Alleen nog koken op waterstof.

Veelgestelde vragen

Wat is Toukomst? Wat doet Toukomst met ideeën die vergelijkbaar zijn? Wat is straks het resultaat van Toukomst? De antwoorden op deze en meer vragen lees je hieronder. Staat je vraag er niet bij? Mail deze dan aan het team van Toukomst.

Snel naar

Beoordeling

 • Wat is er gebeurd met mijn idee? En hoor ik daar nog iets van?

  De ideeën zijn allemaal gebruikt om te beschrijven welke thema’s Groningers voor hun toekomst belangrijk vinden. Daarnaast zijn inzenders van de ideeën uitgenodigd om tijdens het bundelen met elkaar in gesprek te gaan. Als mensen hier niet bij aanwezig zijn geweest, dan kan hun idee als inspiratie gebruikt zijn bij het bundelen van ideeën tot projecten. Lees meer in de laatste nieuwsbrief en op toukomst.nl. Ook is vanuit Toukomst per project aangegeven welke ideeën bij de gebundelde projecten passen, die zie je terug op de site onder de beschrijving van de projecten. Het Toukomstpanel gebruikt bij het beoordelen de beoordeling van Groningers en kijkt ook naar de losse 900 ideeën. Lees hier meer over wat er met de ideeën nog meer wordt gedaan.

  Er komt geen 1 op 1 terugkoppeling van wat er met een idee is gebeurd. We hebben trouwens niemand uitgesloten bij het bundelen. En het is belangrijk te beseffen dat Toukomst niet is bedoeld als subsidieloket. Bovendien is Toukomst niet het enige onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Wil je nog meer weten over Toukomst en het Toukomstpanel? Kijk dan vooral ook de bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en statenleden terug: www.toukomst.nl/raden-en-Staten. Daarin spreekt onder andere toukomstpanelvoorzitter Rob Schuur.

 • Ik heb geen activatiemail ontvangen voor mijn beoordeling. Wat nu?

  Heb je dit e-mail adres eerder bij Toukomst gebruikt als inzender of meedenker van een idee? Dan is een activatiemail niet meer nodig.

  Gebruik je dit e-mail adres voor het eerst bij Toukomst? Wacht een paar minuten, en check ook eerst je spambox.

  Nog steeds geen activatiemail? Mail dan naar Toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl met de titels van de projecten waarvoor je een beoordeling hebt verzonden, zodat wij het kunnen oplossen.

 • Wat gebeurt er eigenlijk met de beoordelingen?

  De beoordelingen op de website zijn input voor het inwonerpanel dat uiteindelijk de inhoudelijke afweging maakt hoe het toukomstbudget besteed gaat worden. Hoe dat zit lees je hier: https://www.toukomst.nl/toukomstpanel/.

  Het beoordelen is dus nadrukkelijk geen populariteitsstemming. De sterren geven een indruk, maar vooral de argumentaties voor en tegen zijn ook belangrijke input voor het panel.

 • Worden de beoordelingen ook openbaar gemaakt?

  De data van de beoordeling gaan naar een onderzoeksbureau dat de beoordelingen samenvat in een rapport. Dit rapport zal openbaar worden gemaakt nadat het op 20 oktober aan het Toukomstpanel overhandigd wordt. Uiteindelijk is het panel https://www.toukomst.nl/toukomstpanel/ de groep die de inhoudelijke afweging maakt. Ook worden de beoordelingen (uiteraard zonder persoonsgegevens) gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Waarom komen er na 4 oktober nog beoordelingen bij?

  Beoordelingen die zijn verstuurd met een e-mail adres dat nog niet eerder bij Toukomst bekend was, moeten eerst geactiveerd worden. Hiervoor hebben beoordelaars een activatie-link toegestuurd gekregen. Sommige beoordelaars activeren na de einddatum 4 oktober nog hun e-mail adres. Na de activatie worden deze beoordelingen bij het totaal opgeteld. Daarom loopt de teller nog een beetje op.

Algemeen

 • Wat is Toukomst?

  Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers bundelen wij onze krachten om grote plannen te maken voor onze provincie. Daarbij gaat het om grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Voor de toekomst van Groningen kon élke Groninger tot en met 31 maart ideeën insturen op deze website.

  Deze ideeën gebruiken we voor:

  • Toukomstprojecten die het verschil maken en Groningen vooruithelpen. Voor de uitwerking en uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar.
  • Het Toukomstbeeld dat in tekst en beeld (bijvoorbeeld met een panorama of fotoboek) een blik op Groningen in 2040 geeft.
 • Van wie is Toukomst?

  Toukomst is van en voor alle inwoners van de provincie Groningen. Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 en regionale organisaties.

 • Waarom is Toukomst opgezet?

  Toukomst is opgezet om samen te bouwen aan de toekomst: door projecten te ontwikkelen voor het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

  Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

 • Waarom praten we nu al over de toekomst? De problemen van vandaag zijn nog niet opgelost. Er zijn nog veel problemen met het herstellen van de schade en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied.

  Je thuis is je basis, en die basis moet veilig zijn. We beseffen goed dat juist die basis voor veel inwoners in het aardbevingsgebied onzeker is. En dat deze onzekerheid zich soms al jaren voortsleept. Het is dus enorm belangrijk dat deze problemen goed worden opgelost. Hiermee zijn veel mensen en organisaties hard aan de slag. Nationaal Programma Groningen richt zich op een ander aspect. Wij zijn er niet voor het herstel van de schade of het versterken van woningen. Wij houden ons bezig met alles daaromheen. Want naast schadeherstel en versterking is er veel meer nodig voor een goede toekomst voor elke Groninger.

  Met Toukomst willen we alvast verder kijken naar deze toekomst. Zodat inwoners, organisaties en bedrijven over een paar jaar echt kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie is verbeterd. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. We wilden daarom graag weten welke ideeën jij hebt bij onze toekomst en hebben een oproep gedaan om ideeën in te sturen. Dit kon tot en met 31 maart. Het gaat om de toekomst van de provincie als geheel. Eén Groningen.

 • Welke ideeën zochten jullie eigenlijk?

  Grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën die Groningen en de Groningers vooruithelpen. Juist ook eigengereide ideeën. Of ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. En ideeën die in het normale beleid van overheden geen plek hebben. Of waar gewoon nooit geld voor was en daarom nooit aan werd gedacht. Het gaat ons vooral om ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.

  We zochten ideeën van elke Groninger, maar vooral ook die van jongeren. Zij hebben immers de toekomst!

 • Krijg ik sowieso geld voor mijn ingestuurde idee?

  Nee, niet iedereen krijgt geld voor zijn of haar idee. Uiteindelijk worden een aantal projecten uitgevoerd en een aantal helpen we op weg met een kleiner bedrag. Hoe het geld wordt besteed bepalen we samen; alle Groningers krijgen de kans om de projecten te beoordelen. De volgende vraag is dan: welke projecten gaan we uitvoeren en welke projecten helpen we met een kleiner bedrag op weg? Daarvoor is het Toukomstpanel! Dit panel heeft een belangrijke rol. De leden van het panel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

 • Waarom bepaalt de uitslag van de beoordeling van het grote publiek niet welke projecten worden uitgevoerd? Waarom is er ook een inwonerspanel?

  We willen ervoor zorgen dat de hele provincie straks baat heeft bij de uitvoering van de projecten. Het Toukomstpanel zorgt ervoor dat de projecten eerlijk worden verdeeld over de hele provincie. We willen voorkomen dat er straks alleen in de gebieden waar de meeste mensen wonen (en waaruit dus waarschijnlijk de meeste beoordelingen zijn gegeven) projecten worden uitgevoerd. Meer informatie over het Toukomstpanel vind je op deze pagina.

 • Ik lees ook over een Toukomstbeeld. Wat is dat?

  West 8 gaat de ingestuurde ideeën gebruiken om een Toukomstbeeld voor Groningen maken, een samenhangende blik op onze toekomst. Ook de bestaande dorpsvisies die al eerder met inwoners zijn gemaakt, worden gebruikt bij het maken van het Toukomstbeeld.

  Onderdeel van het Toukomstbeeld is het laten zien van de belangrijkste waarden van en voor Groningers. Wat is voor jou de essentie van Groningen? Wat laat je je kinderen na? Wat bind je aan Groningen? Waar ben je trots op? Dit alles bespreken we tijdens het bundelen van de ideeën, maar hebben we ook besproken tijdens de Toukomsttour en andere gesprekken die we voor Toukomst gevoerd hebben. Noorderbreedte en Studio MARCHA! helpen ook bij het uitwerken van deze kernwaarden.

  Het Toukomstbeeld wordt geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Het Toukomstbeeld kan als inspiratie dienen voor programma’s van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten en de provincie gaan maken. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

 • Hoe hangt Toukomst samen met de andere onderdelen van Nationaal Programma Groningen?

  Toukomst is één van de hoofdonderdelen van Nationaal programma Groningen. De grote ideeën die we met Toukomst verzamelen zijn de basis voor Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld. Dit laatste is letterlijk een beeld van de toekomst van onze provincie in 2040. Beide onderdelen van Toukomst zijn input voor de plannen en visies die gemeenten in Groningen en de provincie Groningen komende tijd maken. Bijvoorbeeld voor de provinciale en lokale programma’s voor Nationaal Programma Groningen die deze overheden voorbereiden. Als een groot idee direct al interessant voor hen is nemen deze overheden contact op met de indieners.

  Ook gemeenten spreken komende tijd met inwoners over de toekomst. We sloten met onze Toukomstbus zoveel mogelijk aan bij activiteiten van deze gemeenten, zodat mensen niet twee keer met hetzelfde soort vraag worden benaderd.

 • Bepaalt het aantal hartjes welk idee uiteindelijk wordt uitgevoerd?

  Nee, de hoeveelheid ‘hartjes’ die een idee krijgt bepaalt niet of een idee wordt uitgevoerd. Het aantal hartjes staat voor het aantal keer dat een idee favoriet is gemaakt door mensen die het project willen bewaren. Je lijst met favorieten is gekoppeld aan het apparaat dat je gebruikt (tablet, telefoon, computer) en kan dus per apparaat verschillend zijn.

  Nu de ideeën in september 2020 gebundeld zijn tot 59 grote projecten, kunnen mensen de projecten beoordelen en laten zien welk project volgens hen uitgevoerd moet worden. Lees meer over de verschillende stappen van Toukomst.

 • Wie kon zich aanmelden voor het Toukomstpanel?

  Hieronder lees je de vragen terug die wij aan Groningers stelden, en de voorwaarden om zich aan te melden voor het Toukomstpanel.

  Iedereen die zich aanmeldde is gevraagd of ze:

  • 16 tot 30 jaar, of 30 jaar of ouder zijn;
  • man of vrouw zijn;
  • in Groningen werkzaam zijn als: politieagent, eigenaar van een agrarisch bedrijf, leerkracht op een basisschool of middelbare school, zorgverlener, bijvoorbeeld een pastoraal werker voor een kerk of andere geloofsgemeenschap, eigenaar van een mkb-bedrijf met tussen de 20 en 250 medewerkers.

   

  Iedereen die zich aanmeldde moet:

  • minimaal 16 jaar oud zijn;
  • wonen in de provincie Groningen;
  • zich willen inzetten voor de toekomst van de provincie en zich grondig willen voorbereiden door de informatie over de projecten goed te bestuderen (beoordelingen van Groningers, een onderzoek naar de haalbaarheid en advies van experts);
  • de besproken informatie vertrouwelijk behandelen en daarom bereid zijn een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;
  • beschikbaar zijn op drie avonden, de data worden zo snel mogelijk bekend (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus).

