Toukomstpanel

Het Toukomstpanel, met daarin twintig Groningers, leverde eind januari 2021 het advies op over welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden. Om dit advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen te kunnen maken, gebruikte het panel de beoordeling van Groningers én informatie en analyses van deskundigen.

In oktober 2020 ontving het Toukomstpanel de beoordeling van Groningers, die ze gaven via de Toukomst website en de speciale huis-aan-huis Toukomstkrant. Verder gebruikte het panel de volgende informatie:

 • Het Toukomstbeeld (toekomstvisie gebaseerd op ideeën van inwoners, gemaakt door West 8);
 • Analyse van de 900 ideeën die door Groningers zijn ingediend;
 • Advies over de status en de haalbaarheid van de 59 gebundelde projecten;
 • Hulp om het advies praktisch uitvoerbaar te maken. Hierdoor is het gelukt om aan de meeste projecten een geldbedrag te koppelen;
 • Het rapport van de 30.000 publieksbeoordelingen en de argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ bij alle projecten.

Het Toukomstpanel ging met al deze informatie aan de slag en verwerkte dit in een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit advies gaat over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomstprojecten beschikbaar is. Voorzitter Rob Schuur vertelt in een apart interview over de werkwijze van het panel.

Presentatie gekozen Toukomstprojecten
Op 28 januari 2021 presenteerde het Toukomstpanel de gekozen projecten en het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen.

Toukomstprojecten uitvoeren
Vervolgens besluit het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Provinciale Staten geeft daarna het definitieve akkoord. De uitvoering van de eerste Toukomstprojecten start na de zomer van 2021. Vanaf 1 juli 2021 vind je informatie over de Toukomstprojecten én alle andere projecten op de website van Nationaal Programma Groningen.

Hoe is het Toukomstpanel samengesteld?

Het Toukomstpanel bestaat uit de volgende personen: Raymond Poede, Jeroen Wever, Peter de Haan, Tonny Huijzer, Joël Feliz, Niek Koops, Gwenda van der Vaart, Marcel Niemeijer, Douwe Doorduin, Maria Koijck, Sietse Vlas, Truus Duisterwinkel, Ellouise Sybenga, Paul Peters, Jorian Bruins, Thorben Hulsman, Ria Noord, Manuela Kremer Groenewold, Peter Beishuizen en Anja Stiekema-Drent.

Via een loting heeft Veldkamp notarissen vastgelegd wie van de Groningers die zich hiervoor hadden aangemeld, in het panel zit. In totaal bestaat het panel uit twintig Groningers met Rob Schuur als onafhankelijke voorzitter die het panel leidt. Het is een gemengd panel geworden, met Groningers uit de hele provincie. Een mix van: geslacht, leeftijd en woonplaats. Aangevuld met een aantal Groningers die Groningen vanuit hun werk goed kennen.

Veertien personen zijn geloot op basis van postcodegebied. We hebben hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden verdeeld. Om iedereen een eerlijke kans te geven, lootte de notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon van 30 jaar of ouder. Hierbij lootte de notaris ook evenveel mannen als vrouwen.

De zeven postcodegebieden zijn als volgt ingedeeld:

Kaartbeeld van de verdeling van postcodegebieden waaruit de panelleden geloot zijn.

Aanvullend zijn door de notaris zes Groningers geloot die Groningen vanuit hun werk goed kennen.

In het panel zit iemand die:

 • Werkt als politieagent;
 • Eigenaar is van een agrarisch bedrijf in Groningen;
 • Werkt met patiënten in de zorg (bijv. als verpleegkundige of psycholoog);
 • Werkt op een basisschool of middelbare school in Groningen;
 • Werkt voor een kerk of andere geloofsgemeenschap in Groningen (bijv. als pastoraal werker);
 • Eigenaar is van een MKB-bedrijf in Groningen met tussen de 20 en 250 werknemers in dienst.

Panelleden mogen geen lid zijn van een gemeenteraad, Provinciale Staten of in het bestuur zitten van een belangenorganisatie in Groningen. Ook mag een lid niet actief betrokken zijn bij één of meer van de gebundelde Toukomstprojecten. Bovendien werken panelleden niet voor de provincie Groningen, een gemeente of belangenorganisatie in Groningen. Panelleden krijgen een passende vergoeding omdat zij zich willen inzetten voor de toekomst van onze provincie.

Lees meer over wie zich kon aanmelden voor het Toukomstpanel.

 

Samenstelling panel

De twintig deelnemers worden als volgt gekozen:

 • Veertien personen worden geloot uit een postcodegebied. We verdelen hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden. Om iedereen een eerlijke kans te geven, loot een notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon 30 jaar of ouder. De notaris zorgt er ook voor dat er evenveel mannen en vrouwen in het panel komen.
 • Ook kiest de notaris zes ervaringsdeskundigen uit Groningen die Groningers door hun werk goed kennen. Per beroepsgroep in het aanmeldformulier loot de notaris één deelnemer.