41. Parels van Westerwolde gaan glanzen

Toerisme en recreatie bieden kansen voor Westerwolde. Met dit plan verhogen we de inkomsten en vergroten we de werkgelegenheid. Daarvoor is het belangrijk om ontwikkelingen te laten doorgroeien die al succesvol zijn en aantoonbaar voorzien in een behoefte. Het samenwerkingsverband ‘Parels van Westerwolde’ biedt een prachtige combinatie voor bezoekers die zoeken naar cultuurhistorie. Voor alle leeftijden!

Vesting Bourtange
Al lang is Bourtange dé parel van Westerwolde. Geniet van de cultuurhistorische geschiedenis op de tange in het voormalige moeras. Bourtange is nog niet af! Kijkend naar historische kaarten, heeft stichting Bourtange nog wensen die ze samen met gemeente Westerwolde wil verwezenlijken. Centraal staan het bakhuis en de natte horizon; de uitbreiding aan de oostzijde. Hierdoor wordt de historische relatie met het buitengebied versterkt met een ecologisch landschappelijke meerwaarde. Samen met herbouw van het brouw-/bakhuis binnenin de vesting, wordt de topattractie gereedgemaakt voor komende decennia.

Kloosterenclave Ter Apel
Uniek in Noordwest-Europa ligt in Ter Apel een parel: het voormalige kruisherenklooster uit 1465. Dit Unesco “top 100-monument” is het enige middeleeuwse plattelandsklooster in Groningen. Het klooster ontbeert een passende ingang, ontvangstruimte en voldoende expositieruimte om tentoonstellingen te presenteren. De historische elementen binnen de enclave (zoals watermolen, gastenverblijf, poortgebouw en gracht) zijn niet meer aanwezig. Ook het landschap is veranderd. Het plan – de herinrichting van de kloosterenclave met het terugbrengen van genoemde elementen – brengt verbinding tussen klooster en omgeving terug. Hierdoor ontstaat een bijzondere cultuurhistorische, educatieve en toeristische ervaring.

Burcht Wedde
Parel Burcht Wedde met Geselberg zijn met hun rijke geschiedenis komende jaren toneel voor tentoonstellingen met blijvende kunstwerken. Historici, wetenschappers en kunstenaars verbinden de historie van centraal Westerwolde met de actualiteit. Stichtingen Artphy en Burcht Wedde organiseren dit in dialoog met bewoners. Hiervoor heeft de Burcht nog geen expositieruimte. Daarom het plan een nieuw koetshuis.

Onderwerpen zijn onder andere:

  • Burgeropstand tegen de Heren Addinga en burgerparticipatie nu.
  • Pest en corona nu.
  • Eerste Saksen en vluchtelingen nu.
  • Wolvenjacht toen en beschermen nu.

Het landgoed met tentoonstellingsruimte in Wessinghuizen, de Burcht met het koetshuis en het buitengebied geven ruimte voor dit plan.

Kamp de Beetse
Van de 51 kampen die we rond en in de Tweede Wereldoorlog in Nederland hadden, is Kamp de Beetse het enige kamp dat in Groningen bewaard is gebleven. Het kamp heeft aan vijf groepen bewoners onderdak geboden. In het informatiecentrum wordt verteld over tewerkgestelden, joodse mannen, SS-officieren en NSB’ers die er hebben gezeten. Voor scholieren, specifieke groepen en toeristen is het een bijzondere geschiedenis. Van het kamp is weinig over. Met het verbeterplan – de bouw van ontvangstgebouw met uitkijktoren en video – wordt het een volwaardige parel.

Landgoed Tenaxx
Tenaxx in Wedde trekt jaarlijks vele (jonge) bezoekers. Het aanbod is veelzijdig: een arboretum (bomentuin), brullende dinosaurussen die de prehistorie tot leven brengen, een miniatuurpark met cultuurhistorische hoogtepunten uit het Noorden en een natuurhistorisch familiemuseum in wording. Tenaxx wil onafhankelijker worden van het weer door meer overdekte activiteiten aan te bieden. Hiervoor is een slechtweerfaciliteit nodig: een overdekt bouwwerk, passend in de omgeving, voor educatiedoeleinden met speelmogelijkheden. Als het park ook bij slecht weer een activiteitenaanbod heeft, worden meer bezoekers getrokken, die ook langer in de regio verblijven.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Cultuur en toerisme
Samenleving
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme