Alleen nog koken op waterstof.

Veelgestelde vragen

Wat is Toukomst? Waarom is er een Toukomstpanel? Kan ik nog meedoen met een van de Toukomstprojecten? De antwoorden op deze en meer vragen lees je hieronder.

Snel naar

Algemeen

 • Wat is Toukomst?

  Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers bundelen wij onze krachten om grote plannen te maken voor onze provincie. Daarbij gaat het om grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Voor de toekomst van Groningen kon élke Groninger tot en met 31 maart 2020 ideeën insturen op deze website. In totaal zijn er 900 ideeën ingezonden.

  Deze ideeën zijn gebruikt voor:

  • Toukomstprojecten die het verschil maken en Groningen vooruithelpen. Het Toukomstpanel, met daarin 20 Groningers, adviseerde het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke projecten en ideeën volgens hen de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Welke dit zijn lees je in het Advies Toukomstpanel. Voor de uitwerking en uitvoering is 100 miljoen euro beschikbaar.
  • Het Toukomstbeeld dat in tekst en beeld een blik op Groningen in 2040 geeft.
 • Waarom praten we nu al over de toekomst? De problemen van vandaag zijn nog niet opgelost. Er zijn nog veel problemen met het herstellen van de schade en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied.

  Je thuis is je basis, en die basis moet veilig zijn. We beseffen goed dat juist die basis voor veel inwoners in het aardbevingsgebied onzeker is. En dat deze onzekerheid zich soms al jaren voortsleept. Het is dus enorm belangrijk dat deze problemen goed worden opgelost. Hiermee zijn veel mensen en organisaties hard aan de slag. Nationaal Programma Groningen richt zich op een ander aspect. Wij zijn er niet voor het herstel van de schade of het versterken van woningen. Wij houden ons bezig met alles daaromheen. Want naast schadeherstel en versterking is er veel meer nodig voor een goede toekomst voor elke Groninger.

  Met Toukomst willen we alvast verder kijken naar deze toekomst. Zodat inwoners, organisaties en bedrijven over een paar jaar echt kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie is verbeterd. Daar hebben we elkaar hard voor nodig. We wilden daarom graag weten welke ideeën jij hebt bij onze toekomst en hebben een oproep gedaan om ideeën in te sturen. Dit kon tot en met 31 maart 2020.

 • Ik heb gehoord dat een bureau uit Rotterdam hielp bij Toukomst. Waarom was dat?

  Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties uit de provincie Groningen. In 2020 is samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) gestart met het werken aan projecten voor de toekomst van Groningen. West 8 werkt over de hele wereld aan omvangrijke projecten die steden en regio’s verder helpen. Met West 8 hebben we een frisse blik van buiten, gecombineerd met kennis uit onze eigen regio. Want Toukomst wordt natuurlijk wel samen met partners uit Groningen uitgevoerd. Meer over de gedachte die West 8 had met Toukomst, lees je hier.

 • Hoeveel geld heeft Toukomst voor het uitvoeren van projecten?

  Er is in totaal 100 miljoen euro gereserveerd voor Toukomst. Dit geld wordt zorgvuldig besteed aan de Toukomstprojecten.

 • Waarom besteedt Toukomst het geld niet aan de schade die huizen hebben opgelopen door de aardbevingen?

  Zoals we bij een eerdere vraag al aangaven: Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. En het budget van dit programma is niet bedoeld voor de versterking van woningen en het repareren van schades aan huizen. Daar zijn andere organisaties mee bezig en zijn andere budgetten voor beschikbaar. Het geld voor Toukomst is gereserveerd voor de hele provincie Groningen, niet specifiek voor het aardbevingsgebied.

 • Wie bepaalt welke projecten geld krijgen?

  De projecten die we gaan uitvoeren, hebben we met elkaar gekozen. Elke Groninger, van jong tot oud, kon online of offline de projecten beoordelen. Daarna adviseerden de leden van het Toukomstpanel het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de uit te voeren Toukomstprojecten.

  Meer informatie over het Toukomstpanel is te vinden op deze pagina.

 • Wanneer wordt het geld voor de Toukomstprojecten uitgegeven? 

