39. ERFGOUD, brengt ons erfgoed tot leven

Groningen is rijk aan erfgoed. Dit willen we in leven houden, maar vooral ook beleefbaar maken. Dit is een complexe klus. ERFGOUD ondersteunt initiatiefnemers met een fonds en een werkplaats om van droom tot daad te komen. Samen maken we Groningen nog mooier en levendiger!

Foto van feest in de voortuin van een bijzonder gebouw

Stad en Ommeland is rijk aan prachtig erfgoed. Dit erfgoed is onderdeel van onze identiteit en geeft ons een gevoel van thuis: kerken, wierden met woningen, scholen, pakhuizen, fabrieken, boerderijen en borgen. Dit erfgoed willen we in leven houden en beleefbaar maken. ERFGOUD is van en voor eigenaren en initiatiefnemers die hun karakteristieke gebouw een nieuwe passende functie willen geven.

Publiek karakter
In Groningen zijn talloze voorbeelden van dit soort plekken die gekoesterd worden. Deze plekken vertellen allemaal een eigen verhaal over onze geschiedenis en identiteit en zijn belangrijke ruimtelijke bakens van onze provincie. De typisch Groningse plekken met authentieke verhalen passen bij een wereld waar mensen op zoek zijn naar bezinning en beleving, maar ook geïnspireerd worden en tot nieuwe initiatieven komen. Er liggen mooie kansen om dit erfgoed te benutten. Door het erfgoed en het omliggende landschap een publiek karakter te geven, ontstaan er zowel voor de lokale omgeving als voor bezoekers nieuwe plekken van betekenis. Met andere woorden, erfgoed zegt niet alleen iets over het verleden maar biedt ook kansen voor onze toekomst!

Initiatiefnemers worden verliefd op een plek en zien kansen om deze plek met anderen te delen. Ze zetten zich met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen in voor het behoud van ons Groninger erfgoed en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Nieuwe activiteiten jagen de lokale economie aan, dragen bij aan een betere infrastructuur voor de vrijetijdseconomie, zorgen voor en versterken het welzijn en de participatie van inwoners in de hele regio.

Van droom tot daad
Maar het beleefbaar en exploitabel maken van erfgoed is een complexe klus: vaak lukt dat niet alleen en zijn eigen middelen ontoereikend. Het beleefbaar maken, oftewel herbestemmen, van erfgoed vraagt specialistische kennis en vakmanschap, veel overleg, lange procedures en kost daardoor veel geld. Initiatiefnemers hebben dat geld meestal niet en kunnen dat ook niet lenen omdat zekerheden ontbreken. Hoe kom je van droom tot daad?

Het project ERFGOUD ondersteunt initiatiefnemers die historisch waardevolle gebouwen en omliggende cultuurlandschappen willen behouden en openstellen – beleefbaar maken – voor publiek. Dit wordt gedaan door het beschikbaar stellen van risicodragend kapitaal en een fonds. De ERFGOUD-werkplaats is een plek waar initiatiefnemers met een goed idee terecht kunnen. Een professioneel team ondersteunt vervolgens de initiatiefnemer bij het uitwerken van plannen en het beoordelen van de haalbaarheid ervan. Dit gebeurt in samenwerking met bijvoorbeeld specialisten, overheden en financiers. Het ERFGOUD-fonds vormt een aanvulling op bestaande landelijke en regionale subsidieregelingen.

Met ERFGOUD naar de TOUKOMST 
Samen zetten we ons in om met de goede ideeën van initiatiefnemers Groninger nog mooier te maken. Zo borgen we ons Groninger ERFGOUD voor nu en voor de komende generaties! Samen maken we Groningen nog mooier en levendiger!

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Cultuur en toerisme
Werk en leren
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Bouwen en wonen
Boter bij de vis
Bekijk dit idee 75x bewaard als favoriet
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Bouwen en wonen
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme
Cultuur en toerisme