23. ‘t Wad tot Stad

Het cultuurlandschap rondom het Reitdiep behoort tot het oudste van Europa en verbindt de mooiste plekken van Groningen. Dit willen we behouden én toekomstbestendig maken. Samen zoeken we naar vernieuwende manieren om het landschap nog mooier te maken, met aandacht voor rendabele landbouw, biodiversiteit, toerisme en water.

Kaartbeeld van het Reitdiepgebied

Het traject van ’t Wad tot Stad loopt langs de oude getijdenrivier het Reitdiep. Het Reitdiep verbindt het Werelderfgoed de Waddenzee via Nationaal Park Lauwersmeer en Nationaal Landschap Middag-Humsterland met de stad Groningen. Het traject loopt door een uniek eeuwenoud cultuurlandschap.  Het doel is om een aantrekkelijke groene strook te maken met meer ruimte voor biodiversiteit en waterberging, in combinatie met nieuwe innovatieve landbouwmethoden.

Water vasthouden
Dit Groninger landschap is altijd mee veranderd door de invloeden van eb en vloed, overstromingen, aanleg van dijken en sluizen. In de recente geschiedenis hebben een aantal ontwikkelingen het gebied minder aantrekkelijk gemaakt, zoals het steeds efficiënter maken van de landbouw. Percelen zijn steeds groter geworden en door het verlies van biodiversiteit is het landschap een stuk saaier geworden. Waar we voorheen zo snel mogelijk al het water naar zee lieten stromen, zouden we nu juist het water willen vasthouden. Door de nieuwe klimaatverandering verandert dit landschap ook weer mee. Laten we dit op een cultuur- en economisch-verantwoorde manier doen.

In 2040 is er een mooie route van de Stad naar ‘t Wad, van het Groninger Forum naar het Werelderfgoedcentrum, door een natuurlijk kwelderlandschap vol leven met mooie verhalen en beelden over de cultuurhistorie. Hier wordt het verleden beleefd en de toekomst van onze provincie bepaald. Het is nu nog erg vroeg in het Toukomst-project om alle details weer te geven, hier moet meer onderzoek voor worden gedaan samen met boeren, bewoners, studenten, natuurbeheerders en overheden. Daarom eerst de kernpunten.

Landschapsverbetering

 • Biodiversiteit bevorderen middels het realiseren van natuurgebieden en waterberging door verbreding van het Reitdiep, voor en na het gemaal de Waterwolf bij Electra.
 • Waterberging door de oude waterlopen te herstellen waarbij de contouren van de voormalige eilanden van het Middag-Humsterland weer zichtbaar worden.
 • Wierden zichtbaarder maken in het landschap.
 • Verwildering van oevers zodat er een bredere en meer gevarieerde begroeiing en biodiversiteit ontstaat.
 • Natuur-inclusieve landbouw stimuleren langs het traject en in het Middag-Humsterland.
 • Weidevogelgebieden verbeteren en vergroten.

Toegankelijkheid

 • Wandel- en fietspaden aanleggen naar en langs het Reitdiep en waar mogelijk langs (nieuwe) natuurgebieden. Nu is het
 • Reitdiep beperkt toegankelijk.
 • Wandelaars/fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer.
 • Verbindingen herstellen en verbeteren, zoals de Paddepoelsterbrug.
 • Kleinschalige zwemplaatsen creëren, ook aan het Wad.

Beleving

 • Goede verwijzing naar omliggende instellingen (musea, buitenplaatsen, dorpen) die verhalen vertellen en nieuwe verhalen verzamelen.
 • Verhalen en activiteiten aanbieden met audio en visueel materiaal (onder andere met een helicopterview-simulator, inclusief de keuze om eb en vloed tot aan de stad te beleven).
 • Culturele activiteiten bevorderen, zoals theater op locatie.

Bedrijvigheid

 • De uitvoering en beheer wordt door lokale ondernemingen gedaan.
 • Innovatieve landbouwmethoden ontwikkelen, geschikt voor dit cultuurlandschap.
 • Kleinschalige bedrijvigheid creëren, zoals bed & breakfast, streekproducten en gidsen, ter bevordering van duurzaam toerisme.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Gezondheid
Paddepoelsterbrug
Bekijk dit idee 28x bewaard als favoriet
Cultuur en toerisme
Slow Groningen
Bekijk dit idee 20x bewaard als favoriet
Landschap
Cultuur en toerisme
Landbouw
Rietlanden
Bekijk dit idee 2x bewaard als favoriet
Openbare orde en veiligheid
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme