Toukomstpanel

Tot en met 31 maart konden Groningers zich aanmelden voor het Toukomstpanel. Er hebben zich 243 mensen aangemeld die willen meebeslissen over hoe we de 100 miljoen euro voor Toukomst uiteindelijk gaan besteden. Veldkamp notarissen uit Hoogezand heeft in april via een loting vastgelegd welke twintig Groningers, die een afspiegeling zijn van de inwoners van Groningen, in het panel plaatsnemen.

Waarom een Toukomstpanel?

Tot en met 31 maart konden Groningers hun ideeën voor de toekomst van onze provincie insturen op deze website. Ook haalden we ideeën op tijdens de Toukomsttour door de provincie. In totaal zijn er ruim 900 ideeën binnengekomen! Vanaf juni gaan we aan de slag met de volgende stap: het bundelen van ideeën tot grote projecten die bijdragen aan de toekomst van Groningen. Dit kan helaas vanwege het coronavirus nog niet tijdens fysieke bijeenkomsten, maar we kunnen gelukkig wel online samenkomen. Vervolgens vragen we alle inwoners van Groningen om de projecten te beoordelen. Na het beoordelen komt de vraag: welke projecten gaan we uitvoeren en welke projecten helpen we met een kleiner bedrag op weg? Daarvoor is het Toukomstpanel! Dit panel heeft een belangrijke rol. De leden van het panel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen over welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden.

Wie konden zich aanmelden en meeloten?

Een gemengd panel met Groningers uit de hele provincie. Een mix van: geslacht, leeftijd en woonplaats. Aangevuld met een aantal Groningers die Groningen vanuit hun werk goed kennen. Denk aan een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer.

Via een loting heeft Veldkamp notarissen vastgelegd wie van de aangemelde Groningers in het panel komt. In totaal bestaat het panel uit twintig Groningers en een onafhankelijke voorzitter die het panel leidt. Wie de voorzittersrol gaat vervullen is op dit moment nog niet bekend. Zodra we dit weten vermelden we dat op deze pagina.

In het Toukomstpanel komen twintig Groningers die….

Hieronder lees je de vragen terug die wij aan Groningers stelden en de voorwaarden om zich aan te melden voor het Toukomstpanel.

  • van maart tot en met oktober 2020 wonen in de provincie Groningen;
  • zich willen inzetten voor de toekomst van de provincie en zich grondig willen voorbereiden door de informatie over de projecten goed te bestuderen (beoordelingen van Groningers, een onderzoek naar de haalbaarheid en advies van experts);
  • de besproken informatie vertrouwelijk behandelen en daarom bereid zijn een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;
  • beschikbaar zijn op drie avonden, de data volgen zo snel mogelijk (afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus).

Je kunt alleen lid worden van het panel als je geen lid bent van een gemeenteraad, Provinciale Staten of in het bestuur zit van een belangenorganisatie in Groningen. Ook ben je niet actief betrokken bij één van de gebundelde projecten. Bovendien werk je niet voor de provincie Groningen, een gemeente of belangenorganisatie in Groningen. Omdat jij je wilt inzetten voor de toekomst van onze provincie krijg je een passende vergoeding.

Samenstelling panel

De twintig deelnemers worden als volgt gekozen:

  • Veertien personen worden geloot uit een postcodegebied. We verdelen hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden. Om iedereen een eerlijke kans te geven, loot een notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon 30 jaar of ouder. De notaris zorgt er ook voor dat er evenveel mannen en vrouwen in het panel komen.
  • Ook kiest de notaris zes ervaringsdeskundigen uit Groningen die Groningers door hun werk goed kennen. Per beroepsgroep in het aanmeldformulier loot de notaris één deelnemer.