40. Het Golden Raand Fonds

De voor het culturele landschap belangrijke kleine instellingen en musea, vallen bij subsidieregelingen vaak buiten de boot. Het Golden Raand Fonds zorgt in de ommelanden daarom voor goede en betaalbare huisvesting. In het fonds komt 10 miljoen euro voor gunstige hypotheekleningen. Een duurzame investering in cultuur!

Pand verkocht aan museum

Wij Groningers zouden veel trotser mogen zijn op onze cultuur. Hoe houden we elkaar een ‘Groningse spiegel’ voor die de trots versterkt of terugbrengt? Hoe laten we elkaar de schoonheid van de provincie en haar cultuur zien? Daarvoor moeten in elk geval de musea en culturele instellingen in de ommelander blijven bestaan. Daarvoor is het Golden Raand Fonds. Dit is een fonds met het doel om in de ommelanden huisvesting voor musea en andere culturele instellingen te behouden of mogelijk te maken. Het fonds verstrekt hypotheekleningen aan culturele instellingen, voor de aanschaf van onroerend goed.

Kleine instellingen verdwijnen
Grote musea hebben een basis, ondersteuningsstructuur, capaciteit en middelen. Kleine musea hebben dat niet en krijgen daardoor ook minder goed toegang tot financiële middelen. Ze zijn vaak deels ondergefinancierd. Incidenteel fondsenwerven is tijdrovend en niet mogelijk voor exploitatiekosten, alleen voor projecten. Het grootste gedeelte van het “Culturele geld” gaat naar de stad Groningen, terwijl tweederde van de bevolking in de ommelanden woont. Deze situatie kan leiden tot het verdwijnen van kleine culturele instellingen, hun kennis, collecties en documentatie.

Panden met culturele waarde
De wens is om juist die kleinere instellingen een goede basis te geven en toekomstbestendig te maken. Het liefst door hen zelf over gebouwen te laten beschikken of hun bestaande locatie in stand te houden. Met name op plekken waar bezoekers cultuur en geschiedenis kunnen proeven. Bijvoorbeeld voormalige gemeentehuizen, industriële panden, maar ook huidige locaties van musea of culturele instellingen, die nu gehuurd worden.

Financiële afspraken
Het maximaal te lenen bedrag van de hypotheek mag de gehele koopsom zijn, exclusief kosten koper. Dit om bij eventuele voortijdige beëindiging van een museum of een andere culturele instelling geen verlies te lijden als fonds. Verbouwingen en restauraties kunnen de instellingen eventueel meefinancieren in de hypotheek. Het  te lenen bedrag blijft wel altijd onder of gelijk aan de taxatiewaarde van het pand. De opbrengsten van de rente komen voor de helft terug in de pot van het fonds: een kwart is voor de jaarlijkse kosten van het fonds en een kwart wordt uitgegeven aan stimulering van culturele activiteiten. Die activiteiten zijn bedoeld  voor onderlinge versterking van de instellingen die gebruikmaken van het fonds.

Eenvoudig realiseren, enorme impact
Het Golden Raand Fonds kan relatief eenvoudig een enorme impuls geven aan het culturele landschap in de ommelanden. Het fonds is gemakkelijk op te zetten en vraagt weinig mankracht. Het resultaat van dit fonds is grotere diversiteit op museaal en cultureel gebied en uitvoering van regionale ideeën. Dit maakt de leefomgeving aantrekkelijker, brengt meer toerisme op gang en versterkt werkgelegenheid. Immers, de plaatselijke horeca en middenstand profiteren mee van toenemende activiteiten in de omgeving.