52. Het Stille Geluid

Het Stille Geluid wil groepen mensen die zich niet gehoord voelen een stem geven. Wij ontwikkelen een aanpak die hun belangen en ideeën samenvat tot kernwaarden voor toekomstplannen, initiatieven en beleid. Zo gaan we samen op weg naar een betrokken en inclusieve provincie Groningen. 

Onze droom is om een stem te geven aan groepen mensen die zich niet gehoord, of buitengesloten voelen. Wij ontwikkelen samen met deze doelgroepen een co-creatieve aanpak die hun belangen, waarden en ideeën samenvat en in kaart brengt. Het resultaat is toepasbaar voor beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en inkopers, oftewel ‘de gevestigde orde’, maar ook voor burgerinitiatieven die inclusief willen zijn. We ontwikkelen een aanpak om langdurig in heel Groningen de belangen van uitgesloten groepen te vertegenwoordigen.

Werkwijze ontwikkelen
Wij zijn een multidisciplinair team van ondernemers en onderzoekers met ervaring in co-creatie, participatie, gebiedsgericht werken en onderzoek. We starten in de gemeente Pekela. Eén teamlid deed daar onderzoek voor de Rijksuniversiteit Groningen naar sociaal-ruimtelijke processen achter generatiearmoede. Hier beginnen we met het ontwikkelen van een werkwijze voor het Stille Geluid die ook toepasbaar is in andere gemeenten. De pilot in Pekela is bedoeld om de methode zo op te zetten dat de gevestigde orde er echt iets mee kan, niet vrijblijvend dus! Hierna kunnen we aansluiting vinden bij projecten in andere gemeenten. Zo kan de methode bijvoorbeeld aansluiten bij de ‘wijk persbureaus’ in Paddepoel. Hierin krijgen jongeren de rol van journalist en zetten zich in voor gezamenlijke doelen in de wijk.

Dit aanpak van dit project bestaat uit drie onderdelen:

1. Verzameling en visualisatie (onderzoek)
We beginnen met ophalen van belangen, waarden en ideeën bij mensen die niet altijd op de voorgrond staan in Pekela. Hiervoor zetten we beproefde methodes in, gecombineerd met een oprechte houding. We werken co-creatief en testen samen verschillende technieken voor het verzamelen en visualiseren van informatie, zoals: ABCD (Asset Based Community Development), storytelling, evaluative mapping, serious gaming en participatory GIS.
> Resultaat: een samenvatting en visualisatie van de kernwaarden van verschillende groepen in Pekela. Bijvoorbeeld een (digitale) ‘waardenkaart’ waarin de gemene deler wordt samengevat en het Stille Geluid uitdrukt.

2. Vertaling in een aanpak (ontwikkeling)
Tegelijk met het onderzoek ontwikkelen we samen met de doelgroep een generieke werkwijze, die langdurig gebruikt kan worden in gemeentelijk en regionaal beleid, lokale participatietrajecten en aanbestedingen.
> Resultaat: Een methodische aanpak om ‘het stille geluid’ ook op andere plekken te laten ‘horen’ in voor ieder begrijpelijke (beeld)taal. De uitkomsten van de aanpak zijn ‘open source’ online beschikbaar en door iedereen te gebruiken.

3. Verder brengen (impact vergroten)
Onze ambitie is dat de ontwikkelde aanpak niet alleen in Pekela ingezet kan worden, maar ook in de rest van Groningen.
> Resultaat: Het langdurige effect is een meer inclusieve samenleving.

De aanpak moet een brug slaan tussen groepen mensen die niet vaak een stem hebben in traditionele participatie-trajecten en de ‘gevestigde orde’ en daar ontevreden over zijn. Zo kunnen beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven breed gedragen plannen maken die een grotere verscheidenheid aan belangen vertegenwoordigen.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Samenleving
Het Stille Geluid
Bekijk dit idee 24x bewaard als favoriet
Samenleving