13. Een kansrijke generatie: de toekomst van Groningen

Een onvergetelijke basisschooltijd, dat gunnen wij ieder kind! Met een verrijkt lesprogramma verzorgd door bewoners en professionals op het gebied van natuur, voeding, leefstijl, techniek, welzijn, sport, cultuur en werk. Zo zorgen we samen voor waardevolle lessen die ieder kind een leven lang bij blijven.

Foto met kinderen op schoolplein

Foto: Marieke Kijk in de Vegte

Stel je voor… Een grote groep vakmensen en lokale bewoners op allerlei terreinen staat klaar om Groningse schoolkinderen onvergetelijke ervaringen op te laten doen. De nieuwe generatie leert niet alleen door te zitten in de schoolbanken, maar door te doen! In de natuur, op het gebied van bewegen, (team)sport, voeding, leefstijl, techniek, theater, sociale competenties en werk. Verrijkende ervaringen die meestal alleen zijn weggelegd voor kinderen met het geluk dat geld en kansen voorhanden zijn in hun omgeving.

Als ieder kind in deze provincie deze kansen nu eens kan krijgen? Dan groeien er sociale, creatieve, gezonde kinderen op die hun weg kunnen vinden in deze complexe wereld vol uitdagingen. Zij zijn de nieuwe generatie die deze mooie provincie tot bloei kan brengen.

Een generatie lang investeren
Daarvoor is ontwikkeling nodig in brede zin. In het huidige onderwijsprogramma is daar weinig ruimte voor. Ook zijn er gebieden en dorpen in onze provincie die steeds minder te bieden hebben. De plek van je wieg mag niet bepalend zijn voor de kansen die je in je leven krijgt. Daarom moet er een generatie lang geïnvesteerd worden om onze hele regio een impuls te geven. Zodat iedereen opgroeit in een omgeving die meedoen stimuleert, die helpt bij het maken van gezonde keuzes en waarin iedereen goed wordt voorbereid op een maatschappelijk waardevol leven.

Hoe gaan we dit doen?
In het kort behelst het plan:

  • Alle basisscholen en kinderen in de provincie krijgen toegang tot dit verrijkte schoolprogramma.
  • Praktijkgerichte ervaringen waarin het doen centraal staat.
  • Voor scholen vormt het geen belasting; het wordt hen gratis gebracht door vakmensen en lokale bewoners uit de eigen gemeente.
  • Omdat het aanvullend is op het onderwijs breiden we de schooldag uit.
  • Je kunt het programma zien als gratis buitenschoolse-uren, gericht op ontspanning en brede ontwikkeling.

We nemen de tijd
We nemen de tijd. We kiezen voor een periode die de politieke cyclus van vier jaar overstijgt en zorgt voor continuïteit: we investeren voor langere tijd in de toekomst van Groningen.

Dagprogrammering
We steken tijd en energie in de nieuwe generatie. Dat doen we door in en rond de schooltijden aan de slag te gaan met onder andere bewegen, gezonde voeding, natuureducatie, wetenschap & techniek, cultuur, identiteitsontwikkeling en de toekomstige arbeidsmarkt. Het gaat om aandachtsgebieden die – binnen en naast het reguliere onderwijsprogramma – kinderen versterken in hun persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Deze toekomstversterking bieden we gedurende vijf tot tien extra uren per week aan voor elk kind van alle groepen.

Maatwerk en samen
Onze lokale professionals komen samen met de scholen tot een breder programma, om het reguliere lesprogramma heen. Met maatwerk op elke school, en waarbij de huidige pedagogisch medewerkers en leerkrachten geen extra inzet hoeven te plegen, maar wel mee kunnen doen. De wijk, de inwoners, organisaties en ouders worden betrokken bij deze beweging en participeren. Allemaal supporters van de toekomstige generatie!

Samenwerking
In dit project werken nu samen: Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen, Stichting Openbaar Onderwijs Marenland, Noordkwartier, SKSG, GGD, Stichting Roots of Empathy Groningen, IVN Groningen, Sparklab, Stichting Move Groningen, Hanzehogeschool Instituut voor Sportstudies, HvdSG, HANNN, Menzis, JOGG NL en Centre of Expertise Healthy Ageing.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Werk en leren
AdoptIDee
Bekijk dit idee 22x bewaard als favoriet
Werk en leren
Een rijke dag!
Bekijk dit idee 12x bewaard als favoriet
Samenleving
Gezondheid
Werk en leren
Werk en leren
Werk en leren
Gezondheid
Werk en leren
Samenleving
Werk en leren
De Jobstore
Bekijk dit idee 14x bewaard als favoriet