17. Nieuw vakmanschap: samen leren, werken en ondernemen

We willen van Stadskanaal en omgeving dé maakregio van (Noord-)Nederland maken. Om dit te realiseren gaan bedrijven gezamenlijk innoveren (Makeport Mercurius), bieden onderwijsinstellingen aantrekkelijk ambachtsonderwijs (Nije Ambachtsschoule) en komt de cultuurhistorische waarde van de maakindustrie tot leven (’t Moak Museum).

De regio Stadskanaal heeft een traditie van maakindustrie die door het vertrek van Philips niet is verdwenen. Juist nu is er opvallend veel innovatieve bedrijvigheid. Tegelijkertijd kampt het gebied met een zwak imago op het gebied van werkgelegenheid. Het paradoxale gevolg is dat veel jong talent wegtrekt en de Kanaalster bedrijven moeite hebben om lokaal personeel te vinden. Dit project is bedoeld om vakmensen alle kans te geven om zich in de eigen regio te bekwamen en te ontwikkelen, en zo bij te dragen aan een vitale en weerbare economie. Werk is daarbij de sleutel én talentontwikkeling de brandstof voor het realiseren van economische groei.

Werk, school, samenleving
Het project wordt gestart in Stadskanaal maar kan in de toekomst ook in andere regio’s worden uitgerold. Bijvoorbeeld een zorgschool in Winschoten of een vakcentrum gericht op houtbouw in Veendam. Wij schatten in dat er in de provincie Groningen plaats is voor acht vergelijkbare initiatieven. Naast jongeren zijn ook zij-instromers welkom; je kunt een leven lang leren!

Het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk sluiten onvoldoende op elkaar aan. Daarom stellen wij een oplossing voor waarin ze elkaar overlappen. We verbinden een coöperatie die werkgelegenheid creëert met een ambachtsschool nieuwe stijl. Leerlingen van het vakonderwijs krijgen de ruimte om lerend te werken en werkend te leren en kunnen zich in de eigen regio ontplooien. Het project heeft drie pijlers.

Makeport Mercurius
Een aantal bedrijven vormt samen een ideële coöperatie naar het voorbeeld van Mondragón Cooperative Corporation in Spanje. De coöperatie jaagt duurzame innovatie binnen de circulaire maakindustrie aan door bedrijven te ondersteunen bij hun innovatievragen. Onder begeleiding van (innovatie)experts wordt samengewerkt met leerlingen/studenten van regionale onderwijs- en kennisinstellingen.

De Nije Ambachtsschoule
De vakschool nieuwe stijl biedt beroepsonderwijs en vakkennis aan in nauwe combinatie met de praktijk, op een verrassende en activerende locatie. Kleinschalig, vakgericht en gekoppeld aan kennis en innovatie. De ambachtsschool is geen anonieme leeromgeving maar een herkenbare school in een betekenisvol gebouw, waar les wordt gegeven in concrete vaardigheden.

’t Moak Museum
Het ‘doe en maak’-museum (een soort NEMO in het klein) waar iedereen welkom is om de combinatie van leren en werken mee te beleven. De maakindustrie en het vakonderwijs tonen hun mogelijkheden, de historie komt tot leven, de toekomst lonkt, bijvoorbeeld voor basisschoolleerlingen en zij-instromers.

Leren en werken gebeuren op een locatie met karakter. Geen anoniem gebouw, maar een plek waarmee je je kunt identificeren. In Stadskanaal zal het voormalige Philips-gebouw worden gerenoveerd. Op de drie pijlers ontstaat een plek die werkplaats, broedplaats, leerschool en doe-museum tegelijk is. Hier vind je technisch onderwijs, een bedrijfsschool, oriëntatiemogelijkheden voor werkzoekenden en zij-instromers in de maakindustrie, duurzame innovatie, ontmoetingsmogelijkheden voor bedrijven en een kenniscentrum. Daarnaast de beleving van de maakindustrie in het museum, vestigingsruimte voor startups, short-stay mogelijkheden en betrokkenheid met de wijk.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Werk en leren
Bedrijvigheid en economie
WORKING TOGETHER
Bekijk dit idee 77x bewaard als favoriet
Werk en leren
Bedrijvigheid en economie
Werk en leren
Toekomst School
Bekijk dit idee 20x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Werk en leren
Werk en leren
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie