28. Nationaal Park Groningen

Stel dat de mooie natuur van Stad en Ommeland een erkend Nationaal Park wordt? Dit park bundelt krachten door bestaande natuur en nieuwe plannen samen te brengen. Met uitbreidingen van het park zijn we beschermd tegen hittestress, droogte en wateroverlast. Het beschermt natuur, biedt educatie, recreatie en rust. 

Daar sta je ineens, midden in het Nationaal Park. Een plek vol verborgen schoonheid. Hier ervaar je pas wat stilte is. Met alleen de natuurgeluiden om je heen adem je de schoonste lucht van Nederland. Zie je het al voor je?

Bundel en versterk wat we al hebben
De kracht zit het in het bundelen en versterken wat we al hebben. Verbind de natuurgebieden en initiatieven die wij hebben, door ecologische verbindingszones/corridors aan te leggen met tussenliggende bosvestingen. Zo kunnen we de biodiversiteit in Groningen bevorderen en ontstaat een optimale migratie van planten- en diersoorten in Groningen. Vervolgens kunnen we de gebieden uitbreiden.

Het Nationaal Park in Groningen is groter dan 1000 hectare en richt zich op:

  • bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap met maximaal oog voor biodiversiteit
  • natuurgerichte recreatie
  • educatie en voorlichting
  • onderzoek

Natuur 
Nationaal Park heeft een fraai landschap en bijzondere (historische) boom-, planten- en diersoorten. Het vormt een staalkaart van de natuur in Nederland. In dit park zijn de bijzonderheden van de Groningse natuur terug te vinden. Het resultaat: bossen (waaronder voedselbossen en dwaalbossen),  historische/oude bomen en een bomentuin (arboretum), maar ook ruimte voor polderlandschap, laagveen, grasvelden, stuwwallen, watergebieden, kolken en vennen. Bijzondere vogelsoorten, vlinders, reptielen en amfibieën, edelherten, dassen, bevers en otters vinden hun plek in ons Nationaal Park. Het totale gebied vormt een divers landschap dat de biodiversiteit in Groningen maximaal bevordert.

Natuurgerichte recreatie
Het Nationaal Park is er voor jou. Verschillende partijen zorgen samen voor activiteiten op het gebied van natuurgerichte recreatie en educatie. Het park kent volop wandel- en fietspaden, observatiehutten, lodges, uitkijkposten, blote voetenpad, bankjes, bewegwijzeringen en informatiepanelen. Het Nationaal Park heeft ook een route die geschikt is voor mindervaliden. Recreanten kunnen het park op eigen gelegenheid bezoeken of deelnemen aan begeleide excursies. De activiteiten mogen niet de natuur verstoren.

Educatie en voorlichting
Educatie en voorlichting zijn belangrijke pijlers voor natuurbeleving, draagvlak en betrokkenheid bij het Nationaal Park. Het park heeft één bezoekerscentrum. In woord en beeld wordt daar informatie verstrekt over de natuurwaarden. Een bezoekerscentrum biedt cursussen, wisselende activiteiten en speciale projecten aan voor scholieren of omwonenden. Het bezoekerscentrum kan het vertrekpunt vormen voor wandelingen en begeleide excursies.

Onderzoek
Onderzoek is een belangrijk middel voor het beheer. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van beheersmaatregelen, de ontwikkelingen in de populaties van planten en dieren, de effecten van een Nationaal Park op de gezondheid van inwoners van Groningen en de effecten van recreatie. Doel van het onderzoek is het optimaliseren van het beheer en het beperken van de schade aan natuur door recreatie.

Nationaal Park – het openlucht kuuroord van Nederland
Opladen doe je in Nationaal Park Groningen, hét openlucht kuuroord van Nederland. Waar de lucht schoon is en waar het ’s nachts nog echt donker is. Je vindt er stilte, rust, ruimte en frisse lucht. In deze extra groene ruimte kun je wandelen, fietsen of op een andere manier genieten van de natuur. Met gezonde Grunneger lef, lukt het ons samen!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Natuur en milieu
Landschap
Dwaalbos
Bekijk dit idee 59x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Het bossen idee
Bekijk dit idee 7x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Landschap
Natuur en milieu
Duurzaamheid en energie
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Landbouw
Natuur en milieu
Stilte in het bos
Bekijk dit idee 12x bewaard als favoriet
Landschap
Cultuur en toerisme