31. Noord-Nederland verbindt Europa

Met het verkorten van de reisafstand tussen Noordoost-Nederland en geheel Europa wordt de regio economisch aantrekkelijker. Start van de aanleg van de Nedersaksenlijn binnen nu en drie jaar, vergroot de leefbaarheid en geeft de hele regio de broodnodige economische boost.

Kaartbeeld treinverbindingen

Met het verkorten van de afstand tussen Noord-Nederland, de rest van Nederland en Europa wordt de regio beter bereikbaar en aantrekkelijker. Verschillende projecten bevorderen deze bereikbaarheid. De meest voor de hand liggende verbinding is de Nedersaksenlijn, welke de oostelijke provincies in korte tijd verbindt en aansluiting naar Duitsland biedt, waarvoor slechts 30 kilometer spoor ontbreekt. Daarnaast hebben verbindingen zoals de Lelylijn en de Wunderline sterke baten, waarbij innovatieve modaliteiten zoals de hyperloop (een buizensysteem dat voertuigen elektromagnetisch aandrijft en zo mensen en goederen kan vervoeren) overwogen moeten worden. Een actiegroep moet een integrale visie maken, de haalbaarheid van deze projecten verder uitwerken, en de ideeën naar realiteit brengen. Binnen drie jaar is het eerste project gereed en gaat de eerste schep in de grond voor de Nedersaksenlijn.

Veendam-Emmen
Het project wil draagvlak organiseren en daarmee de sociale economische structuurversterking van de noordoostelijke regio van Nederland bevorderen. We doen dit door het organiseren van symposia, forum bijeenkomsten voor inwoners, voor regionale, interregionale en landelijke en Europese politici en door het uitzetten van ‘challenges’. De communicatie verloopt via sociale media, landelijke en regionale pers en radio en televisie. Het deelproject de Nedersaksenlijn heeft een eigen website. Ten slotte is het van wezenlijk belang dat als eerste besloten wordt om het traject Veendam-Emmen binnen vijftien jaar volledig aan te leggen.

Om het project goed te kunnen voortzetten op langere termijn en succesvol af te kunnen ronden moeten we onze organisatie professionaliseren. Daarvoor hebben we naast de steun van diverse gemeenten en andere organisaties, financiële steun nodig. Die is nodig om de visie te verhelderen, de haalbaarheid van de projecten verder aan te tonen, de deelprojecten goed te kunnen onderbouwen en zodoende bereidheid te vinden voor het aanleggen van de verschillende projecten.

Consortium
Momenteel zijn lokale, nationale, internationale en Europese politici bij de verschillende projecten betrokken. Lokale ondernemers, ondernemersverenigingen en alle gemeenten en provincies langs het traject van de te realiseren spoorlijn van de Nedersaksenlijn zijn betrokken. Daarnaast is een consortium van partijen dat de hyperloop ontwikkelt betrokken om de snelle aansluitingen van Groningen met de rest van Nederland en Europa verder te onderzoeken.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme
Tourisme
Bekijk dit idee 48x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie