54. Kansen voor Kinderen uit gezinnen in armoede

Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. Geen enkele ouder wil armoede/schulden overdragen aan hun kinderen. Vijftien professionele- en vrijwilligersorganisaties bieden de komende vijf jaar 1.000 gezinnen en 10.000 kinderen nieuwe perspectieven. We geven ouders handvatten en kinderen vertrouwen in hun toekomst.

Wij dromen ervan dat alle kinderen die nu opgroeien in armoede, mee kunnen doen op school, in hun netwerk en nergens buiten de boot vallen. We leveren wat er nodig is om het leven van een kind te verbeteren. Bijvoorbeeld nieuwe kleding, een fiets, een laptop, een gezond schoolontbijt, goede digitale en taalvaardigheden, opvoedondersteuning en lessen over omgaan met geld. Dankzij onze coöperatieve vorm en ondersteuning van professionals en vrijwilligers, bieden we ouders handvatten en kinderen weer vertrouwen in hun toekomst. Dit vertrouwen kunnen zij veel later weer doorgeven aan hun kinderen.

Voor dit initiatief is het jaar 2020 het keerpunt om de armoede te doorbreken. De kinderen van nu zijn de ouders van de toekomst. We kijken daarom naar het hele gezin, maken een gezinsplan en stellen één regisseur aan. Dit alles is inclusief een beschikbaar gezinsbudget.

Gezinsondersteuner en gezinsbudget voor 1000 huishoudens
Bij dit initiatief staan gezin en kinderen centraal, niet de regels en richtlijnen. Er is één vast aanspreekpunt voor het gezin: de gezinsondersteuner. Mensen maken zelf een plan voor hun eigen gezin. Dat doen ze met hun netwerk en met de begeleider. Waar staan we nu? Wat willen we over een aantal jaren bereikt hebben? Deze vragen beantwoorden ze voor zichzelf, maar vooral voor de toekomst van hun kinderen. Hiervoor is een ‘familievolgend budget’ beschikbaar van €2500 per gezin. De praktijk leert dat deze gezamenlijke manier van werken oplossingen duurzamer maakt.

Inzet vermenigvuldigen
Ouders durven weer te dromen en krijgen handvatten om deze dromen te verwezenlijken. Wanneer je iets zelf bedenkt, biedt dat meer houvast dan wanneer je gezegd wordt om iets te doen. En de ouders staan er niet alleen voor. Het initiatief werkt met ‘tandems’: een uur professionele inzet wordt vermenigvuldigd met drie uur inzet van een ervaringsdeskundige en/of vrijwilliger, die dit zelf heeft meegemaakt. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe belangrijk het is dat er iemand naar je luistert en in je gelooft. Samen met alle betrokken partijen zoeken we naar wat het beste werkt voor een gezin. Voor kinderen die opgroeien met armoede levert het veel op. Zij durven weer te denken in hun kansen en mogelijkheden!

Het gezin opzoeken
Dit initiatief bouwt voort op de ervaringen in Zuidoost Drenthe, waar net als in delen van de provincie Groningen sprake is van meergeneratie-armoede en multiproblematiek. In Groningen richten we ons op de thuissituatie van (eenouder) gezinnen. Om hen te bereiken gaan we eropuit: naar bibliotheken, speeltuinen, consultatiebureaus, huisartsen, supermarkten, spelotheken, inbrengwinkels en andere plaatsen. We bedenken structurele oplossingen, experimenteren en zoeken regelruimte. Er is lef nodig om de bureaucratie weg te nemen. Intervisie met alle betrokken partijen is nodig om van experiment naar integrale aanpak te komen.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Gezondheid
Werk en leren
De buurttuin
Bekijk dit idee 18x bewaard als favoriet
Samenleving
De Voedseltas
Bekijk dit idee 3x bewaard als favoriet
Samenleving
De Vakantiebank
Bekijk dit idee 11x bewaard als favoriet
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Samenleving
Bedrijvigheid en economie