  Na de publicatie van het advies van het Toukomstpanel op 28 januari 2021 heeft het team van Toukomst op basis van het advies van het panel het Programmaplan Toukomst gemaakt. Zodra dit programmaplan in juni is vastgesteld door Provinciale Staten komt de 100 miljoen euro die voor Toukomst gereserveerd is beschikbaar voor de daadwerkelijke uitvoering van de projecten. Nationaal Programma Groningen, waar Toukomst onderdeel van is, heeft een looptijd van tien jaar.

  Ondertussen werken de initiatiefnemers van de gekozen projecten met ondersteuning vanuit Toukomst de projectplannen verder uit, met daarbij een planning voor de komende jaren. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke netjes gevolgd.

 • Als mijn idee niet is geselecteerd voor een financiële bijdrage van Toukomst, kan ik dan ergens anders terecht om geld aan te vragen?

  Ja, dat kan. Er zijn verschillende regelingen en fondsen waar je geld kunt aanvragen voor je idee. De belangrijkste regelingen zijn het Loket leefbaarheid en het Impulsloket van Nationaal Programma Groningen en de regeling Bewonersinitiatieven van de provincie Groningen. Verder kan Toukomst je in contact brengen met mensen en organisaties die kunnen helpen bij het uitwerken van je idee en het vinden van geld om het uit te voeren.

 • Wat is straks het concrete resultaat van Toukomst?

  We willen dat Groningers over enkele jaren ook echt zien dat het wonen, werken en leven in onze provincie is verbeterd. Toukomst levert de volgende concrete resultaten op:

  • Op basis van alle ingestuurde ideeën maakte West 8 een Toukomstbeeld voor de hele provincie Groningen.
  • In totaal wordt er 100 miljoen euro geïnvesteerd in Toukomstprojecten. Het Toukomstpanel heeft de Toukomstprojecten beoordeeld en geadviseerd welke projecten het beste bijdragen aan de toekomst van Groningen.
  • Gemeenten en de provincie Groningen kunnen de ingestuurde ideeën gebruiken voor hun eigen plannen.
 • Hoe hangt Toukomst samen met de andere onderdelen van Nationaal Programma Groningen?

  Toukomst is één van de hoofdonderdelen van Nationaal programma Groningen. De ideeën die we met Toukomst verzamelden waren de basis voor Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld. Dit laatste is letterlijk een beeld van de toekomst van onze provincie in 2040. Beide onderdelen van Toukomst zijn input voor de plannen en visies die gemeenten in Groningen en de provincie Groningen komende tijd maken. Bijvoorbeeld voor hun provinciale en lokale programma’s voor Nationaal Programma Groningen.

 • Wat betekent het aantal hartjes bij een idee?

  Het aantal hartjes staat voor het aantal keer dat een idee als favoriet is gemarkeerd door bezoekers van de Toukomstwebsite.

 • Ik weet dat ik geen ideeën meer voor Toukomst kan insturen, maar kan ik nog wel ergens anders met mijn idee terecht?

  Ja, dat kan. Via Nationaal Programma Groningen zijn er nog meer mogelijkheden. Je vindt ze op de pagina ‘Meedoen’. Een andere mogelijkheid is de subsidieregeling Bewonersinitiatieven van de provincie Groningen.

 • Hoe zit het met de haalbaarheid en financiering van de projecten?

  Het is de bedoeling dat de gekozen Toukomstprojecten toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat een project niet stopt als het beschikbare budget van Toukomst op is. Daarom is het belangrijk dat er een goede begroting komt. In die begroting komt ook andere financiering (bijvoorbeeld van het Rijk of de EU) te staan, die kan helpen bij de realisatie van het project (co-financiering). Het team van Toukomst ondersteunt de initiatiefnemers van de projecten bij het uitwerken van toekomstbestendige plannen.

 • Het panel heeft niet gekozen voor ons project, maar ik zie wel raakvlakken met een gekozen Toukomstproject. Kan ik op een of andere manier toch nog meedoen?

  In sommige projecten is nog ruimte om initiatieven onder te brengen die tot nu toe nog niet bekend waren bij Toukomst. De eerste stap vanaf half februari 2021 is om met de initiatiefnemers van de gekozen projecten aan de slag te gaan. In de uitwerking van projecten zal concreet worden wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe initiatieven.

 • Kan ik meedoen met de uitwerking van een project?

  Vanaf half februari 2021 gaan we met de initiatiefnemers van de gekozen projecten aan de slag. Er zal onder andere bekeken worden of er voldoende mensen zijn voor het project of dat er (op een bepaald moment) extra mensen betrokken moeten worden. Mocht je geïnteresseerd zijn om met een project mee te doen, dan kun je dit laten weten door een e-mail te sturen naar toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl. Wij zorgen dat de initiatiefnemers van het betreffende project jouw e-mail ontvangen.

 • Wat gaat er met het Toukomstbeeld gebeuren?

  Het Toukomstbeeld dient als inspiratie en input voor de provincie, waterschappen, gemeenten en organisaties bij het maken van nieuw beleid en nieuwe visies. Het Toukomstbeeld wordt in Provinciale Staten en gemeenteraden besproken. Het Toukomstbeeld als groot panorama is in 2021 op verschillende plekken in de provincie te zien. Heb je een suggestie voor een geschikte locatie? Stuur dan een mailtje naar toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl.

 • Wat is het Toukomstpakketje?

  Als bedankje voor de mensen die hebben meegewerkt in het eerste jaar van Toukomst of andere geïnteresseerden is er een kleinigheidje, het Toukomstpakketje. Hierin zit het Toukomstbeeld als boekje en een Toukomst-kaartenset. Op de kaarten staan 50 prikkelende vragen en is bedoeld om met elkaar in gesprek te blijven over de toekomst. Het Toukomstpakketje is te bestellen op deze pagina.

 • Waarom is het verdelen van het geld niet overgelaten aan de gekozen volksvertegenwoordigers?

  Bij alle stappen van het project Toukomst hebben inwoners van de provincie Groningen een beslissende stem. Vanaf het begin hebben we uitgelegd dat een inwonerpanel uiteindelijk bepaalt welke projecten worden uitgevoerd en dit panel hiervoor een advies maakt. Vanaf 11 maart 2020 konden inwoners zich aanmelden voor het panel en 250 mensen hebben dit gedaan.

Panel

 • Waarom bepaalt de uitslag van de beoordeling van het grote publiek niet welke projecten worden uitgevoerd? Waarom is er ook een inwonerspanel?

  We willen ervoor zorgen dat de hele provincie straks baat heeft bij de uitvoering van de projecten. Het Toukomstpanel heeft ervoor gezorgd dat de projecten eerlijk zijn verdeeld over de hele provincie. We willen voorkomen dat er straks alleen in de gebieden waar de meeste mensen wonen (en waaruit dus waarschijnlijk de meeste beoordelingen zijn gegeven) projecten worden uitgevoerd. Meer informatie over het Toukomstpanel vind je op deze pagina.

 • Wie kon zich aanmelden voor het Toukomstpanel?

  Hieronder lees je de vragen terug die wij aan Groningers stelden, en de voorwaarden om zich aan te melden voor het Toukomstpanel.

  Iedereen die zich aanmeldde is gevraagd of ze:

  • 16 tot 30 jaar, of 30 jaar of ouder zijn;
  • man of vrouw zijn;
  • in Groningen werkzaam zijn als: politieagent, eigenaar van een agrarisch bedrijf, leerkracht op een basisschool of middelbare school, zorgverlener, bijvoorbeeld een pastoraal werker voor een kerk of andere geloofsgemeenschap, eigenaar van een mkb-bedrijf met tussen de 20 en 250 medewerkers.

   

  Iedereen die zich aanmeldde moest:

  • minimaal 16 jaar oud zijn;
  • wonen in de provincie Groningen;
  • zich willen inzetten voor de toekomst van de provincie en zich grondig willen voorbereiden door de informatie over de projecten goed te bestuderen (beoordelingen van Groningers, een onderzoek naar de haalbaarheid en advies van experts);
  • de besproken informatie vertrouwelijk behandelen en daarom bereid zijn een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;
  • beschikbaar zijn op drie avonden, de data worden zo snel mogelijk bekend (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus).

   

  Panelleden mogen geen lid zijn van een gemeenteraad, Provinciale Staten of in het bestuur zitten van een belangenorganisatie in Groningen. Ook mag een lid niet actief betrokken zijn bij één of meer van de gebundelde Toukomstprojecten. Bovendien werken panelleden niet voor de provincie Groningen, een gemeente of belangenorganisatie in Groningen. Panelleden krijgen een passende vergoeding omdat zij zich willen inzetten voor de toekomst van onze provincie.

