15. School van de Toekomst; eigentijds en innovatief

Klaslokaal wordt innovatielab, teletijdmachine, muziek- of communicatiestudio. Een (werk)plek waar jij kunt onderzoeken wat het best past bij jouw interesses en talenten. Jij bepaalt de koers, wij begeleiden jou tot een waardevolle, kritisch denkende en zelfsturende wereldburger. De wereld is bij jou in goede handen!

Voor maatschappelijke vraagstukken, zoals burgerschap, (digitaal) geletterdheid, discriminatie en de opwarming van de aarde, wijzen deskundigen en politici steeds vaker naar het onderwijs. Maar kan het onderwijs deze vraag wel aan? En wat is de waarde van het vandaag behaalde diploma over vijf jaar? Het is tijd om het roer volledig om te gooien en het onderwijs dat we nu kennen binnenstebuiten te keren.

Onderwijs als fundament
Het onderwijs is het fundament van onze snel veranderende samenleving. De leerling van nu is de wereldburger, de bestuurder van de toekomst. Deze tijd vraagt om onderwijs waar sociaal-emotionele ontwikkeling, mediawijsheid, burgerschap, kritisch of creatief denken net zo belangrijk is als taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis of biologie. Onderwijs waar leerlingen worden aangemoedigd hun eigen unieke talenten te ontwikkelen en die van anderen te benutten. Waar ruim aandacht is voor technologische ontwikkeling, automatisering en creativiteit. Waar leerlingen de juiste handvatten krijgen om zich staande te houden en aan te passen aan onze complexe, dynamische wereld. Kortom: waar zelfsturend, onderzoekend en probleemoplossend leren-leren centraal staat.

Onderwijs maak je samen
Leren doe je overal, op school, bij de vereniging, op vakantie of tijdens het buitenspelen. Wij zien de school als mini-maatschappij, als integraal onderdeel van de samenleving waar de wereld niet alleen binnen maar bij uitstek ook buiten de schoolmuren kan worden verkend. Denk aan het verkennen van de natuur of aan internationale samenwerking met andere scholen of met lokale bedrijven.
Leerlingen, ouders en leraren ontwikkelen samen een individuele doorlopende leerlijn voor jongeren van 4 tot 21 jaar. Op deze manier creëren we passend onderwijs voor iedere leerling en hoeven we niet te pushen noch te remmen.
Leren is leuk en basisvaardigheden als taal en rekenen krijgen veel meer betekenis als ze aansluiten bij individuele interesses en talenten. De leeromgeving verandert in een werkplek met prikkelende materialen die de leerling uitdaagt tot de volgende stap.

Vernieuwend onderwijs
In de provincie Groningen starten wij op korte termijn met de eerste School van de Toekomst. Het doel is om vernieuwend onderwijs een krachtige landelijke impuls te geven. De School van de Toekomst is dé plek waar onderwijsvernieuwers samenkomen om een brug te slaan naar het reguliere onderwijs, het bedrijfsleven en de maatschappij. In samenwerking met het expertise- en materialencentrum, verenigd in de Coöperatie De Wereld de School, en Mas con Menos in Ten Boer, creëren we onderwijs voor en door leerlingen. Een plek waar vernieuwend onderwijs zich verder ontwikkelt en wordt gedeeld via (internationale)projecten en symposia.

Wij zijn vijftig weken per jaar op werkdagen geopend van 07:00 tot 19:00. Theoretisch kan dat bijdragen aan meer continuïteit op de werkvloer en minder filevorming. Met ruimere openingstijden is het mogelijk om werk en school beter op elkaar af te stemmen. En, omdat de leerling altijd op zijn of haar eigen leerlijn terugkomt, kunnen wij flexibeler omgaan met het indelen van vakanties.

Er gaat niets boven vernieuwend onderwijs in Groningen!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bouwen en wonen
Samenleving
Werk en leren