10. Eiwit voor de dag van morgen

Eten doen we allemaal. Dit kan duurzamer! Groningen gaat vooroplopen, door meer plantaardige producten van het Groninger land op het bord te brengen. Het Kenniscentrum Eiwit ondersteunt de ketenontwikkeling van boer tot burger. Zodat boer, verwerker, winkelier én burger vanzelfsprekend spoedig overgaan naar plantaardige eiwitten!

Eten we duurzaam? Klimaatverandering vraagt een vermindering van het gebruik van dierlijke eiwitbronnen. Met dit plan gaat Groningen daarin vooroplopen, door meer plantaardige eiwitten van het Groninger land op het bord te brengen.

Hiervoor is het Kenniscentrum Eiwit met onder andere een proeftuin voor de burgers nodig. In dit centrum gaan we de hele voedselketen van boer tot burger verbeteren en samenbrengen. We initiëren onderzoek naar innovatieve mogelijkheden. Zodat boer, verwerker en burger vanzelfsprekend snel overgaan op het gebruik van plantaardige eiwitten. Zonder soja uit Zuid-Amerika! Deze verandering bezorgt landbouw en consument een gezonde toekomst!

Kenniscentrum Eiwit
Kenniscentrum Eiwit wordt hét centrum waar boeren, onderwijs, coöperaties, verwerkende industrie, handel/retailers en consumenten bij elkaar komen. Door samen te werken ontstaat er een nieuwe korte keten, die de Groningse agrarische sector verbetert. Met het Kenniscentrum Eiwit in Groningen komt veel kennis snel bij de ondernemers terecht.

Kennis ontwikkelen en delen
Voedselketenverbetering wordt gerealiseerd door kennis te ontwikkelen en te delen met alle schakels in de keten. Nieuwe kennisontwikkeling is bijvoorbeeld nodig om de bewustwording van de consument te vergroten. Met inbreng van het UMCG en gezondheidscentra komt ook deze kennis samen. Dit is een belangrijk aspect. Deze kennis gaan we ook delen met bijvoorbeeld scholieren en studenten. De kennis wordt educatief zichtbaar gemaakt in het centrum en de proeftuin. Dit centrum levert natuurlijk ook voor toeristen een aantrekkelijke attractie op.

In het Kenniscentrum Eiwit kan de Groningse boer kennis opvragen over het agrarisch (en natuur- en landschapsinclusief) verbouwen van eiwitbronnen zoals de veldboon en lupine. Deze planten zijn rijk aan eiwit, reduceren de stikstofuitstoot, verbeteren de bodemkwaliteit en verhogen de biodiversiteit. Het mes zal aan vele kanten gaan snijden. Zo kunnen delen van planten die nu vaak op het land achterblijven, dienen als voedingsbodem om paddenstoelen op te kweken.

Proefboerderijen
De hiervoor benodigde kennis en ervaring wordt opgedaan op de kleigrond van de proefboerderijen van SPNA (Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw), samen met de proefboerderij voor de Veenkoloniën. Naast SPNA werken we samen met scholen, universiteiten en instellingen zoals gebiedscoöperaties, GrAJK (Gronings Agrarisch Jongeren Kontact), Voedingscentrum, OpleidingscentrumTerra, Rijksuniversiteit Groningen en BoerenNatuur.

De opzet van het Kenniscentrum bestaat uit drie onderdelen:

  1. Onderzoek en kennisdeling voor de professionals – Met en door kennis te delen in de agrarische sector met ondersteuning vanuit een eigen leerstoel, een lectoraat en een practoraat. Daarnaast is onderzoek belangrijk, samen met de SPNA in de provincie Groningen en de Innovatiewerkplaatsen waar studenten worden gekoppeld aan ondernemers om met innovatie aan de slag te gaan.
  2. Gezonde voeding – Inwoners van de provincie bieden we (met onze partners) voorlichting en kennis van plantaardige eiwitten.
  3. Voorlichting en informatie in een Nemo-achtige setting voor de jeugd – Het gaat om het zien, voelen en ervaren van plantaardige eiwitten. Hoe wordt het geteeld, hoe ziet de verwerking eruit, wat zijn eindproducten, wat doen ze in je lichaam. Een foodlab met een binnen- en buiten-gebied

Kleine voetafdruk
Met de groeiende kennis en daarmee de vraag naar alternatieve eiwitbronnen kunnen nieuwe verwerkende industrieën en horecaondernemers op respectievelijk noordelijke en lokale schaal samenwerken. Dit verhoogt de waarde van de grondstof en resulteert in een kleine voetafdruk op de aarde. Plantaardige eiwitten hoeven niet meer geïmporteerd te worden. We gaan genieten van de bonensoep of vegaburger die geproduceerd is in Groningen. Zo verwachten we ook dat de eiwitketen hier kan groeien door het aantrekken van bedrijven die vleesvervangers (zoals de Blijhammer) gaan maken van eiwit, koolhydraten en olie van diverse akkerbouwgewassen.

De locatie
Het centrum komt in een klassieke Groningse boerderij, op een aantrekkelijke plek. Een centrum met een vaste tentoonstelling en twee keer per jaar een wisseltentoonstelling. Het bevat een conferentiezaal, studiezaal en digitale bibliotheek gekoppeld aan de Rijksuniversiteit Groningen met de nieuwe leerstoel Eiwittransitie.

We gaan met dit plan samen grote stappen maken om over tien jaar een kwart minder dierlijke eiwitten te eten en Groningen veel mooier te maken.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bedrijvigheid en economie
Landbouw
Route 2040
Bekijk dit idee 27x bewaard als favoriet
Landbouw
Mmmm Groningen!
Bekijk dit idee 4565x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Draaihals
Bekijk dit idee 20x bewaard als favoriet
Bedrijvigheid en economie
Rondje Westerwolde
Bekijk dit idee 112x bewaard als favoriet
Gezondheid