55. Noorderkracht: krachten bundelen voor een gezondere provincie

Noorderkracht versterkt initiatieven uit dorpen en wijken die bijdragen aan welzijn en gezond leven. Het gaat om initiatieven die invloed hebben op de thema’s actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezond wonen én gezonde mobiliteit, voeding en financiën. Mensen krijgen ondersteuning om bestaande oplossingen te vinden, of om nieuwe oplossingen te ontwikkelen.

Vragen naar boven halen
Er zijn in Groningen veel gemeenschappen met initiatieven voor  een fijnere, gezondere leefomgeving. Denk aan de initiatieven van Zorgzame Dorpen Groningen. Noorderkracht wil aansluiten bij de kracht van die gemeenschappen door vragen, ideeën en knelpunten actief op te halen en te versterken. Ophalen gebeurt onder andere door actief bij de gemeenschappen langs te gaan met een Vliegende Brigade, de inzet van community bouwers of gebruik te maken van de website van WeHelpen.

Zoeken naar een oplossing
De verzamelde ideeën en knelpunten  worden gezamenlijk bekeken en uitgediept. Vervolgens worden de gemeenschappen ondersteund om zelfstandig een bestaande oplossing te vinden en implementeren. Als er geen bestaande oplossing is, dan kunnen we deze samen ontwikkelen, bijvoorbeeld in samenwerking met marktpartijen en kennisinstellingen. Voor de ontwikkeling van de nieuwe oplossingen wordt een professionele ontwikkelomgeving ingericht. Denk aan oplossingen als sportattributen in het park, die je activiteit monitoren, de impact op je gezondheid laten zien en die je spelgewijs met je gezondheid bezig laten zijn -gezondheid als game. We evalueren de impact van de burgerinitiatieven en delen deze met gemeenten, bedrijven en zorgverzekeraars. Zo kunnen ze toekomstige investeringen in preventie en gezondheid blijven verantwoorden. Succesverhalen worden breed gedeeld, zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Impact
Deze manier van ondersteuning en aanbieden van tools, zorgt ervoor dat mensen actief meedoen in de samenleving, en meer regie ervaren. Dat heeft niet alleen effect op de lichamelijke gezondheid, maar ook de geestelijke, sociale en financiële gezondheid. Indirect heeft het dus effect op het gebruik van formele partijen, zoals gezondheidszorg en welzijn.

Binnen Noorderkracht bundelen we de krachten van alle Groningers om samen te werken aan een gezondere provincie!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Gezondheid
Samenleving
Gezondheid
Gezondheid
Zorg (de)centrale
Bekijk dit idee 13x bewaard als favoriet
Samenleving