29. Groene longen voor de provincie Groningen

Meer bomen en bossen. Dat is goed voor de toekomst van Groningen, want bomen dragen bij aan geluk, welzijn, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie. Daarom willen we minstens twee miljoen bomen planten, samen met bewoners, beheerders en gemeenten. Wij gaan voor een groene omgeving, doe mee!

Twee miljoen nieuwe bomen. Maar liefst 1000 hectare bos erbij. Zo zorgen we voor een groene toekomst voor Groningen! Bomen zijn onmisbaar voor een leefbare toekomst. Ze slaan CO2 op, produceren zuurstof, houden water vast en geven verkoeling. De aanplant van bomen op de juiste plekken maakt ook ons landschap mooier. En nét zo belangrijk: een groene omgeving heeft een positieve uitwerking op onze gezondheid en ons welzijn. Meer groen maakt het fijner wonen en werken in onze provincie en we kunnen er allemaal aan meehelpen.

Daarom willen wij tenminste twee miljoen bomen planten. We hebben een plan met zes speerpunten:

  1. Groene dorpen en wijken: We stimuleren en ondersteunen goede initiatieven van bewoners om hun straat, dorp of wijk te vergroenen. Via een centraal ‘loket’ kunnen Groningers plannen aanmelden. Je houdt zelf de regie en iedereen kan meehelpen met planten.
  2. Een bos voor Stad: Tussen de A7 en Engelbert en Middelbert willen we een groot, gevarieerd bos aanplanten met voor elke stadjer een boom en ruimte voor water en open plekken. Met inheemse bomen en struiken, die vogels en insecten aantrekken. Het bos vormt een recreatiegebied met fruitbomen en bessenstruiken om van te plukken én een groene buffer tussen het woongebied en de A7 en bedrijventerreinen. Het bos sluit aan op de Hunzezone en het Driebondsbos en wordt een groen lint vanaf het Zuidlaardermeergebied naar Kardinge.
  3. Uitbreiding en aanplant van kleine en grotere bossen: Verspreid over het weidse Groninger landschap is ruimte voor de aanleg en uitbreiding van bossen met nieuwe bospercelen en groenstroken, in samenwerking met bewoners. Denk ook aan de aanleg van voedselbossen, natuur-speelbossen, buitenlocaties voor scholen (tiny forest) en dorpsboomgaarden.
  4. Lijnen in het Landschap: Landschappelijke beplantingen langs wegen, houtwallen, singels en struwelen worden versterkt. Op veel plaatsen zijn bomen verdwenen door boomziekten, oprukkende bebouwing en infrastructuur, wegverbredingen of schaalvergroting in de landbouw. Herplant en nieuwe aanleg versterken de kwaliteit van het landschap.
  5. Groene erven: Beplantingen op boerenerven, borg- en kerkterreinen zijn erg belangrijk. In de open landschappen zijn dit de ‘groene eilanden’ (die zo typerend zijn voor onze provincie). Versterking en aanleg van gevarieerde beplantingen op oude en nieuwe terreinen bieden kansen.
  6. Werken in het Groen: Twee miljoen bomen planten biedt werk voor groenbedrijven in de regio. Wij willen ook kansen bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, voor deelname aan werk-leertrajecten en doorstroom naar een baan in het groen.

Dit is een ambitieus maar realistisch programma, dat zal slagen door de inzet en samenwerking van bewoners, overheden en natuurorganisaties. Het komt voort uit veel groene initiatieven en Toukomst-ideeën. Ook sluit het aan op verkenningen van overheden, natuur- en landbouworganisaties in onze provincie naar locaties waar bossen en bomen geplant kunnen worden (Kansenkaart Bos en Hout). Als trekker van het programma wordt een onafhankelijke stichting ingezet met een breed netwerk en veel ervaring met bewonersinitiatieven. Zij vervult ook de loketfunctie. Per speerpunt wordt een uitvoeringsagenda opgesteld door een werkgroep met de belangrijkste partners (zoals natuur- en landschapsorganisaties, agrarische collectieven, Vereniging Groninger Dorpen, Groninger Bomenwacht en provincie). Zij zorgt dat alle kansen worden benut en bewaakt de voortgang.

Twee miljoen nieuwe bomen voor Groningen. Het gaat lukken. Omdat het nodig is, omdat we het willen en omdat we het sámen doen!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bouwen en wonen
Het Groene Dorp
Bekijk dit idee 46x bewaard als favoriet
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Cultuur en toerisme
Duurzaamheid en energie
Landschap
Dwaalbos
Bekijk dit idee 59x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Gezondheid
Groen Groningen
Bekijk dit idee 29x bewaard als favoriet
Landschap
Natuur en milieu
Het bossen idee
Bekijk dit idee 7x bewaard als favoriet
Landbouw
Elk dier een boom
Bekijk dit idee 11x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Cultuur en toerisme