Alleen nog koken op waterstof.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het stemmen? Waar moeten de plannen aan voldoen? Hoe worden ideeën geclusterd naar plannen? De antwoorden op deze en meer vragen lees je hieronder. Staat je vraag er niet bij? Mail deze dan aan het team van Toukomst.

Snel naar

Algemeen

 • Wat is Toukomst?

  Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers gaan wij onze krachten bundelen om grote plannen te maken voor onze provincie. We zijn op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruit helpen. Voor de toekomst van Groningen kan élke Groninger ideeën insturen. Die verzamelen we op deze website.

  Deze ideeën gebruiken we voor:

  • tien Toukomstprojecten die het verschil maken en Groningen de komende decennia écht vooruit helpen. Voor de uitwerking en uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar;
  • het Toukomstbeeld dat in tekst en beeld (bijvoorbeeld met een panorama of fotoboek) een blik op Groningen in 2040 geeft.
 • Van wie is Toukomst?

  Toukomst is van en voor alle inwoners van de provincie Groningen. Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 en regionale organisaties.

 • Waarom is Toukomst opgezet?

  Toukomst is opgezet om samen te bouwen aan de toekomst: door projecten te ontwikkelen voor het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

  Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

 • Waarom praten we nu al over de toekomst? De problemen van vandaag zijn nog niet opgelost. Er zijn nog veel problemen met het herstellen van de schade en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied.

  Je thuis is je basis, en die basis moet veilig zijn. We beseffen goed dat juist die basis voor veel inwoners in het aardbevingsgebied onzeker is. En dat deze onzekerheid zich soms al jaren voortsleept. Het is dus enorm belangrijk dat deze problemen goed worden opgelost. Hiermee zijn veel mensen en organisaties hard aan de slag. Nationaal Programma Groningen richt zich op een ander aspect. Wij zijn er niet voor het herstel van de schade of het versterken van woningen. Wij houden ons bezig met alles daaromheen. Want naast schadeherstel en versterking is er veel meer nodig voor een goede toekomst voor elke Groninger.

  Met Toukomst willen we alvast verder kijken naar deze toekomst. Zodat inwoners, organisaties en bedrijven over een paar jaar echt kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie is verbeterd. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. We willen daarom nu graag weten welke ideeën jij hebt bij onze toekomst. Het gaat om de toekomst van de provincie als geheel. Eén Groningen.

 • Ik heb gehoord dat een bureau uit Rotterdam helpt bij Toukomst. Waarom is dat?

  Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met West 8 uit Rotterdam. West 8 werkt over de hele wereld aan omvangrijke projecten die steden en regio’s verder helpen. Met West 8 hebben we een frisse blik van buiten, gecombineerd met kennis uit onze eigen regio. Want Toukomst wordt natuurlijk wel samen met partners uit Groningen uitgevoerd. Meer over de gedachte die West 8 met Toukomst heeft, lees je hier.

 • Wordt Toukomst een hoogdravende intellectuele toestand?

  Dat is niet onze bedoeling. We willen zorgvuldig met de toekomst aan de slag. En doen daarbij ons best het voor iedereen begrijpelijk te houden. We willen niemand buiten sluiten. Iedereen kan een idee insturen dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen én iedereen kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete projecten. Zo werken we samen aan de toekomst van onze provincie.

 • Ik snap er nog steeds weinig van...

  Dat begrijpen we. De manier van werken van Toukomst is anders en nieuw. We snappen dat dit om vertrouwen vraagt en dat we dit vertrouwen de komende tijd moeten winnen. En we begrijpen ook goed dat het vertrouwen in de overheid in Groningen op dit moment niet groot is. Dat vraagt van ons niet om grote woorden, maar om grote daden! En heb je vragen over Toukomst? Neem gerust contact met ons op via toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl.

 • Ik lees ook over een Toukomstbeeld. Wat is dat?

  In april en mei bundelen we samen met de initiatiefnemers de ingestuurde ideeën tot concrete projecten. Tegelijkertijd gaat West 8 op basis van deze ideeën ook een Toukomstbeeld voor Groningen maken, een samenhangende blik op onze toekomst. Ook de bestaande dorpsvisies die al eerder met inwoners zijn gemaakt, worden gebruikt bij het maken van het Toukomstbeeld.

