Toukomstpanel

Het Toukomstpanel, met daarin twintig Groningers, leverde eind januari 2021 zijn advies op aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. In het advies staat beschreven welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst het beste over deze projecten verdeeld kan worden.

Hoe is het Toukomstpanel samengesteld?

Via een loting heeft Veldkamp notarissen uit de 250 aanmeldingen de 20 Groningers gekozen die deel gingen uitmaken van het panel. Rob Schuur leidde als onafhankelijke voorzitter de werkzaamheden. Het was een gemengd panel met Groningers uit de hele provincie. Een mix van: geslacht, leeftijd en woonplaats.

Veertien personen zijn geloot op basis van postcodegebied. We hebben hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden verdeeld. Om iedereen een eerlijke kans te geven, lootte de notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon van 30 jaar of ouder. Hierbij lootte de notaris evenveel mannen als vrouwen. De zeven postcodegebieden zijn als volgt ingedeeld:

Kaartbeeld van de verdeling van postcodegebieden waaruit de panelleden geloot zijn.

Deze veertien mensen zijn aangevuld met een aantal Groningers die Groningen vanuit hun werk goed kennen:

 • Een politieagent
 • Een eigenaar van een agrarisch bedrijf
 • Iemand die werkt in de patiëntenzorg
 • Een leraar
 • Iemand van een geloofsgemeenschap
 • Een eigenaar van een MKB-bedrijf

Panelleden mochten geen lid zijn van een gemeenteraad, Provinciale Staten of in het bestuur zitten van een belangenorganisatie in Groningen. Ook mocht een lid niet actief betrokken zijn bij één of meer van de gebundelde Toukomstprojecten. Bovendien werkten panelleden niet voor de provincie Groningen, een gemeente of belangenorganisatie in Groningen. Panelleden kregen een passende vergoeding omdat zij zich wilden inzetten voor de toekomst van onze provincie.
Lees meer over wie zich kon aanmelden voor het Toukomstpanel.

Leden Toukomstpanel

Het Toukomstpanel bestond uit de volgende personen: Raymond Poede, Jeroen Wever, Peter de Haan, Tonny Huijzer, Joël Feliz, Niek Koops, Gwenda van der Vaart, Marcel Niemeijer, Douwe Doorduin, Maria Koijck, Sietse Vlas, Truus Duisterwinkel, Ellouise Sybenga, Paul Peters, Jorian Bruins, Thorben Hulsman, Ria Noord, Manuela Kremer Groenewold, Peter Beishuizen en Anja Stiekema-Drent.

 

Werkwijze panel

In oktober 2020 ontving het Toukomstpanel de beoordeling van Groningers. Deze gaven ze via deze website en de speciale huis-aan-huis Toukomstkrant. Verder gebruikte het panel de volgende informatie:

 • Het Toukomstbeeld (toekomstvisie gebaseerd op ideeën van inwoners, gemaakt door West 8).
 • Analyse van de 900 ideeën die door Groningers zijn ingestuurd.
 • Advies over de status en de haalbaarheid van de 59 gebundelde projecten.
 • Hulp om het advies praktisch uitvoerbaar te maken. Hierdoor is het gelukt om aan de meeste projecten een geldbedrag te koppelen.
 • Het rapport van de 30.000 publieksbeoordelingen en de argumenten ‘voor’ en ’tegen’ Argumenten bij alle projecten.

Voorzitter Rob Schuur vertelt in een interview over de werkwijze van het panel.

Evaluatie

Na afloop van de werkzaamheden heeft het Toukomstpanel gevraagd of de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool het samenstellen van het panel en het advies wilden evalueren. In het eindrapport lees je wat er goed ging en wat de verbeterpunten zijn. Ook blikken bestuurders en panelleden terug op deze fase van Toukomst.

Toukomstprojecten uitvoeren

Provinciale Staten heeft in juli 2021 het overkoepelende programmaplan Toukomst vastgesteld. Daarmee stellen ze de 100 miljoen euro beschikbaar die voor Toukomst is gereserveerd.

Als de Toukomstprojecten vervolgens zijn uitgewerkt én zijn goedgekeurd door het bestuur van Nationaal Programma Groningen, kunnen ze starten. De uitvoering van de eerste Toukomstprojecten start in juli 2021. Vanaf dan vind je alle informatie over de Toukomstprojecten op de website van Nationaal Programma Groningen.

Samenstelling panel

De twintig deelnemers worden als volgt gekozen:

 • Veertien personen worden geloot uit een postcodegebied. We verdelen hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden. Om iedereen een eerlijke kans te geven, loot een notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon 30 jaar of ouder. De notaris zorgt er ook voor dat er evenveel mannen en vrouwen in het panel komen.
 • Ook kiest de notaris zes ervaringsdeskundigen uit Groningen die Groningers door hun werk goed kennen. Per beroepsgroep in het aanmeldformulier loot de notaris één deelnemer.