 • Waarom is er eigenlijk een panel? Was de publieksbeoordeling niet genoeg?

  In iedere fase van Toukomst is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners van Groningen. Voor het advies over de besteding van de 100 miljoen euro is ervoor gekozen om een zorgvuldig samengesteld inwonerspanel samen te stellen. Het Toukomstpanel bestaat uit twintig Groningers; uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één van 30 jaar of ouder. Aanvullend zes Groningers uit verschillende sectoren en beroepsgroepen die de provincie vanuit hun werk goed kennen: de zorg, het onderwijs, een politieagent, iemand die werkt voor een geloofsgemeenschap, een boer en een mkb’er. Er is rekening gehouden met de verdeling man-vrouw.

  30.000 Groningers hebben de 59 mogelijke Toukomstprojecten beoordeeld met één tot vijf sterren. Ze hebben ook beschreven wat ze wel, of juist niet goed vonden aan de projecten. Het Toukomstpanel heeft dit uitgebreid bestudeerd en daarbij vooral gekeken naar de voor- en tegenargumenten die inwoners hebben gegeven. Het panel heeft zelf ook de projecten en ideeën beoordeeld. Vervolgens hebben ze met elkaar, in 15 avonden, de projecten en ideeën bestudeerd en bediscussieerd, om tot een afgewogen keuze met goede argumenten te komen. De publieksbeoordeling en de -argumenten hebben steeds zwaar gewogen in hun inhoudelijke discussies.

 • Waarom wijkt het advies van het panel soms af van de beoordeling door het publiek?

  Er zijn situaties waar het panel anders adviseert dan logisch lijkt als je alleen naar de publieksbeoordeling kijkt. In die situaties wordt in het advies extra goed uitgelegd waarop het panel zijn keuze baseert.

  Het panel beschikte over meerdere bronnen bij de beoordeling van de projecten en ideeën.

  • De projectformats die de initiatiefnemers gezamenlijk uitgewerkt hebben – met bijvoorbeeld informatie over de doelen, de kosten en de organisatie van een project – heeft het panel gebruikt als achtergrondinformatie.
  • Adviesbureau draaijer+partners heeft daarnaast geadviseerd over de status en de haalbaarheid van de projecten.
  • Net als andere inwoners van Groningen, heeft het panel vervolgens alle projecten minimaal één en maximaal vijf sterren gegeven en er argumenten bij gezet.
  • Tijdens de gesprekken en de selectie die volgde, heeft het panel steeds de vraag gesteld: gaan deze projecten het verschil maken voor de toekomst van Groningen?

  Het Toukomstpanel heeft naast de 59 gebundelde projecten ook naar de 900 ideeën gekeken. Van een aantal ideeën zijn onderdelen overgenomen, die volgens het panel het uiteindelijke advies compleet maken en daarom niet mochten ontbreken.

 • Heeft het panel een eigen kader of spelregels bedacht?

  Bij het maken van het advies heeft het Toukomstpanel het programmakader van Nationaal Programma Groningen nadrukkelijk gevolgd. Omdat Toukomst één van de onderdelen van Nationaal Programma Groningen is, moeten ook de Toukomstprojecten voldoen aan de doelen in dit programmakader. Het panel heeft zich steeds afgevraagd of het advies genoeg bijdraagt aan de doelen en ambities uit dit programmakader, op basis van de uitgangspunten van Toukomst, het overkoepelende Toukomstbeeld en hun eigen criteria: lef (durf, vernieuwing, ambitie), toekomst (verbetert dit de toekomst van Groningen en kan het zichzelf straks onderhouden?) en Groningse identiteit (is het Gronings, verbonden aan de provincie?).

 • Waarom is het advies gemaakt door 20 ‘leken’, en niet door deskundigen?

  In iedere fase van Toukomst is een belangrijke rol weggelegd voor de inwoners van Groningen. Bij de start van Toukomst is er dan ook voor gekozen dat dat ook geldt voor de formulering van het advies over de besteding van de 100 miljoen euro en daarom zorgvuldig een inwonerspanel samen te stellen. Vanaf 11 maart 2020 konden alle inwoners van de provincie Groningen zich hiervoor aanmelden. De notaris heeft uit alle 240 aanmeldingen 20 Groningers geloot. 14 uit elk postcodegebied (telkens één persoon jonger dan 30 jaar en één van 30 jaar of ouder), met aanvullend zes Groningers uit verschillende sectoren en beroepsgroepen die de provincie vanuit hun werk goed kennen: de zorg, het onderwijs, een politieagent, iemand die werkt voor een geloofsgemeenschap, een boer en een mkb’er. Er is rekening gehouden met de verdeling man-vrouw.

 • Mijn idee/project is niet gekozen door het Toukomstpanel, kan mijn project alsnog in aanmerking komen voor een bijdrage uit Toukomst?

  Niet-gekozen ideeën en projecten kunnen geen bijdrage ontvangen uit de 100 miljoen euro die voor de Toukomstprojecten gereserveerd is. Voor het vervolg van Toukomst gaan de initiatiefnemers van de gekozen projecten en ideeën met ondersteuning vanuit Nationaal Programma Groningen de projecten verder uitwerken en klaarmaken voor uitvoering.

  Dit betekent niet dat deze projecten of de onderliggende ideeën zijn uitgesloten van andere regelingen binnen Nationaal Programma Groningen.

 • Hoe is het panel op de bedragen gekomen?

  In het advies van het Toukomstpanel worden verschillende bedragen genoemd. Die zijn gebaseerd op de bedragen die de initiatiefnemers van de projecten hadden opgenomen in hun projectformats. Het panel heeft heel kritisch naar alle bedragen gekeken en daarnaast heeft adviesbureau draaijer+partners geadviseerd over de status en de haalbaarheid van de projecten. Regelmatig heeft het panel ervoor gekozen een lager bedrag te reserveren dan waar om was gevraagd.

  Het panel realiseert zich goed dat het budget van Nationaal Programma Groningen, en daarmee de 100 miljoen euro voor Toukomst, gemeenschapsgeld is. Dat maakt het extra belangrijk om dit geld goed uit te geven en te zorgen dat er geen geld verspild wordt. Daarom zijn alle bedragen die in het advies genoemd worden maximale reserveringen: het maximale bedrag dat vanuit Toukomst wordt gereserveerd voor het uitvoeren van de projecten.

  Veel projecten moeten eerst nog verder worden uitgewerkt voordat ze echt kunnen beginnen en daarom zijn er twee varianten waarop het panel heeft geadviseerd geld te reserveren voor de projecten: via een overkoepelend parapluproject en middels een reservering. Het geld vanuit Toukomst wordt pas daadwerkelijk besteed als er een uitgewerkt projectplan ligt dat goedgekeurd is door het bestuur van Nationaal Programma Groningen.

 • Heeft het panel alles zelf bedacht? Of is het panel geadviseerd?

  Het panel had zelf de regie over het proces en de inhoud van het advies. Dit werd niet beïnvloed van buitenaf. Het panel heeft wel advies gekregen van adviesbureau draaijer+partners over de status en haalbaarheid van de projecten, en over de mogelijkheden om de door het panel gekozen projecten op een toekomstbestendige manier te organiseren.

 • Waarom heeft het Toukomstpanel ideeën geselecteerd die niet gebundeld zijn in een project?

  Het doel van bundelen was om initiatiefnemers met elkaar in contact te brengen, gemene delers en doelen te ontdekken en om te proberen van meerdere kleine ideeën een groter project te maken. We werkten toe naar grote projecten, mooie samenwerkingen en verrassende resultaten. Meedoen aan het bundelen was vrijwillig en deelnemers bepaalden zelf hoe zij de ideeën in hun groep wilden bundelen en groter maken. Alle 900 projecten en ideeën zijn bekeken en verdeeld over 49 groepen van maximaal negen deelnemers. Tijdens drie bundelbijeenkomsten zijn ze met elkaar op zoek gegaan naar hoe de ideeën elkaar kunnen versterken en werkten toe naar een groot project, dat toekomstbestendig is.

  Voor het Toukomstpanel was altijd het uitgangspunt dat alle projecten en ideeën, ongeacht het bundelen, meegenomen werden bij het opstellen van het advies. Een gebundeld project heeft over het algemeen wel meer draagvlak en eigenaarschap, wat twee belangrijke uitgangspunten van Toukomst zijn.

 • Heeft het panel ook gekeken naar het aantal ‘hartjes’ per project?

  De hartjes waren bedoeld voor eigen gebruik, om het voor jezelf overzichtelijk te maken. Ze waren niet gekoppeld aan een account of e-mailadres. Het panel heeft wel gebruik gemaakt van de publieksbeoordeling bij haar afweging.

Beoordelen

 • Waar zijn de publieksbeoordelingen voor gebruikt?

  Het Toukomstpanel, met daarin 20 Groningers, heeft de publieksbeoordelingen gebruikt bij het komen tot hun advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomst gereserveerd is. Hoe dat zit lees je op toukomst.nl/toukomstpanel/. Het beoordelen was dus nadrukkelijk geen populariteitsstemming: vooral de argumenten voor en tegen waren belangrijke input voor het panel.

 • Zijn de beoordelingen ook openbaar gemaakt?

  Een onderzoeksbureau heeft de beoordelingen samenvat in dit rapport. De beoordelingen worden daarnaast (uiteraard zonder persoonsgegevens) gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

 • Hoeveel mensen hebben een beoordeling ingestuurd?

  Wij hebben 6000 ingevulde formulieren ontvangen. In totaal waren dit 30.000 beoordelingen van individuele projecten: 12.000 projecten via de website en 18.000 via het formulier in de krant (zie ook het rapport met de resultaten). Op het online formulier was het mogelijk om ook argumenten voor of tegen mee te geven. Deze argumenten staan in deze bijlage.

Bundelen

De bundelrondes zijn in augustus 2020 afgerond

 • Wat heeft Toukomst gedaan met ideeën die vergelijkbaar zijn?

  Ideeën die op elkaar lijken, zijn gebundeld. Dit deden we door de indieners en meedenkers van deze ideeën met elkaar in contact te brengen. Tijdens drie bundelrondes gingen initiatiefnemers met elkaar aan de slag om uiteindelijk tot 59 grotere projecten te komen voor de toekomst van Groningen. Sinds september 2020 zijn de bundelrondes klaar en zijn de projecten gepresenteerd.

 • Wat zijn de stappen om van idee naar Toukomstproject te komen?

  Met Toukomst doorlopen we enkele stappen:

  1. Ideeën insturen
  2. Ideeën bundelen tot grote projecten
  3. Projecten beoordelen door Groningers en Toukomstbeeld maken
  4. Toukomstpanel kiest
  5. Presentatie Toukomstbeeld en Toukomstprojecten
  6. Projecten uitwerken en uitvoeren

  Wat deze stappen inhouden lees je op de pagina ‘Wat is Toukomst‘.

 • De ideeën zijn gebundeld tot projecten, wat houdt het bundelen precies in?

  Ideeën die elkaar aanvullen en versterken zijn gebundeld. Dit deden de indieners en meedenkers van de ideeën samen. De bundeling leidde tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. Dit bundelen gebeurde vanaf juni 2020 tijdens drie bundelrondes: twee keer online, en een derde keer op een fysieke buitenlocatie in Ten Boer.

 • Wanneer werden de ideeën gebundeld?

  In juni, juli en augustus 2020 zijn de ideeën die elkaar versterken gebundeld tot 59 grote projecten, die echt het verschil maken voor onze toekomst. Dit hebben we gedaan met de indieners van de ideeën en mensen die hadden aangegeven graag mee willen denken.

 • Alle ideeën zijn voor het bundelen ingedeeld in 49 groepen. Hoe zagen die groepen eruit?

  We hebben de ruim 900 ideeën geanalyseerd en gekeken naar overkoepelende thema’s. Daaruit zijn 49 bundelgroepen gekomen, waarin ideeën elkaar kunnen aanvullen en versterken. Lees meer over de groepen.

  Uiteindelijk zijn de 900 ideeën gebundeld tot 59 projecten. Deze zijn voorgelegd aan de Groningers ter beoordeling.

 • Wat gebeurt er verder met de ideeën nu bundeling klaar is?

  De ideeën zijn niet verdwenen nu de bundeling tot 59 projecten klaar is:

  • Bijna alle ideeën dienden als inspiratie tijdens het bundelen.
  • Ideeën worden teruggekoppeld naar gemeenten waar ze spelen, zodat gemeenten er mogelijk nog iets mee kunnen doen.
  • Ideeën zijn los zichtbaar op deze website bij projecten waaraan ze gerelateerd zijn.
  • Het panel bekijkt niet alleen de projecten maar ook de ideeën.
  • Er komt een analyse van de projecten én de ideeën door draijer + partners, deze analyse gaat ook naar het panel.

