14. De Groningse School; samen dromen, werken en doen

Een mooiere toekomst voor de jeugd is een mooiere toekomst voor ons allemaal. Er kan zoveel meer als je samen droomt, werkt en doet. In de Groningse School geven we de toekomst samen met de toekomstige generatie vorm. 

Foto: Myrthe Hoekstra

We ontwikkelen ontmoetingsplekken en verbinden jongeren en volwassenen op diverse maatschappelijke vraagstukken. We willen hiermee een positieve impact op het leven van jongeren creëren en hen meer eigenaar laten zijn van hun eigen toekomst en van de samenleving als geheel.
De toekomst vormgeven samen met de toekomstige generatie. Dat klinkt logisch, maar het is vaker uitzondering dan regel. Er wordt veel over jongeren gesproken en gedacht, zelfs rond onderwerpen die direct aan het leven van jongeren raken. Zou het niet mooi zijn om jongeren meer en vaker een rol te geven in het vormgeven van onze toekomst? Ieders talent is immers de moeite waard in een gemeenschap.

Versterken wat goed is 
De Groningse school is de versterker van de regio, een versterkingsoperatie van de sociale cohesie. Dit verbindende concept zal het mogelijk maken dat kinderen en jongeren meer invloed hebben op hun eigen omgeving en hun eigen toekomst. Samen versterken we wat goed is. We maken met deze beweging de sprong naar een andere aanpak. Als je goed om je heen kijkt, dan zie je al zoveel moois gebeuren. Mensen en initiatieven die allemaal een bijdrage leveren aan een mooiere toekomst voor de jeugd. We doen een uitnodiging en handreiking aan reeds bestaande initiatieven die afzonderlijk al prachtige dingen doen. Gebruikmakend van verschillende plekken die ook een open en verbindende rol spelen. Deze plekken versterken deze beweging.

Online en offline aanbod 
Door jongeren structureel een on- en offline platform te bieden en onderling te verbinden, kunnen ze blijvend een rol spelen in het vormgeven van de toekomst. Een permanent en doorontwikkelend geheel met een stevige onafhankelijke basis, die nieuwe oplossingen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld voor het behalen van een startkwalificatie voor jongeren die niet passen binnen school, maar wel willen en kunnen leren.

Jongeren structureel verbinden
We creëren een omgeving waarin wensen, behoeften en ideeën zich kunnen ontwikkelen tot oplossingen. Zowel op fysieke plekken als online. In de fysieke wereld worden veilige omgevingen gecreëerd, wordt gewerkt aan onderling vertrouwen, leren jongeren ‘life skills’ en kan men doorbouwen op elkaars ideeën. Online kun je voor langere tijd jongeren verbinden, krijg je goed inzicht in de behoeften van jongeren en vice versa.

De Groningse School kan de link zijn tussen de jongeren en de makers van het beleid voor de toekomst. Zodat beleidsmakers jongeren kunnen betrekken en meenemen in het ontwikkelen van hun plannen, of nog beter: dat zij geïnspireerd raken door de plannen van de jongeren, deze zien en samen oppakken.
Het is mogelijk om toegang te hebben tot vele nieuwe werelden. En daarmee jongeren een toekomst te geven en het zelfvertrouwen om deze toekomst samen te bouwen.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Samenleving
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Lokale Maakplaats
Bekijk dit idee 30x bewaard als favoriet