7. Elk dorp zijn eigen voedseltuin

In 2040 vieren we op een grootse manier het Groningse oogstfeest. Alle dorpen en steden hebben dan hun eigen voedseltuin waar inwoners gezamenlijk natuurbewust groente en fruit verbouwen. Professionals en inwoners beheren deze tuinen en in samenwerking met scholen creëren we bewustwording en daarmee een gezonde generatie. 

Dankzij het project heeft in 2040 elk dorp en elke stad in Groningen zijn eigen voedseltuin. Voedseltuinen zijn plekken die door professionele tuinders beheerd worden en waar samen met de bewoners bepaald wordt wat verbouwd wordt. De Groningers genieten van het samenwerken in de voedseltuinen. Er wordt groente en fruit verbouwd met respect voor de natuur. Groningen heeft door deze manier van voedsel produceren een gezonde bodem, waardoor dit gebied rijk is aan dieren en planten.

Onze visie op 2040 
Er is in 2040 een grote variatie aan voedseltuinen. Lokale initiatieven krijgen vorm in bijvoorbeeld coöperaties, een stichting of vereniging. Tegelijkertijd worden alle initiatieven ondersteund door professionals op het gebied van biologisch tuinieren, die samen met de inwoners werken in de voedseltuin. We kiezen voor het verbouwen van groente en fruit, wat goed past op de Groningse bodem. Kennisdelen is een belangrijk onderdeel van dit project.

Voedseltuinen zijn in 2040 onderdeel van het reguliere woonaanbod voor burgers van elk dorp en elke stad in de provincie Groningen. Voedseltuinen zijn opgenomen in alle bestemmingsplannen van de gemeenten. Daarnaast stellen de gemeenten ook faciliteiten beschikbaar, zoals toegang tot water en elektriciteit. Het is net zo normaal dat de gemeente het openbaar groen onderhoudt, als dat er voor de burgers een voedseltuin beschikbaar is. We zien voor ons hoe in 2040 bij het zoeken op naar een huis op Funda ook te zien is binnen welke afstand de volgende voedseltuin is. Net zoals je nu kunt zien hoever het is tot de supermarkt en de basisschool.

Voor iedere Groninger
Ook jongeren worden betrokken bij de voedseltuinen. Basisschoolleerlingen komen meewerken in de tuin. Zij komen daardoor al vroeg in aanraking met de mogelijkheden van lokaal verbouwd voedsel. Middelbare scholieren die opgeleid willen worden tot tuinder kunnen hier professioneel worden begeleid tijdens hun leerwerktraject.

Zowel ouderen als jongeren zijn betrokken bij de voedseltuinen. Hiermee wordt kennis van biologisch tuinieren bij alle generaties vergroot. Voor iedereen is de voedseltuin een ontmoetingsplaats. Hier komen mensen hun groente halen, helpen ze met onkruid wieden en kan er een praatje worden gemaakt. De voedseltuin wordt daarmee onderdeel van de Groningse cultuur. En draagt bij aan gezond en gelukkig oud worden.

Een jaarlijks Oogstfeest 
Stad en Ommeland vieren op grootse wijze jaarlijks samen het oogstfeest. Een week lang ontmoeten we elkaar aan lange tafels op het Groningse platteland. Er is muziek, er wordt gedanst – een nieuwe traditie is ontstaan!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Gezondheid
Landschap
Natuur en milieu
Voedselbos Opende
Bekijk dit idee 48x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Duurzaamheid en energie
Gezondheid
Werk en leren
De buurttuin
Bekijk dit idee 18x bewaard als favoriet
Landbouw
Voedselbossen.
Bekijk dit idee 7x bewaard als favoriet
Duurzaamheid en energie
Samenleving
antikraakfruit
Bekijk dit idee 10x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Voedselbossen
Bekijk dit idee 42x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Duurzaamheid en energie
Gezondheid
Duurzaamheid en energie
De Proeftuin
Bekijk dit idee 9x bewaard als favoriet
Samenleving