • Krijg ik sowieso geld als ik een idee instuur?

  Nee, niet iedereen krijgt geld voor zijn of haar idee. Uiteindelijk worden een aantal projecten uitgevoerd en een aantal helpen we op weg met een kleiner bedrag. Hoe het geld wordt besteed bepalen we samen; alle Groningers krijgen de kans om de projecten te beoordelen. De volgende vraag is dan: welke projecten gaan we uitvoeren en welke projecten helpen we met een kleiner bedrag op weg? Daarvoor is het Toukomstpanel! Dit panel heeft een belangrijke rol. De leden van het panel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

 • Waarom besteedt Toukomst het geld niet aan de schade die huizen hebben opgelopen door de aardbevingen?

  Zoals we bij een eerdere vraag al aangaven: Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. En het budget van dit programma is niet bedoeld voor de versterking van woningen en het repareren van schades aan huizen. Daar zijn andere organisaties mee bezig en zijn andere budgetten voor beschikbaar. Het geld voor Toukomst is gereserveerd voor de hele provincie Groningen, niet specifiek voor het aardbevingsgebied.

 • Wie bepaalt welke projecten geld krijgen?

  De projecten die we gaan uitvoeren, bepalen we met elkaar. Elke Groninger, van jong tot oud, kan online of offline de projecten beoordelen. Daarna bepalen inwoners in het Toukomstpanel welke projecten we sowieso gaan uitvoeren en welke andere projecten we met een kleiner bedrag op weg helpen.

  Meer informatie over het Toukomstpanel is te vinden in ons nieuwsbericht.

 • Waarom bepaalt de uitslag van de beoordeling van het grote publiek niet welke projecten worden uitgevoerd? Waarom is er ook een inwonerspanel?

  We willen ervoor zorgen dat de hele provincie straks baat heeft bij de uitvoering van de projecten. Het inwonerspanel zorgt ervoor dat de projecten eerlijk worden verdeeld over de hele provincie. We willen voorkomen dat er straks alleen in de gebieden waar de meeste mensen wonen (en waaruit dus waarschijnlijk de meeste beoordelingen zijn gegeven) projecten worden uitgevoerd. Meer informatie over het Toukomstpanel vind je in het nieuwsbericht hierover.

 • Wanneer wordt het geld voor de Toukomstprojecten uitgegeven? 

  Nationaal Programma Groningen duurt in totaal tien jaar. Na het kiezen van deze projecten in 2020, wordt een project uitgewerkt met daarin een planning voor de komende jaren. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke netjes gevolgd. Het geld voor de Toukomstprojecten zal dus in de komende jaren worden uitgegeven aan het maken en uitvoeren van de projecten.

 • Als mijn idee niet is geselecteerd voor een financiële bijdrage van Toukomst, kan ik dan ergens anders terecht om geld aan te vragen?

  Ja, dat kan. Er zijn verschillende regelingen en fondsen waar je geld kunt aanvragen voor je idee. De belangrijkste regelingen zijn het Loket leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen en de regeling Bewonersinitiatieven van de provincie Groningen. Ook is er bij Nationaal Programma Groningen een regeling in de maak voor wat grotere lokale initiatieven. Verder kan Toukomst je in contact brengen met mensen en organisaties die kunnen helpen bij het uitwerken van je idee en het vinden van geld om het uit te voeren.