Toukomstpanel

Het Toukomstpanel (met daarin twintig Groningers) adviseert het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten het beste uitgevoerd kunnen worden. Het panel gebruikt hiervoor de beoordeling van Groningers, én informatie en analyses van deskundigen.

In oktober ontvangt het Toukomstpanel de beoordeling van Groningers, die tussen 22 september en 4 oktober hun beoordelingen konden doorgeven via de website en via de speciale Toukomstkrant die huis-aan-huis is verspreid. Verder bekijkt het panel de 900 ideeën en krijgt het de volgende informatie:

 • het Toukomstbeeld (toekomstvisie gebaseerd op ideeën van inwoners) (West 8),
 • een analyse van de 900 ideeën,
 • een analyse over de uitwerking en haalbaarheid van de 59 projecten,
 • rapport van de publieksbeoordelingen en de argumenten ‘voor’ en ‘tegen’ de projecten.

Het Toukomstpanel gaat met al deze informatie aan de slag en verwerkt dit in een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit gaat over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomstprojecten beschikbaar is. Voorzitter Rob Schuur vertelt in een apart interview over de werkwijze van het panel.

Presentatie gekozen Toukomstprojecten
In januari 2021 presenteert het Toukomstpanel de gekozen projecten en het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. De periode waarin het Toukomstpanel aan dat advies werkt is verlengd, zodat het panel voldoende tijd heeft om de grote hoeveelheid projecten te beoordelen en een goed advies te maken.

Toukomstprojecten uitvoeren
Vervolgens besluit het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Provinciale Staten geeft daarna het definitieve akkoord.

Hoe is het Toukomstpanel samengesteld?

Het Toukomstpanel bestaat uit de volgende personen: Raymond Poede, Jeroen Wever, Peter de Haan, Tonny Huijzer, Joël Feliz, Niek Koops, Gwenda van der Vaart, Marcel Niemeijer, Douwe Doorduin, Maria Koijck, Sietse Vlas, Truus Duisterwinkel, Ellouise Sybenga, Paul Peters, Jorian Bruins, Thorben Hulsman, Ria Noord, Manuela Kremer Groenewold, Peter Beishuizen en Anja Stiekema-Drent.

Via een loting heeft Veldkamp notarissen vastgelegd wie van de Groningers die zich hiervoor hadden aangemeld, in het panel zit. In totaal bestaat het panel uit twintig Groningers met Rob Schuur als onafhankelijke voorzitter die het panel leidt. Het is een gemengd panel geworden, met Groningers uit de hele provincie. Een mix van: geslacht, leeftijd en woonplaats. Aangevuld met een aantal Groningers die Groningen vanuit hun werk goed kennen.

Veertien personen zijn geloot op basis van postcodegebied. We hebben hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden verdeeld. Om iedereen een eerlijke kans te geven, lootte de notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon van 30 jaar of ouder. Hierbij lootte de notaris ook evenveel mannen als vrouwen.

De zeven postcodegebieden zijn als volgt ingedeeld:

Aanvullend zijn door de notaris zes Groningers geloot die Groningen vanuit hun werk goed kennen.

In het panel zit iemand die:

 • Werkt als politieagent;
 • Eigenaar is van een agrarisch bedrijf in Groningen;
 • Werkt met patiënten in de zorg (bijv. als verpleegkundige of psycholoog);
 • Werkt op een basisschool of middelbare school in Groningen;
 • Werkt voor een kerk of andere geloofsgemeenschap in Groningen (bijv. als pastoraal werker);
 • Eigenaar is van een MKB-bedrijf in Groningen met tussen de 20 en 250 werknemers in dienst.

Panelleden mogen geen lid zijn van een gemeenteraad, Provinciale Staten of in het bestuur zitten van een belangenorganisatie in Groningen. Ook mag een lid niet actief betrokken zijn bij één of meer van de gebundelde Toukomstprojecten. Bovendien werken panelleden niet voor de provincie Groningen, een gemeente of belangenorganisatie in Groningen. Panelleden krijgen een passende vergoeding omdat zij zich willen inzetten voor de toekomst van onze provincie.

Lees meer over wie zich kon aanmelden voor het Toukomstpanel.

 

Samenstelling panel

De twintig deelnemers worden als volgt gekozen:

 • Veertien personen worden geloot uit een postcodegebied. We verdelen hiervoor de provincie in zeven postcodegebieden. Om iedereen een eerlijke kans te geven, loot een notaris uit ieder postcodegebied één persoon jonger dan 30 jaar en één persoon 30 jaar of ouder. De notaris zorgt er ook voor dat er evenveel mannen en vrouwen in het panel komen.
 • Ook kiest de notaris zes ervaringsdeskundigen uit Groningen die Groningers door hun werk goed kennen. Per beroepsgroep in het aanmeldformulier loot de notaris één deelnemer.