   

  Panelleden mogen geen lid zijn van een gemeenteraad, Provinciale Staten of in het bestuur zitten van een belangenorganisatie in Groningen. Ook mag een lid niet actief betrokken zijn bij één of meer van de gebundelde Toukomstprojecten. Bovendien werken panelleden niet voor de provincie Groningen, een gemeente of belangenorganisatie in Groningen. Panelleden krijgen een passende vergoeding omdat zij zich willen inzetten voor de toekomst van onze provincie.

Ideeën

Ideeën insturen kon tot en met 31 maart 2020

Bundelen

De bundelrondes zijn in augustus 2020 afgerond

 • Wat doet Toukomst met ideeën die vergelijkbaar zijn?

  Ideeën die op elkaar lijken, zijn gebundeld. Dit deden we door de indieners en meedenkers van deze ideeën met elkaar in contact te brengen. Met hulp van Nationaal Programma Groningen en West 8 zijn de ideeën uitgewerkt tot grote projecten. In september 2020 zijn de bundelrondes klaar en zijn de projecten gepresenteerd.

 • Wat zijn de stappen om van idee naar Toukomstproject te komen?

  Met Toukomst doorlopen we enkele stappen:

  1. Ophalen van ideeën
  2. Bundelen en presenteren van projecten
  3. Beoordelen projecten door Groningers en maken Toukomstbeeld
  4. Het Toukomstpanel adviseert over de besteding van de 100 miljoen euro aan de projecten
  5. Presentatie van het Toukomstbeeld en de Toukomstprojecten
  6. Komende jaren het daadwerkelijk uitvoeren van projecten

  Wat deze stappen inhouden lees je op de pagina ‘Wat is Toukomst‘.

 • Ik lees op de website dat de ideeën zijn gebundeld, wat houdt het bundelen precies in?

  De ideeën die elkaar aanvullen en versterken zijn gebundeld. Dit deden we met de indieners en meedenkers van de ideeën. De bundeling leidde tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Dit bundelen gebeurde vanaf juni 2020 tijdens online bijeenkomsten. Onder leiding van een gespreksleider kwamen de in totaal 49 groepen drie keer online bij elkaar. In drie rondes werkten de deelnemers toe naar een groot project voor de toekomst van de provincie. Zij bedachten zelf hoe ze de ideeën (die in een leesmap ter inspiratie terug te vinden zijn) bundelden en groter maakten. De groepsleider hielp ze daarbij. Daarnaast stond een team van specialisten klaar, om de deelnemers te adviseren bij bijvoorbeeld onderdelen zoals haalbaarheid en begroting.

 • Wanneer worden de ideeën gebundeld?

  In juni, juli en augustus 2020 zijn de ideeën die elkaar versterken gebundeld tot 59 grote projecten, die echt het verschil maken voor onze toekomst. Dit hebben we gedaan met de indieners van de ideeën en mensen die hadden aangegeven graag mee willen denken. Van 22 september tot en met 4 oktober 2020 kunnen Groningers de projecten beoordelen. In de periode daarna adviseert het Toukomstpanel het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

 • Ik heb bij een aantal ideeën geklikt op ‘Ik wil meedenken’, doe ik dan ook mee met het bundelen?

  Jazeker. Tijdens het bundelen gaan we de ideeën projecten maken die elkaar kunnen versterken. Als jij hebt aangegeven mee te willen denken, ben je uitgenodigd voor de bundelbijeenkomsten.

 • Alle ideeën zijn voor het bundelen ingedeeld in 49 groepen. Hoe zien die groepen eruit?

  We hebben de ruim 900 ideeën geanalyseerd en gekeken naar overkoepelende thema’s. Daaruit zijn 49 bundelgroepen gekomen, waarin ideeën elkaar kunnen aanvullen en versterken. Lees meer over de groepen.

  Uiteindelijk zijn de 900 ideeën gebundeld tot 59 projecten. Deze zijn voorgelegd aan de Groningers ter beoordeling.

 • Wat is de planning na het bundelen?

