6. Gronings Vuur: culturele brandstof voor de toekomst!

Samen met lokale cultuurmakers maken Groningers theatervoorstellingen, Gronings Vuur, voor de ‘toukomst’ van hun eigen gemeente. Jong en oud doen mee! Tenminste tien jaar lang gaat het Vuur de provincie door. We maken achttien spetterende zomervoorstellingen in negen gemeenten. Twee afsluitende theaterspektakels brengen talent en verhalen verder. 

Theatrale foto

In alle negen gemeenten in het ommeland vertellen Groningers ‘toukomst-verhalen’ en dragen ideeën aan als inspiratie voor lokale theaterproducties. Teams van lokale makers en doeners produceren zomervoorstellingen voor publiek, ondersteund door een professioneel kernteam. Pakkende elementen én talenten uit de lokale voorstellingen komen terug in twee grootschalige theaterproducties op locatie. Deze verhalencafé’s, voorstellingen en de theaterspektakels geven trots en energie voor de toekomst!

Verankeren
Van 2022 tot 2032 gaat het Vuur twee keer de provincie rond: de eerste drie jaar in de maanden juni, juli en september, elk jaar in drie gemeenten. In 2026 een groot theaterspektakel in de zomer. Herhaling van 2027 tot en met 2032. We bouwen gedurende 10 jaar aan bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak, culturele infrastructuur en een gezonde financiering om het Gronings Vuur te laten branden voor de jaren erna.

Met kunst en cultuur kun je datgene wat er in een gemeenschap leeft voor iedereen bespreekbaar en invoelbaar maken. Dat is altijd welkom, zeker in deze roerige tijden van verandering. Gronings Vuur begint in ieder gemeente met gesprekken. Dan doen we omdat inwoners zelf heel goed weten wat er speelt in hun gemeente, welke verhalen er leven en welke passie ze hebben voor hun eigen omgeving. Gronings Vuur geeft de inwoners van de Groninger ommelanden zo de ruimte om zelf hun ‘toukomst’ te ontdekken.

Planten en oogsten
Door verschillende mensen en makers bij elkaar te zetten, cultuurdisciplines samen te laten samenwerken, ontstaan er verbindingen voor nu en later. Omdat we werken met professionals en amateurs worden talenten ontdekt en gestimuleerd. Door het project te herhalen kun je zaadjes planten en oogsten voor de toekomst. De evaluatie van het huidige Gronings Vuur is in februari 2021. Je ziet nu al uit reacties, dat Gronings Vuur smaakt naar meer. De huidige werkperiode is te kort voor een artistiek concept en het maken van een theatervoorstelling per gemeente. Daar geven we in de ‘toukomst-variant’ van Gronings Vuur meer ruimte voor. Ook de twee spectaculaire theaterproducties zijn nieuw, hier kan talent een plek krijgen en zich ontwikkelen.

Gronings Vuur in stappen
Gronings Vuur stelt het projectplan vast in overleg met provincie, gemeenten, VRIJDAG Advies, IVAK, Vereniging Groninger Dorpen, De Rijdende Popschool/DeClick en de gemeentelijke cultuurplatforms. Een vast kernteam is voorwaardenscheppend, zet het financiële en organisatorische raamwerk neer en ondersteunt het lokale team. Het kernteam organiseert als vertrekpunt in elke gemeente een brainstorm voor de gemeenschap. Het lokale team vertaalt de verhalen en ideeën naar een artistiek ‘toukomst-concept’ en projectplan. In zes maanden maakt het team de voorstelling, waarna het wordt vertoond aan publiek. Uit de negen voorstellingen worden elementen voor het theaterspektakel geselecteerd. Uit de diverse lokale teams worden het artistieke- en productieteam geselecteerd. Zij maken met de professionals het grote locatietheaterspektakel.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Cultuur en toerisme
Gronings Vuur 2.0
Bekijk dit idee 97x bewaard als favoriet