8. Oogst van Groningen

Duurzame voeding uit eigen regio is noodzakelijk, want de aarde raakt uitgeput. Met Oogst van Groningen gaan we – ondersteund door kennisinstellingen – voor vernieuwende experimenten op het gebied van duurzame landbouw, verwerking en logistiek én creëren we bewustwording. Zo ontstaat een vliegwiel voor meer investeringen, innovatie en werkgelegenheid.

Onder de vlag van Oogst van Groningen wordt Groningen een toonaangevende regio die op verantwoorde wijze experimenteert met het produceren van haar eigen voedsel op natuur-inclusieve wijze. Dit met gebruik van de nieuwste innovaties, gecombineerd met opnieuw ingerichte lokale voedsel-waardeketens.

Nieuw maatschappelijk ecosysteem
Oogst van Groningen stimuleert grote en kleine experimenten – uitgevoerd door lokale producenten en consumenten die zoeken naar een nieuw toekomstbestendig evenwicht. Zo ontstaat binnen de regio een nieuw maatschappelijk ecosysteem, gericht op duurzame innovaties die lokaal direct worden toegepast. Buiten de regio worden we bekend als gidsgebied in een landschap dat geloofwaardig binnen de planetaire grenzen blijft.

Juist onze regio leent zich uitstekend voor dit plan. De akkergronden van Groningen zijn divers en behoren tot de beste agrarische gronden van Europa. Door deze kwaliteit kunnen hoogwaardige producten worden ontwikkeld. Oogst van Groningen is bij uitstek een initiatief dat de provincie op korte en lange termijn positief stimuleert.

Het plan zet in op:

  • regionale productie van voedsel met inachtneming van de draagkracht van de planeet;
  • lokale bewustwording en consumptie van duurzaam geproduceerd voedsel;
  • een economisch levensvatbaar plan met nieuwe werkgelegenheid gekoppeld aan wetenschappelijke ambities, om zo de ontwikkelde innovaties wereldwijd te verspreiden;
  • Groningen als inspiratiebron voor de voedselvoorziening van de toekomst.

Dit past goed bij de regio. Groningen heeft een nuchtere bevolking in een overzichtelijk gebied met goede randvoorwaarden. Het plan remt de regionale krimp door nieuwe economische dynamiek, geeft bewoners positieve energie na het aardgasdrama en helpt de agrarische sector uit haar moeilijke situatie door middel van een toekomstperspectief. Meer specifiek profiteren grote groepen Groningers van het idee. Boeren en kwekers kunnen nieuwe producten verbouwen en nieuwe productietechnieken implementeren. In de tuinbouw wordt in bestaande panden geëxperimenteerd richting moderne vormen van ‘urban farming’. Tot slot moeten producten worden gemaakt, gedistribueerd en op herkenbare wijze aan de consument worden aangeboden. Dit creëert nieuwe werkgelegenheid. Door Oogst van Groningen als kwaliteitskeurmerk te introduceren krijgen consumenten eindelijk keus.

Samenwerking met kennisinstellingen
De kennisinstellingen spelen een grote rol. Het project roept veel nieuwe (agronomische, ecologische, economische en sociologische) vragen op voor alle betrokkenen. Door nauwe samenwerking met kennisinstellingen is duurzame productie niet enkel een bedrijfsrisico voor de ondernemers. Ondernemers en kennisinstellingen creëren samen een wetenschappelijke onderbouwing, waardoor opgebouwde kennis elders ter beschikking kan worden gesteld.

De Toukomstgelden worden gebruikt om deze dynamiek binnen de regio te stimuleren. Voortbordurend op prachtige bestaande initiatieven wordt een nieuw platform ontwikkeld waar nieuwe initiatieven zich kunnen aansluiten. Heel belangrijk wordt het stimuleren van ondernemers en coöperaties door middel van gerichte subsidies. Zo ontstaat een vliegwiel voor meer investeringen, innovatie en werkgelegenheid, en genieten we samen nog lang van de Oogst van Groningen!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Natuur en milieu
Bedrijvigheid en economie
Lokale Maakplaats
Bekijk dit idee 30x bewaard als favoriet
Landbouw
Bedrijvigheid en economie
Landschap
Gezondheid
Landbouw
Route 2040
Bekijk dit idee 27x bewaard als favoriet
Cultuur en toerisme
Bouwen en wonen
Gezondheid
Duurzaamheid en energie
Cultuur en toerisme
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Landbouw
Bedrijvigheid en economie
Rondje Westerwolde
Bekijk dit idee 112x bewaard als favoriet
Landbouw