  In september komen alle ideeën die deelnemers gebundeld hebben op de website van Toukomst. Daarna vragen we de inwoners van Groningen om deze projecten te beoordelen. Dit kan van 22 september tot en met zondag 4 oktober via de website, maar ook via een huis-aan-huiskrant die in heel Groningen verschijnt, in de week van 22 september. Het Toukomstpanel ontvangt de beoordeling door Groningers in oktober. Het Toukomstpanel maakt, op basis van deze beoordelingen én een haalbaarheidsonderzoek door externe deskundigen, een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Het Toukomstpanel presenteert dit advies begin 2021 aan het bestuur.

 • Wat gebeurt er verder met de ideeën nu bundeling klaar is?

  De ideeën zijn niet verdwenen nu de bundeling tot 59 projecten klaar is:

  • Bijna alle ideeën dienden als inspiratie tijdens het bundelen
  • Ideeën worden teruggekoppeld naar gemeenten waar ze spelen, zodat gemeenten er mogelijk nog iets mee kunnen doen;
  • Ideeën zijn los zichtbaar op Toukomstsite bij projecten waaraan ze gerelateerd zijn;
  • Het panel bekijkt niet alleen de projecten maar ook de ideeën;
  • Er komt een analyse van de projecten én de ideeën door draijer + partners, deze analyse gaat ook naar het panel.

  Lees meer over de terugkoppeling na het insturen van een idee bij deze vraag.

Resultaten

 • Wat is straks het concrete resultaat van Toukomst?

  We willen dat Groningers over enkele jaren ook echt zien dat het wonen, werken en leven in onze provincie is verbeterd. Toukomst levert de volgende concrete resultaten op:

  • Op basis van alle ingestuurde ideeën maken we een Toukomstbeeld voor de hele provincie Groningen.
  • In totaal wordt er 100 miljoen euro uitgegeven aan grote Toukomstprojecten. De projecten die we gaan uitvoeren, kiezen we met elkaar.
  • Gemeenten en de provincie Groningen kunnen de ingestuurde ideeën gebruiken voor hun eigen plannen.
 • Hoe gaat het Toukomstbeeld eruit zien?

  Het Toukomsbeeld dat West 8 gaat maken op basis van alle ingestuurde ideeën, wordt een samenhangende blik op de toekomst van onze provincie. Dit beeld wordt geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

Geld

 • Hoeveel geld heeft Toukomst voor het realiseren van projecten?

  Er is in totaal 100 miljoen euro gereserveerd voor Toukomst. Dit geld wordt zorgvuldig besteed aan de Toukomstprojecten.

 • Krijg ik sowieso geld voor mijn ingestuurde idee?

  Nee, niet iedereen krijgt geld voor zijn of haar idee. Uiteindelijk worden een aantal projecten uitgevoerd en een aantal helpen we op weg met een kleiner bedrag. Hoe het geld wordt besteed bepalen we samen; alle Groningers krijgen de kans om de projecten te beoordelen. De volgende vraag is dan: welke projecten gaan we uitvoeren en welke projecten helpen we met een kleiner bedrag op weg? Daarvoor is het Toukomstpanel! Dit panel heeft een belangrijke rol. De leden van het panel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

 • Waarom besteedt Toukomst het geld niet aan de schade die huizen hebben opgelopen door de aardbevingen?

  Zoals we bij een eerdere vraag al aangaven: Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. En het budget van dit programma is niet bedoeld voor de versterking van woningen en het repareren van schades aan huizen. Daar zijn andere organisaties mee bezig en zijn andere budgetten voor beschikbaar. Het geld voor Toukomst is gereserveerd voor de hele provincie Groningen, niet specifiek voor het aardbevingsgebied.

 • Wie bepaalt welke projecten geld krijgen?

  De projecten die we gaan uitvoeren, bepalen we met elkaar. Elke Groninger, van jong tot oud, kan online of offline de projecten beoordelen. Daarna adviseren de leden van het Toukomstpanel het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

  Meer informatie over het Toukomstpanel is te vinden op deze pagina.

 • Waarom bepaalt de uitslag van de beoordeling van het grote publiek niet welke projecten worden uitgevoerd? Waarom is er ook een inwonerspanel?

  We willen ervoor zorgen dat de hele provincie straks baat heeft bij de uitvoering van de projecten. Het Toukomstpanel zorgt ervoor dat de projecten eerlijk worden verdeeld over de hele provincie. We willen voorkomen dat er straks alleen in de gebieden waar de meeste mensen wonen (en waaruit dus waarschijnlijk de meeste beoordelingen zijn gegeven) projecten worden uitgevoerd. Meer informatie over het Toukomstpanel vind je op deze pagina.

 • Wanneer wordt het geld voor de Toukomstprojecten uitgegeven? 

  Nationaal Programma Groningen duurt in totaal tien jaar. Na het kiezen van deze projecten in 2020, wordt een project uitgewerkt met daarin een planning voor de komende jaren. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke netjes gevolgd. Het geld voor de Toukomstprojecten zal dus in de komende jaren worden uitgegeven aan het maken en uitvoeren van de projecten.

 • Als mijn idee niet is geselecteerd voor een financiële bijdrage van Toukomst, kan ik dan ergens anders terecht om geld aan te vragen?

  Ja, dat kan. Er zijn verschillende regelingen en fondsen waar je geld kunt aanvragen voor je idee. De belangrijkste regelingen zijn het Loket leefbaarheid en het Impulsloket van Nationaal Programma Groningen en de regeling Bewonersinitiatieven van de provincie Groningen. Verder kan Toukomst je in contact brengen met mensen en organisaties die kunnen helpen bij het uitwerken van je idee en het vinden van geld om het uit te voeren.

 • Hoe zit het met de haalbaarheid en financiering van de projecten?

  Het is de bedoeling dat de grote projecten die uiteindelijk worden gekozen, toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat een project niet stopt als het beschikbare budget van Toukomst op is. Daarom is het belangrijk dat er een goede begroting komt. In die begroting komt ook andere financiering (bijvoorbeeld van het Rijk of de EU) te staan, die kan helpen bij de realisatie van het project (co-financiering).

Overig

 • Ik heb gehoord dat een bureau uit Rotterdam helpt bij Toukomst. Waarom is dat?

  Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 uit Rotterdam. West 8 werkt over de hele wereld aan omvangrijke projecten die steden en regio’s verder helpen. Met West 8 hebben we een frisse blik van buiten, gecombineerd met kennis uit onze eigen regio. Want Toukomst wordt natuurlijk wel samen met partners uit Groningen uitgevoerd. Meer over de gedachte die West 8 met Toukomst heeft, lees je hier.

 • Wordt Toukomst een hoogdravende intellectuele toestand?

  Dat is niet onze bedoeling. We willen zorgvuldig met de toekomst aan de slag. En doen daarbij ons best het voor iedereen begrijpelijk te houden. We willen niemand buiten sluiten. Tot en met 31 maart kon iedereen een idee insturen dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen én iedereen kan zijn of haar favoriete projecten beoordelen. Zo werken we samen aan de toekomst van onze provincie.

 • Ik snap er nog steeds weinig van...

  Dat begrijpen we. De manier van werken van Toukomst is anders en nieuw. We snappen dat dit om vertrouwen vraagt en dat we dit vertrouwen de komende tijd moeten winnen. En we begrijpen ook goed dat het vertrouwen in de overheid in Groningen op dit moment niet groot is. Dat vraagt van ons niet om grote woorden, maar om grote daden! En heb je vragen over Toukomst? Neem gerust contact met ons op via toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl.

 • Waarom hebben jullie zo'n oude bus voor Toukomst, jullie zijn toch bezig met de toekomst?

  We hebben er inderdaad voor gekozen geen nieuwe bus te kopen. Het werd een tweedehands bus die over was bij een kinderopvang. Geen dieselbus – dat was ook een bewuste keuze. En wie weet bouwen we de bus na afloop om naar waterstof.