Toukomstbeeld

In 2020 zijn 900 ideeën ingestuurd, online en offline groepsgesprekken gevoerd met 200 mensen om ideeën te bundelen tot grotere projecten en tal van gesprekken gevoerd met maatschappelijke- en netwerkorganisaties. De 59 gebundelde projecten zijn 30.000 keer beoordeeld door 6.000 mensen. De website werd 175.000 keer bezocht. Voor het inwonerpanel waren 250 aanmeldingen en werden 20 mensen ingeloot. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter beoordeelde zij de projecten en ideeën en schreven een advies over de besteding van 100 miljoen euro die beschikbaar is voor de uitwerking en uitvoering van Toukomstprojecten. In het overzicht van Toukomstprojecten lees je hoe het panel oordeelde over de door hen geselecteerde projecten. Na de zomer van 2021 start de uitvoering van de eerste Toukomstprojecten. Informatie en de stand van zaken rond de projecten vind je vanaf 1 juli 2021 op de website van Nationaal Programma Groningen.

Hieronder zie je het Toukomstbeeld, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan. Het Toukomstbeeld is een getekend panorama en toont de zeven Groninger landschappen met visies en doelen voor Groningen in 2040, geschreven en getekend door West 8. Onderaan geeft het Toukomstbeeld een agenda mee aan de politiek, overheden en organisaties in de provincie. Een agenda van de inwoners van Groningen. Je kunt er doorheen scrollen en in- en uitzoomen om het te bekijken.

Als bedankje voor de mensen die hebben meegewerkt in het eerste jaar van Toukomst of andere geïnteresseerden is er een kleinigheidje, het Toukomstpakketje kun je hier aanvragen.

Download het Toukomstbeeld

|