53. De Invloedavond – jouw stem de provincie in

Wat begon met inspraak en informatie is nu échte invloed met pitches. De Invloedavond reist van platteland tot stad, van bewoner tot ondernemer. Met een ‘entree-stembiljet’ van 5 euro steun je ambitieuze ‘pitchers’ (of jezelf), met maandelijks steeds nieuwe kansen! Welk idee neem jij mee?

De Invloedavond behelst een maandelijkse pitch op een wisselende locatie in Noord-Nederland. Altijd bij een inspirerend bedrijf of ‘gastgemeente’, met een thema dat bij het bedrijf past of behoort tot de speerpunten binnen een gemeente. Voorbeelden zijn energietransitie, circulair ondernemen of ‘cryptocurrency’ (digitale betaalmiddelen). Een klein team neemt de organisatiefunctie op zich (inzendingen verzamelen, ruimte organiseren, prijs koppelen). Met de juiste pr-steun binnen een klein budget kan een groot publiek worden aangesproken om deel te nemen. En dan is er nog de investering voor deelname, dat fungeert als startfonds.

Vervolg-vehikel
De werking van De Invloedavond is tweeledig. De presentatie van een idee met directe toetsing bij een relevant publiek en de inspraak door initiatief binnen de Noordelijke gemeenten. Die gemeenten stellen idealiter kenniscentra ter beschikking en praten mee over thematiek. Door de jaren heen heeft bij veel gemeenten de inspraakavond plaatsgemaakt voor de informatieavond en dat is bij burgers niet onopgemerkt gebleven. We bewegen dankzij Toukomst toe naar een betere participatiemaatschappij. De Invloedavond vormt een krachtig vervolg-vehikel voor iedereen met een goed idee.

Pitch dollar
De Invloedavond werkt met een inlegsysteem van 5 euro waarbij ook pitchende partijen het bedrag meenemen naar de avond. Voor 5 euro krijg je een ‘pitch dollar’ – geprint in de stijl van de participerende gastpartij (een kleine, effectieve kans voor gemeenten en bedrijven in ruil voor gesponsorde ruimte) – die je kunt houden en verzilveren voor je deelnamekosten, of geeft aan de beste pitcher. Zodoende houden pitchers er een leuke investering aan over! Wil je als investeerder meer betrokken zijn bij een project? Dan kan je vanaf 5 pitch dollars het visitekaartje krijgen van de pitcher. Zo kan bij een publiek van 100 met 20 investeerders al met een totaalbedrag van maximaal 900 euro worden verzilverd voor een winnend idee (80 x 5 euro + 20 x 25 euro). Uiteraard kan de pitch worden opgeschaald met de juiste netwerken, investeerders of een groter, geïnspireerd publiek.

Prachtkansen
Omdat je vaker mag pitchen, is het eindelijk mogelijk voor die persoon die al heel lang het gevoel te ‘zeulen’ met een goed idee dat overal goed valt, om een startbedrag op te halen. De voorwaarde: langs wisselende locaties in Noord-Nederland reizen met het goede idee en een sluitend verhaal. En dat is heel goed voor dynamische kennisuitwisseling in onze regio. Project De Invloedavond inspireert, trekt verschillende partijen en nodigt uit om te werken aan complexe vraagstukken. De organisatie is onafhankelijk, partijen die meehelpen kiezen hun eigen belang. Met de juiste opzet verzilvert dit project prachtkansen voor het Noorden. Met ondernemers, zzp’ers en bewoners met goede ideeën aan het roer. Betrokkenen zijn incubators, accelerators, gemeenten en de provincie, en idealiter ook zustersteden en zustergemeenten over de grens middels uitwisselingen.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.