9. Groningen Groen en Duurzaam

Groningen staat voor de uitdaging om een groene landbouw te realiseren die financieel en ecologisch duurzaam is. Dat kan alleen als er een biobased economy gerealiseerd wordt. We richten vier landbouwbedrijven in als proeftuin, om te experimenteren, te leren en te etaleren.

Schematisch plaatje biobased productie

De landbouw groener en duurzaam maken kan alleen als er nieuwe productieketens ontwikkeld worden: een biobased economy.  De landbouw van de toekomst kan duurzaam geproduceerde grondstoffen leveren voor vegaburgers, plantaardige zuivel en bioplastics, en is dé bodem voor voeding en grondstoffen. De eerste twee proeftuinen zijn akkerbouw proefbedrijven van SPNA op de Groningse lichte klei (Kollumerwaard) en zware klei (Ebelsheerd).

Telers en omwonenden
Rondom iedere proeftuin organiseren we 25 telers en groepen omwonenden. De telers kunnen succesvolle verbeteringen adopteren. Om de proefboerderijen en telers heen komt een schil van verwerkende bedrijven uit de biobased economy. Omwonenden en bedrijven worden betrokken bij de transitie van hun landbouw, werkgelegenheid en landschap.

Bij de verwerkende bedrijven gaan we bestaande prototypen verzamelen, de uitdagingen bij deze prototypen identificeren, en deze prototypen via een stage-gate proces verder brengen richting de markt. Een stage-gate is een proces van uitdaging naar idee naar marktklaar product. Doordat het een beheerst proces is, is het mogelijk de succeskans te beïnvloeden. Op basis van eerdere projecten verwachten we dat bestaande prototypen tegen technologische, juridische, ethische, financiële en/of marketing vraagstukken aanlopen.

Nieuwe verdienmodellen
De nieuwe producten van de verwerkende bedrijven leiden tot nieuwe verdienmodellen, waardoor financiële ruimte kan ontstaan voor ecologisering van de landbouw. De schaal waarop dit plaatsvindt kan zowel klein als groot zijn: van een vegetarische ‘Veendammer camembert’ tot productie van bioplastics.
Daarnaast willen we de mogelijkheden onderzoeken voor verdienmodellen voor maatschappelijke dienstverlening voor schone lucht, schone bodem en schoon water. Bijvoorbeeld: als een boer door lager verbruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen schoner water aanlevert, leidt dit tot een kostenbesparing bij de waterzuivering. De waterzuivering kan de boeren hiervoor een vergoeding geven.

Learning community
Het hele project wordt overzien door een learning community, waar alle deelnemers onderdeel van zijn. De learning community deelt opgedane ervaringen om de landbouw en biobased economy steeds groener en duurzamer te maken.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Duurzaamheid en energie
FabGrunn
Bekijk dit idee 32x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Landbouw
Bedrijvigheid en economie
Landbouw
GruttoGronden
Bekijk dit idee 3x bewaard als favoriet
Landbouw
Gruttogronden
Bekijk dit idee 2x bewaard als favoriet
Landbouw
Landbouw
Duurzaamheid en energie
Groen Groningen
Bekijk dit idee 1x bewaard als favoriet