45. Stee(vast) in de regio

Een Stee, in elke gemeente is een goed idee! In beeldbepalende leegstaande gebouwen willen we een Stee realiseren. Een plek voor inwoner, ondernemer en toerist om te ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen. We willen deze panden kopen en weer laten leven. Mit mekoar, veur mekoar!

Tekening concept Stee

Een Stee, Gronings woord voor een ‘gerieflijke woning’, maar ook een woord voor een ‘schier plekje’. Een Stee is een plek waar toerist, ondernemer en inwoner bijeenkomen. Een Stee verbindt al het moois uit de omgeving en maakt daar een bruisend geheel van samen met de lokale mensen. Samenwerken in Groningen doen we immers ‘mit mekoar, veur mekoar’.

Historische gebouwen krijgen een nieuwe frisse bestemming via een fonds. Je kunt er ontmoeten, werken, ontwikkelen, ontspannen en genieten van al het moois wat onze provincie biedt. Een Stee levert veel maatschappelijke voordelen op. Zo bieden we stageplekken, is er wederzijdse kennisdeling met andere culturen, betrekken we de omgeving en versterken we de Groninger identiteit. Samen maken we de toekomst van Groningen!

Realisatieproces
Wij zien drie stappen in het realisatieproces.

  1. De eerste stap is het in kaart brengen van de sociaal-culturele infrastructuur van Groningen en de regionale behoeften: een overzichtskaart van waar een Stee nodig is. We bouwen hiermee verder op het werk van Toukomst-projecten, NPG Toukomst en gemeentelijke initiatieven.
  2. Vervolgens het selecteren van historische panden en ze middels cofinanciering aankopen. Dus, het zichtbaar maken en houden van al het moois dat de provincie Groningen te bieden heeft. Daarnaast investeren we in een mobiele Stee, waarmee we de zichtbaarheid vergroten.
  3. Ten slotte het verbinden van Stee’s: een koppeling van bestaande initiatieven om bestaande versnippering op te lossen. Door met elkaar samen te werken, vergroten we kansen. De Steehouders delen kennis en kunde met elkaar en zijn regio-ambassadeurs. Ze gaan actief op zoek naar regionale behoeftes en spelen hier snel en daadkrachtig op in.

Stee’s vormen de verbindende schakel ten aanzien van de cultuurparticipatie, want we laten optimaal zien wat er nu al is. Een gecoördineerde en vooral lange termijn aanpak zal de leefomgeving in Stad en Ommeland versterken en de gemeenten aantrekkelijk maken voor alle inwoners, toeristen en nieuwe Nederlanders.

Versterking leefomgeving
De leefomgeving is altijd in beweging. De jeugd, de nieuwkomers en de nieuwe Nederlanders moeten wegwijs worden gemaakt, de ouderen moeten worden gehoord en verzorgd. Dit op een juiste manier te doen leidt tot een leefomgeving waarin het voor iedereen goed toeven is. Een Stee voorziet daarin. Daarin kan en mag iedereen meedoen. Groei gaat geleidelijk en daar sluit een Stee bij aan.

Het mes snijdt aan meerdere kanten. Dit plan bevordert de leefbaarheid in de provincie, want:

  • Het helpt mensen op eigen benen te staan, nu en in de toekomst.
  • Het versterkt de identiteit van de regio.
  • Het verbindt mens en ondernemer.
  • Het bewaart ons gebouwde monumentale erfgoed.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bedrijvigheid en economie
Werk en leren
Cultuur en toerisme
Mobiliteit
Noaberhub
Bekijk dit idee 0x bewaard als favoriet
Samenleving
Gezondheid
De Buurtplaats
Bekijk dit idee 1x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Samenleving
Cultuur en toerisme
Werk en leren
Gezondheid
Community’s
Bekijk dit idee 8x bewaard als favoriet