16. Nieuwe Zaaiplaatsen: toekomstwerkplaatsen voor jonge Groningers

Nieuwe Zaaiplaatsen zijn educatieve toekomstwerkplaatsen waar de ongekende mogelijkheden van jonge Groningers centraal staan. Begeleid door kunstenaars, uitvinders, architecten, wetenschappers en sportcoaches ontwikkelen kinderen en jongeren in de provincie Groningen zich tot eigenzinnige denkers, dromers en doeners die hun eigen toekomst veerkrachtig en vindingrijk vormgeven.

Foto: Marieke Kijk in de Vegte, met het Groningse paard Stoffer

Jonge Groningers met verschillende achtergronden kijken samen met ervaren kunstenaars, uitvinders, architecten, wetenschappers en visionaire burgers die met ‘de poten in de klei staan’ over de horizon naar nieuwe en ongeziene mogelijkheden voor henzelf en hun omgeving. Waar dromen ze van? Waar zijn zij nieuwsgierig naar? Wat lijkt nu nog onmogelijk, maar hoeft dat niet te zijn? Het gaat hierbij niet om het oplossen van problemen, maar om het zoeken van nieuwe manieren van doen, denken en ervaren.

Symbolische uitkijktoren
Nieuwe Zaaiplaatsen reizen als mobiele toekomstwerkplaatsen door Groningen en strijken neer in leegstaand erfgoed. Samen met de lokale gemeenschap wordt hier een symbolische uitkijktoren gebouwd: een markering van de nieuwe, tijdelijke bestemming van het erfgoed. Waar kijkt deze toren op uit, nu en in de toekomst? De toekomstwerkplaatsen leggen de komende tien jaar vanuit een buitenschoolse positie een duurzame verbinding naar de lokale gemeenschappen en scholen in vijftien verschillende plaatsen in de provincie. Nieuwe Zaaiplaatsen komen jaarlijks 3 maanden langs om een impuls te geven.

Intensief programma
Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan een intensief programma van wekelijkse workshops en maandelijkse projecten in labs, ateliers en studio’s. Ze maken films of theater, doen aan kunst en filosofie, bouwen hutten met een architect, experimenteren met techniek en met het verbouwen van voedsel of gaan in dialoog over de wereld. De activiteiten vinden zowel naschools als in de weekenden plaats. Daarnaast kunnen ze samen met hun ouders een weekend aan de slag in een open familie-atelier of deelnemen aan dialoogsessies over actuele onderwerpen die hen aan het hart gaan. Eens per jaar, in de herfst- of zomervakantie, vindt er een vijfdaags vakantiekamp plaats.

De vragen en verlangens van de kinderen en jongeren vormen, samen met actuele vraagstukken uit de eigen omgeving en de wereld, het uitgangspunt van op maat gemaakte modules. Deze modules bestaan uit steeds wisselende, soms verrassende combinaties. Denk aan filosofie & techniek, kunst & politiek, architectuur & biodiversiteit, muziek & natuur, wetenschap & voeding.

Duurzaamheid en borging
Duurzaamheid wordt geborgd door vanaf het begin samen te werken met scholen en partners die ervaring hebben met langlopende projecten in lokale gemeenschappen, en met bestaande initiatieven die gericht zijn op kinderen en jongeren in het gebied. Wat betreft de scholen worden verkorte workshops uit het programma ontwikkeld die onder lestijd gedaan kunnen worden. Leerkrachten en (gast)docenten – ook vanuit andere culturen – krijgen scholing en formatie-uren om hierin deel te kunnen nemen.

In de gemeenschappen is een lokale dialoog, waarin gezocht wordt naar langere ontwikkelingslijnen, het vertrekpunt. Op iedere plek komt er een Kinderraad en een Jongerenraad waarin wordt meegedacht over het toekomstgerichte programma. Wat hier gezaaid is kan zo verder groeien in de scholen en gemeenschappen én krijgt steeds weer een vernieuwende impuls.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bouwen en wonen
Cultuur en toerisme
Bedrijvigheid en economie
Lokale Maakplaats
Bekijk dit idee 30x bewaard als favoriet
Gezondheid
Cultuur en toerisme