37. Iconen in de ommelanden van Groningen

Twee grote blikvangers in het ommeland trekken binnen- en buitenlandse toeristen. Samen met een infrastructuur van wandel- en fietsroutes en accommodaties vormen ze een fraai netwerk zodat de toerist zich kan verplaatsen en ook ergens langer kan verblijven. De horeca en middenstand leven op.

Groningen heeft toeristen veel te bieden, maar in het ommeland missen we iconen of blikvangers die mensen aantrekken om de ommelanden in te gaan. En als mensen eenmaal bij die iconen zijn, hebben ze te weinig (in)zicht op wat de regio nog meer te bieden heeft. Als mensen eenmaal naar die iconen gaan, zorgen we ervoor dat ze van daaruit gebiedsdekkend een serie ander iconen in de provincie kunnen bezoeken. Door arrangementen te bieden houden we recreanten langer vast. Verblijf en eten horen daar vanzelfsprekend bij, maar daar richt dit project zich niet primair op.

Als hier iconen worden genoemd gaat het om zowel nieuwe als bestaande iconen. In dit Toukomst-project worden iconen gerealiseerd of gerevitaliseerd. Daarnaast zorgen we ervoor dat een groep experts de zeer grote iconen van een plan-idee naar een concreet, realistisch en levensvatbaar plan wordt gebracht. Door haalbaarheidsstudies en door ontwerpen/uitwerkingen te maken. De volgende stap is om het plan gefinancierd en uitgevoerd te krijgen. Op dit moment denken we aan de volgende icoonprojecten, projecten van Toukomst (in willekeurige volgorde).

Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog
In Lauwersoog wordt in 2022 een toonaangevend centrum van wereldklasse over de UNESCO Werelderfgoed Waddenzee geopend. Exposities, echte zeehonden (die om medische redenen worden opgevangen), een kijkje in het lab en de campus van internationale (studenten en) onderzoekers, een aanbod van lokale ondernemers.

Revitalisering Kloosterenclave Ter Apel
Door de herinrichting van de Kloosterenclave Ter Apel worden de natuur en oorspronkelijke functies rond het klooster weer zichtbaar. Voor Groningers en iedere bezoeker van buiten de provinciegrens een cultureel, historisch, landschappelijk, educatief en toeristisch ‘pronkjewail’.

Krachtkoppeling streekhistoriemuseum Oldambt
Drie nog bestaande gemalen in Oldambt bouwen samen een museum over de streekhistorie aan de hand van de geschiedenis van de Dollard. In drie verhaallijnen, verspreid over drie locaties, wordt verhaal gedaan van het ontstaan van de Dollard, de inpolderingen en de impact die het op het leven van de Oldambtsters.

Zechstein Zeestrand
De oude Zechstein-bron biedt alle mogelijkheden voor een magnesium-zout-expertisecentrum: waar wellness, recreatie en onderzoek samengaan! Zuiver zout water waarin je blijft drijven net zoals in de Dode Zee, maar dan overdekt en in zout water uit de zuiverste magnesium-zoutbron ter wereld bij Veendam.

Rutger Bregman Museum (industriemuseum)
Appingedam telde vlak na WOII een paar grote industrieën. Via vier verhaallijnen (lokaal, Oost-Groninger industrie, arbeidsomstandigheden en ‘Geschiedenis van de vooruitgang’/boek Rutger Bregman) wordt in het museum een beeld geschetst van de industriële dynamiek die meer plaatsen hebben ervaren.

Pssst… hest al heurd, erfgoedcentrum Westerwolde in Wedde
Westerwolde is een regio met een rijke historie en veelzijdig erfgoed. Het erfgoedcentrum toont dit en prikkelt de bezoeker. Deze wordt daar uitgedaagd het gebied in te trekken om de Westerwoldse iconen te bezoeken en de betoverende verhalen buiten te ervaren.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Natuur en milieu
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Bedrijvigheid en economie
Cultuur en toerisme