  Lees meer over de terugkoppeling na het insturen van een idee bij deze vraag.

Ideeën

Ideeën insturen kon tot en met 31 maart 2020

 • Ik heb een goed idee voor de toekomst van Groningen. Kan ik dit nog insturen?

  Dat is niet meer mogelijk, het opsturen van ideeën kon tot en met 31 maart 2020.

 • Ik woon niet (meer) in Groningen, maar draag Groningen een warm hart toe én ik heb een goed idee. Kan ik dit idee insturen?

  Het insturen van ideeën kon tot en met 31 maart. Maar ook mensen die niet in Groningen wonen hebben ideeën opgestuurd. We nodigden iedereen met een goed idee voor de toekomst van Groningen uit zijn of haar idee in te sturen.

 • Ik heb een idee ingestuurd, blijft het idee wel van mij?

  Ja, jouw idee blijft natuurlijk van jou. Goed om te weten: als je een idee hebt ingestuurd kunnen andere Groningers daar wel op voortborduren. Ideeën die elkaar kunnen versterken gaan we bundelen tot grotere projecten.

 • Ik heb al een compleet uitgewerkt plan liggen. Kan ik dat insturen? 

  Om Groningers kennis te laten maken met alle ideeën, vragen we je eerst om een korte omschrijving van jouw idee in te sturen.*

  *insturen van ideeën kon tot en met 31 maart.

 • Ik (of mijn organisatie) heb al eens een plan voor de toekomst van Groningen ingediend bij een gemeente, de provincie of het Rijk. Hiermee is nog niets gebeurd. Kan ik dat plan nog een keer indienen?

  Dat kan!* Iedereen met een warm hart voor Groningen kan een idee insturen, dus ook ondernemers en organisaties. Zelfs ‘Groningers’ die ergens anders in Nederland wonen. En ook als je je idee al eens ergens anders hebt ingediend, ontvangen wij het graag. Hoe beter en vollediger ons beeld is van wat Groningers willen, hoe beter de uitgewerkte projecten worden.

  * insturen van ideeën kon tot en met 31 maart.

 • Welke ideeën zochten jullie eigenlijk?

  Grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën die Groningen en de Groningers vooruithelpen. Juist ook eigengereide ideeën. Of ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. En ideeën die in het normale beleid van overheden geen plek hebben. Of waar gewoon nooit geld voor was en daarom nooit aan werd gedacht. Het gaat ons vooral om ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.

  We zochten ideeën van elke Groninger, maar vooral ook die van jongeren. Zij hebben immers de toekomst!

 • Welke ideeën zochten jullie niet?

  Ideeën van overheden zelf. Deze ideeën kunnen een plek krijgen in de programma’s voor Nationaal Programma Groningen en visies die zij zelf de komende maanden samen met inwoners, bedrijven en organisaties gaan maken. Ook zochten we geen ideeën voor de versterking van individuele woningen en het repareren van schades aan huizen. Daar wordt al op een andere manier aan gewerkt.

 • Waarom vroeg Toukomst ons om ideeën aan te leveren? Waren er niet al ideeën genoeg?

  Toukomst zocht naar ideeën van individuele inwoners voor de toekomst van onze provincie. Ideeën van iedereen die niet de weg naar gemeenten, provincie en het Rijk weet te vinden. De ideeën van elke Groninger dus, en vooral die van jongeren. Het is immers hun toekomst! Hoe beter het plan dat we samen maken, hoe groter de invloed op andere onderdelen van Nationaal Programma Groningen.

 • Ik heb een geweldig idee, waar de overheid vast tegen is. Dat houden jullie zeker tegen?

  We zijn niet bang voor ideeën. Dus ook deze tegendraadse ideeën horen we graag!* Als jouw idee kan bijdragen aan onze toekomst van Groningen, dan plaatsen we het op deze website. We willen je alleen wel vragen om het netjes te houden: dus niet schelden en geen beledigingen!

