21. Masterplan vaarwater verbindt Groninger land

Meer toegankelijke vaarwegen bieden grote kansen voor het verhogen van de kwaliteit van de leefbaarheid en woon-leefomgeving van alle Groningers. Herontwikkeling van onze historische waterwegen en het verbinden met fiets- en wandelnetwerken levert een belangrijke bijdrage aan duurzaam toerisme en kansen voor Groninger ondernemers.

Foto watergang

Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Groningen kent een rijk maritiem verleden met historische vaarwegen, scheepswerven en scheepvaart. Maar ook het netwerk van maren, diepen en kanalen in Groningen spreekt tot de verbeelding. Vaarwegen doorsnijden een grote diversiteit aan unieke landschappen en bijzondere cultuurhistorie. Voor velen jammer genoeg een geheim dat Groningen juist zo bijzonder maakt en onderscheidt van andere provincies. Deze vaarwegen hebben wij namelijk schromelijk verwaarloosd, ja, zelfs veel waterwegen met dammen geïsoleerd. We hebben onvoldoende oog gehad voor de enorme potentie ervan voor vaar- en waterrecreatie, het grote belang voor leefbaarheid, de kwaliteit van de woonomgeving, werkgelegenheid en de vrijetijdseconomie.

Het langzame leven
Als er niets boven Groningen gaat, dan is onze eerste opdracht het unieke karakter van Hunsingo, Middag-Humsterland, Het Hogeland, Fivelingo, Duurswold, Oldambt, Westerwolde en de Veenkoloniën op het ritme van ‘het langzame leven’ weer zichtbaarder en beleefbaar te maken. Dat kan fietsend en wandelend, maar ook met een kajuitboot, sloep of kano via ons prachtige maar nog te weinig toegankelijke vaarwegen. De daarvoor noodzakelijke voorzieningen ontbreken.

Een masterplan is nodig waarmee ook een voorwaardenscheppende infrastructuur voor Groninger ondernemers en ondernemende Groningers kan worden gerealiseerd. Waarmee tevens een boost wordt gegeven aan de leefbaarheid en kwaliteit van de leef- en woonomgeving van alle Groningers. Hoe pakken wij dit aan? Wij ontsluiten de vaarregio’s in Groningen met toegankelijke en veilige verbindings- en ontsluitingswateren. Dat geldt ook voor noodzakelijke voorzieningen aan vaarwegen en op enkele meren.

Met een masterplan en beschikbare expertise in Groningen maken wij op basis van vijf pijlers deze infrastructuur weer op orde:

  1. De infrastructuur van vaarwegen toegankelijker maken (doorvaarthoogte, vaarwegdiepte).
  2. Grotere veiligheid op vaarwegen en meren en van bruggen en sluizen.
  3. Voorwaardenscheppende voorzieningen bij vaarwegen en meren.
  4. Duurzaam varen (zoals innemen toiletwater).
  5. Routeontwikkeling (zoals onze pareltjes zichtbaarder maken, vaarknooppunten-netwerk).

Levende kanalen
Wat levert het op? Direct en indirect duizenden banen in de vrijetijdseconomie. Daarnaast wordt door het weer veilig, levend en levendiger maken van onze historische vaarwegen, de leefbaarheid vergroot en de Groninger identiteit versterkt. Bovendien is het een kwaliteitsimpuls voor de woonomgeving. Kanalen waarop wordt gevaren zijn levende kanalen: een omgeving waar het goed toeven en wonen is.

Een vaartoerist heeft ook vaak fietsen aan boord. Als hij aanmeert, gaat hij op zoek naar dezelfde authentieke beleving als elke andere toerist. Met nieuwe (ook digitale) voorzieningen op aanlegplaatsen, TOP’s en parkeerplaatsen bij horeca, kan deze beleving direct worden aangeboden. Hierdoor worden (vaar)toeristen ook verblijfstoeristen. Havens en aanlegplaatsen worden weer belevingsvolle knooppunten voor cultuur, horeca en ondernemende Groningers. Deze infrastructuur zal tezamen met de al zeer toegankelijke infrastructuur aan vaarwegen van Friesland en Drenthe één groot vaargebied vormen en daarmee de aantrekkelijkheid van de drie provincies voor toerisme en vaartoerisme economisch versterken.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Samenleving
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
De Maren Schoon
Bekijk dit idee 4x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme
Landschap
Cultuur en toerisme
Landschap
Landschap
Hoogeland rivier
Bekijk dit idee 22x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Landbouw
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Delfmeer
Bekijk dit idee 26x bewaard als favoriet
Cultuur en toerisme