49. Waterstofbanen in de maakindustrie

Om het kip-ei probleem van waterstof op te lossen en te zorgen voor meer waterstofbanen is het nodig langjarig te investeren in waterstof. Een groep regionale mkb-bedrijven ontwikkelt samen met energiecoöperaties de komende jaren steeds efficiëntere plekken waar waterstof lokaal geproduceerd en getankt wordt.

Door de kennis en ervaring van het mkb op het gebied van gassen en technische installaties zijn er enorme kansen voor Groningen om zich als waterstofregio te ontwikkelen. En om hier samen met energiecoöperaties, bedrijven en onderwijsinstellingen aan te werken.

Bij een aantal grote bedrijven en kennisinstellingen komt de ontwikkeling nu echt op gang, maar aandacht voor het mkb is hard nodig. Bestaande organisaties die zich bezighouden met energie zijn vooral gericht op grotere bedrijven. Maar de werkgelegenheid in de provincie zit juist bij de maakbedrijven en de regionale industrie. Met dit project willen we juist de maakbedrijven laten profiteren en werkgelegenheid stimuleren voor de toekomst van onze regio.
Het project moet een stimulans zijn voor samenwerking, kennisuitwisseling en scholing.

Hoe gaan we dat doen?
Bedrijven die mee-investeren en willen delen in de opbrengsten kunnen meedoen en zich aansluiten. Bedrijven kunnen zich aanmelden om aan de samenwerking mee te doen. Samen ontwikkelen deze bedrijven stapsgewijs locaties waar waterstof lokaal geproduceerd en getankt wordt. Geschikte plekken zijn oude gaslocaties en locaties bij havens of op industrieterreinen.

Kansen
Bij iedere nieuwe installatie worden de lessen uit de voorgaande installaties verwerkt, waardoor de installaties steeds beter en efficiënter worden. Het investeren in aanbod biedt zekerheid voor bedrijven die voertuigen en vaartuigen ontwikkelen en bouwen. Dit biedt kansen en zekerheid voor bedrijven die waterstof nodig hebben om op te rijden, te varen of te produceren. Opbrengst: werkgelegenheid bij regionale bedrijven die installaties ontwikkelen en bouwen én bij bedrijven die vaartuigen en voertuigen bouwen en ontwikkelen.

Hergebruik gaswinlocaties
Onderdeel van het project is het hergebruiken van aardgaswinlocaties. Deze worden omgebouwd naar Power To Gas installaties voor waterstofproductie, die geen aardbevingen en of bodemdalingen veroorzaken.
De waterstof wordt geproduceerd uit duurzame energiebronnen zoals wind- en zonenergie, co2 neutraal. De geproduceerde waterstof gaat naar de pilotwijken, waar waterstof middels zogenoemde brandstofceltechnologie wordt omgezet in elektriciteit voor gebruik door huishoudens.

Praktijkervaring studenten
Via de samenwerking worden ook studenten opgeleid en doen zij praktijkervaring op. Studenten op het mbo en hbo krijgen de kans te werken met de nieuwste producten die op de markt. Op de scholen komen auto’s en schepen met installaties te staan, zodat studenten nuttige ervaring opdoen.

Zij gaan zich bezighouden met vragen als: hoe bouw je een voertuig of vaartuig in de praktijk om? Hoe ziet een nieuwe generatie brandstofcel er van binnen uit? Hoe werken de nieuwste grootschalige electrolysers en hoe ziet dat eruit? Hoe sluit je die veilig aan?

Waar gaan we voor?
We gaan voor de volgende resultaten:

  • Meer regionale samenwerking door bedrijven die met waterstof werken.
  • Door lang te investeren realiseren we stapsgewijs steeds efficiëntere plekken waar groene waterstof geproduceerd en getankt kan worden.
  • De beschikbaarheid van waterstoftankpunten in de regio creëert een gunstig ontwikkelklimaat voor maakbedrijven rond waterstof: bedrijven in onze regio kunnen erop rekenen dat er meerdere jaren wordt geïnvesteerd in waterstof. Met kansen voor bedrijven die waterstof nodig hebben om op te varen, te rijden of te produceren.
  • We laten studenten op het mbo en hbo kennismaken met de nieuwste waterstofproducten die op de markt zijn.
  • Een trotse Groninger regio. Groningen is een van de weinige regio’s in Europa waar waterstof daadwerkelijk een kans is.

De kansen zijn er! Ieder voor zich zijn de bedrijven te klein om de ontwikkeling een zet te geven. De kracht van de regio zit juist bij de maakbedrijven. Laten we hierin investeren!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie