19. Kunst in de Zorg 

Kunst in de Zorg wil de zorgervaring menselijker maken door creativiteit een plek te geven in zorginstellingen in Groningen. Een plek die patiënten, zorgmedewerkers en kunstenaars gezamenlijk vormgeven en waar iedereen deel kan nemen aan activiteiten als schilderen, muziek en podiumkunsten.

Foto: Arts in Medicine Florida

Medewerkers in zorginstellingen (bejaardentehuizen, ziekenhuizen, klinieken, enzovoort) zijn zich bewust van de stress die het personeel, de patiënten en hun naasten ervaren in de zorg. Stress kan het aantal ziektedagen van personeel verhogen, het herstel van patiënten vertragen en mensen die niet meer beter worden het gevoel van welbevinden ontnemen. Empirisch bewijs en jaren professionele ervaring uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en – in toenemende mate – Europa, tonen aan dat kunstbeoefening (zoals schilderen, muziek, creatief schrijven, expressieve beweging en ambachtelijke activiteiten) in de gezondheidszorg een krachtige bijdrage kan leveren aan de levenskwaliteit van ziekenhuispersoneel en patiënten. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt ‘Arts in Medicine’ al twee decennia met succes beoefend en is het een gevestigd veld. Kunst in de Zorg zou het eerste initiatief zijn in Groningen die ziekenhuisbestuurders, onderzoekers, financiers en professionele kunstenaars met elkaar verbindt.

Creativiteit en kwaliteit
Kunst in de Zorg is een ​​interdisciplinaire alliantie tussen partijen uit de zorg en de kunst die creativiteit een plek wil geven binnen zorginstellingen in Groningen. Niet als therapie, maar wel met het doel de kwaliteit van de zorg en het algehele welzijn van patiënten en medisch personeel te verbeteren. Op dit moment zijn er enkele initiatieven in Groningen die kunst binnen zorginstellingen brengt, bijvoorbeeld op het gebied van dementie en kunst, maar er is geen verbinding tussen de verschillende projecten en initiatieven, geen opleiding voor kunstenaars en zorgmedewerkers en geen beleidsadvies voor bestuurders.

Door creativiteit en inspiratie te stimuleren, wil de alliantie Kunst in de Zorg het herstel van patiënten bevorderen en zorgmedewerkers ondersteunen bij het verbeteren van hun werkomstandigheden. Kunstbeoefening biedt zo ook een manier van kijken, werken en benaderen, die de zorgpraktijk kunnen verrijken. De alliantie Kunst in de Zorg wil voortbouwen op expertise van de kennisinstellingen, ziekenhuizen en kunstenaars in Groningen en het bestaande netwerk verstevigen. Kunst in de Zorg zal daarbij een interdisciplinaire samenwerking vormen tussen de Noordelijke experts op het gebied van gezondheidszorg, kunst, wetenschap en onderwijs.

Artlab
Om deze visie te verwezenlijken, begint de alliantie met een eerste pilot in het UMCG, om een ‘derde ruimte’ te creëren genaamd Artlab waar activiteiten plaatsvinden zoals schilderen, muziek, creatief schrijven, expressieve beweging en ambachten. Artlab biedt een toevluchtsoord voor patiënten en personeel om creatief te zijn en om workshops te volgen. Artlab wordt een plek waar ze weten hoe ze zich kunnen losmaken van de waan van de dag, waar ze tot nieuwe perspectieven en praktijken kunnen komen. Daarnaast begint de alliantie ook met het opleiden van kunstenaars en zorgmedewerkers en beleid ontwikkelen ter bevordering van een meer menselijke zorgomgeving. Vanuit Kunst in de Zorg worden projecten geïnitieerd en kunnen Groningers terecht met ideeën, plannen en onderzoeksvoorstellen voor kunst(projecten) in de zorg.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.