  Onderdeel van het Toukomstbeeld is het laten zien van de belangrijkste waarden van en voor Groningers. Wat is voor jou de essentie van Groningen? Wat laat je je kinderen na? Wat bind je aan Groningen? Waar ben je trots op? Dit alles bespreken we tijdens het bundelen van de ideeen, maar ook tijdens de Toukomsttoer en de andere gesprekken die voor Toukomst worden gevoerd.

  Het Toukomstbeeld wordt geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Het Toukomstbeeld kan als inspiratie dienen voor programmaplannen van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten en de provincie gaan maken. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

 • Hoe hangt Toukomst samen met de andere onderdelen van Nationaal Programma Groningen?

  Toukomst is een van de hoofdonderdelen van Nationaal programma Groningen. De grote ideeën die we met Toukomst verzamelen zijn de basis voor Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld. Dit laatste is letterlijk een beeld van de toekomst van onze provincie in 2040. Beide onderdelen van Toukomst zijn input voor de plannen en visies die Groningse gemeenten en de provincie Groningen komende tijd maken. Bijvoorbeeld voor de programmaplannen voor Nationaal Programma Groningen die deze overheden voorbereiden. Als een groot idee direct al interessant voor hen is nemen deze overheden contact op met de initiatiefnemers.

  Ook gemeenten spreken komende tijd met inwoners over de toekomst. We sluiten met onze Toukomstbus zoveel mogelijk aan bij activiteiten van deze gemeenten, zodat mensen niet twee keer met hetzelfde soort vraag worden benaderd.

 • Waarom hebben jullie zo'n oude bus voor Toukomst, jullie zijn toch bezig met de toekomst?

  We hebben er inderdaad voor gekozen geen nieuwe bus te kopen. Het werd een tweedehands bus die over was bij een kinderopvang. Geen dieselbus – dat was ook een bewuste keuze. En wie weet bouwen we de bus na afloop om naar waterstof.

Ideeën

Van ideeën naar concrete projecten

 • Wat doet Toukomst met ideeën die vergelijkbaar zijn?

  Ideeën die op elkaar lijken, gaan we bundelen. Dit doen we door de indieners van deze ideeën met elkaar in contact te brengen. Ook andere Groningers die deze ideeën een warm hart toedragen, kunnen zich aansluiten. Met hulp van Nationaal Programma Groningen en West 8 brengen we met elkaar deze ideeën verder en werken we ze uit tot duidelijke projecten.

 • Wat zijn de stappen om van idee naar Toukomstproject te komen?

  Met Toukomst doorlopen we enkele stappen: van het inzamelen van ideeën, het bundelen ervan tot duidelijke projecten, het bepalen van tien Toukomstprojecten tot het daadwerkelijk uitvoeren van projecten. De eerste drie projecten worden uitgevoerd. De andere zeven krijgen een bedrag om ze op weg te helpen. De overige projecten kunnen input zijn voor plannen die gemeenten en de provincie zelf gaan maken.

Resultaten

 • Wat is straks het concrete resultaat van Toukomst?

  We willen dat Groningers over enkele jaren ook echt zien dat het wonen, werken en leven in onze provincie is verbeterd. Toukomst levert de volgende concrete resultaten op:

  • Op basis van alle ingezonden ideeën maken we een Toukomstbeeld voor de hele provincie Groningen.
  • In totaal wordt er 100 miljoen euro uitgegeven aan tien grote Toukomstprojecten. De eerste drie die we samen bepalen, krijgen een flink bedrag. Deze projecten worden uitgewerkt en uitgevoerd. De overige zeven krijgen een kleiner bedrag om ze op weg te helpen.
  • Gemeenten en de provincie Groningen kunnen de ingezonden ideeën gebruiken voor hun eigen plannen.
 • Hoe gaat het Toukomstbeeld eruit zien?

  Het Toukomsbeeld dat West 8 gaat maken op basis van alle ingestuurde ideeën, wordt een samenhangende blik op de toekomst van onze provincie. Dit beeld wordt geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

Geld