  Uiteraard is plaatsing van jouw idee geen garantie dat jouw idee ook wordt uitgevoerd. Eerst bundelen we ideeën tot duidelijke projecten. En om hiervoor een financiële bijdrage te krijgen, is steun nodig: andere Groningers mogen later deze projecten beoordelen.

  * ideeën insturen kon tot en met 31 maart.

 • Zijn alle ideeën op de website geplaatst?

  Alle ideeën die aan de spelregels en de gebruiksvoorwaarden voldoen staan op de website.

  Vanaf 22 september 2020 staan ook alle 59 projecten op de website.

 • Krijg ik sowieso geld voor mijn ingestuurde idee?

  Nee, niet iedereen krijgt geld voor zijn of haar idee. Uiteindelijk worden een aantal projecten uitgevoerd en een aantal helpen we op weg met een kleiner bedrag. Hoe het geld wordt besteed bepalen we samen; alle Groningers krijgen de kans om de projecten te beoordelen. De volgende vraag is dan: welke projecten gaan we uitvoeren en welke projecten helpen we met een kleiner bedrag op weg? Daarvoor is het Toukomstpanel! Dit panel heeft een belangrijke rol. De leden van het panel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

 • Ik heb een klein idee, kan ik bij jullie terecht?

  Met Toukomst richten we ons op de grote, vernieuwende en creatieve ideeën die Groningen vooruit helpen. Ideeën die elkaar versterken gaan we vervolgens bundelen om tot grote projecten te komen die echt het verschil maken voor onze toekomst. Daarvoor brengen we indieners van ideeën die goed bij elkaar passen met elkaar in contact.

  Initiatieven die kleiner zijn of direct aan de slag willen kunnen op andere plekken terecht. Bijvoorbeeld bij de subisidieregeling bewonersinitiatieven van de provincie Groningen en het loket leefbaarheid (voor het aardbevingsgebied).

  * ideeën insturen kon tot en met 31 maart. 

 • Ik lees in de algemene voorwaarden dat Toukomst een licentie op mijn idee krijgt. Hoe zit dat?

  De ingestuurde ideeën blijven jouw eigendom. Onderdeel van Toukomst is dat we samen met andere initiatiefnemers ideeën gaan bundelen. Hiervoor hebben we officieel toestemming nodig. Dit is in de algemene voorwaarden geregeld met een licentie.
  We hebben er bovendien voor gekozen om niet alle ideeën vrij beschikbaar te maken voor iedereen (via een zogenaamde Open Source licentie). Dit omdat sommige initiatiefnemers liever niet willen dat anderen, buiten Toukomst om, met hun idee verdergaan.

 • Waarom hebben jullie zo'n oude bus voor Toukomst, jullie zijn toch bezig met de toekomst?

  We hebben er inderdaad voor gekozen geen nieuwe bus te kopen. Het werd een tweedehands bus die over was bij een kinderopvang. Geen dieselbus – dat was ook een bewuste keuze. En wie weet bouwen we de bus na afloop om naar waterstof.

 • Wat is er gebeurd met mijn idee? En hoor ik daar nog iets van?

  De ideeën zijn allemaal gebruikt om te beschrijven welke thema’s Groningers voor hun toekomst belangrijk vinden. Daarnaast zijn inzenders van de ideeën uitgenodigd om tijdens het bundelen met elkaar in gesprek te gaan. Als mensen hier niet bij aanwezig zijn geweest, dan kan hun idee als inspiratie gebruikt zijn bij het bundelen van ideeën tot projecten. Ook is vanuit Toukomst per project aangegeven welke ideeën bij de gebundelde projecten passen, die zie je terug op de site onder de beschrijving van de projecten. Het Toukomstpanel gebruikte bij het beoordelen de beoordeling van Groningers en keek ook naar de losse 900 ideeën. Lees hier meer over wat er met de ideeën nog meer wordt gedaan.

  Er is niet één op één terugkoppeld wat er met een idee is gebeurd. We hebben trouwens niemand uitgesloten bij het bundelen. En het is belangrijk te beseffen dat Toukomst niet is bedoeld als subsidieloket. Bovendien is Toukomst niet het enige onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Wil je nog meer weten over Toukomst en het Toukomstpanel? Kijk dan vooral ook de bijeenkomst voor gemeenteraadsleden en statenleden terug: www.toukomst.nl/raden-en-Staten. Daarin spreekt onder andere toukomstpanelvoorzitter Rob Schuur.