20. Zelfvoorzienende woongemeenschappen in de provincie Groningen

Steeds meer mensen willen zelfvoorzienend wonen met eigen gemaakt voedsel en energie en zonder afval te produceren. We richten een coöperatie op waar mensen terechtkunnen met hun vragen over regelgeving, (ver)bouw en energie- en voedselvraagstukken. Daarbij wordt praktische en financiële ondersteuning aangeboden.

Illustratie: Ingrid Pieters

Mensen willen anders wonen: kleiner, milieuvriendelijker, onafhankelijker, samen met jong en oud bij elkaar. Door het oprichten van een coöperatieve netwerkorganisatie ondersteunen we mensen bij die plannen. Hiermee willen we een drempel weghalen om zelfvoorzienend te gaan wonen. We ondersteunen bestaande woongemeenschappen, zoals Woldwijk in Ten Boer, en nieuwe initiatieven zoals een zelfvoorzienende boerderij in Oldehove. Maar ook mensen die nog helemaal geen concreet plan hebben kunnen we op weg helpen.

De organisatie geeft hulp op het gebied van regelgeving, bouwtechnieken, energie- en watervoorziening, voedselproductie en andere ondersteuning die initiatiefnemers nodig hebben. Het grootste deel van het geld komt in een revolverend fonds van waaruit subsidies en leningen worden verstrekt om initiatiefnemers op gang te helpen. Uiteindelijk ontstaan over de gehele provincie vele zelfvoorzienende woongemeenschappen waar mensen samenleven in en met de natuur.

Zelfvoorzienend wonen
De woongemeenschappen zullen volledig zelfvoorzienend worden gemaakt op het gebied van voedselvoorziening en energie. De gemeenschappen beschikken over een pluktuin met kas, waarin groente, fruit, kruiden en bloemen worden verbouwd voor de hele gemeenschap. Om zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie kunnen zonnepanelen en kleine windmolens worden ingezet. De moderne techniek wordt gebruikt om energie die ‘over’ is op te slaan. Om te kunnen meten en traceren of de gemeenschap daadwerkelijk zelfvoorzienend leeft, kan gebruik worden gemaakt van slimme technologieën, zoals sensortechnologie die via 5G of Internet of Things-netwerken (IoT) worden aangestuurd.

Water, afval, voedsel
Door het toepassen van Digital Twin-oplossingen kunnen fysieke goederen traceerbaar worden gemaakt. De opbrengst en het verbruik van energie wordt bijgehouden, maar ook de hoeveelheid afval die wordt geproduceerd, hoeveel water er wordt verbruikt en hoeveel eten er in de voedselkringloop omgaat. Op die manier worden mensen zich meer bewust van hun manier van leven. En de data kan gebruikt worden voor onderzoek. Op het gebied van water, afval en voedsel kunnen grondstoffen ook in een kringloop worden hergebruikt. Als tegenhanger van de monocultuur in de landbouw gaan we experimenteren met verschillende manieren van voedselproductie. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen doen onderzoek naar en adviseren over de inzet van de nieuwste technologie. Elke woonvorm vult het zelfvoorzienend zijn op zijn eigen manier in, maar elke groep kan gebruik maken van de kennis van de coöperatie en de andere aangesloten collectieven.

Mobiel tiny house
Om mensen in contact te brengen met ons project willen we een mobiel tiny house aanschaffen. Deze rijdt door Stad en Ommeland langs dorpen en steden, onderwijsinstellingen en bestaande lokale gemeenschappen. Je kunt er informatie krijgen, maar ook een nachtje in proefslapen. Gekoppeld aan het bezoek van het tiny house worden debatten georganiseerd over ‘anders wonen en leven’. Zo willen we mensen stimuleren om na te denken over alternatieve woon- en leefvormen en daarbij ook de vraag hiernaar verder inventariseren.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bouwen en wonen
Samenleving
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Bouwen en wonen
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Samenleving
Plan B.
Bekijk dit idee 1x bewaard als favoriet
Bouwen en wonen
DHZ Dorp
Bekijk dit idee 9x bewaard als favoriet
Landschap
Bouwen en wonen
Bouwen en wonen