47. Jouw woning en buurt, beter én duurzamer

De energietransitie is voor de overheid een enorme opgave, maar voor jouw buurt juist een kans op meer woongenot. Het plan: alle buurten in de provincie krijgen een eigen duurzame en betaalbare energievoorziening. Vier wijken/ dorpen starten als voorbeeld en de rest volgt. Zo profiteert iedereen!

Onderwerpen als ‘van het aardgas af’ en ‘de overgang naar duurzame energie’ zijn voor de overheid een enorme opgave. Voor jou en alle burgers is het echter juist een kans om het eigen woongenot en de leefbaarheid van de buurt te verhogen. De oplossing is om zelf het voortouw te nemen. Een lokale organisatie volgt veel beter het lokale belang en het gevoel van inwoners. Groningers aan zet! In 2040 hebben wijken en dorpen een eigen duurzame en betaalbare energievoorziening, en alle woningen zijn duurzaam verbeterd.

Wat betekent dit voor jou? Vier wijken of dorpen die zelfvoorzienend willen worden gaan aan de slag en zullen een voorbeeld zijn voor andere wijken en dorpen. Doelgroep is de kleingebruiker van energie. De buurt (jij) maakt zelf een (energie)plan met daarin een drietal punten.

1. Spin in het web
Een lokale energie-coöperatie (LEC) is de spin in het web. De LEC probeert zoveel mogelijk inwoners actief te maken. Bij de start is deze verbonden met de coöperatie Energie Van Ons, een gerenommeerd bedrijf. De LEC investeert in energieprojecten en voert ze uit. De LEC investeert in zonnepanelen op daken van scholen en bedrijfsgebouwen, in een coproductie met de eigenaar. De LEC steunt ook gezamenlijke vormen van energieopwekking zoals windmolens, met aandelen voor particulieren.

2. Verduurzaming gebouwen
Voor alle eigenaar-bewoners, verhuurders en bedrijven wordt het mogelijk om hun gebouw te verduurzamen, door isolatie en opwekking van duurzame energie. Hiervoor wordt een gezamenlijke actie opgezet, waar nodig samen met verbetering van de woning.

  • Een spreekuur per wijk/dorp voor informatie en advies.
  • Voorbeeldwoningen als stimulans om het zelf ook te doen. Bewoners krijgen advies op maat plus een financieringsvoorstel. Dat kan meteen uitvoerbaar zijn, of juist pas op termijn.
  • Plan van aanpak voor eigenaar-verhuurders, samen met de gemeente (zij investeren, maar betalen veelal niet de energienota).
    Afstemming met woningcorporaties.

3. Opslag met waterstof
Het derde en laatste punt is de organisatie van lokale opslag met waterstof. Dit is onmisbaar bij zelfvoorziening. Waterstof is zowel een schone brandstof als opslagmedium van zonne- en windenergie. De LEC’s gaan toepassingen op gebied van productie, opslag en gebruik uitproberen. Samenwerking met andere partijen en initiatieven is essentieel. Bijkomend doel is om op lokaal niveau fysieke lussen in het energienet te maken.

De vier wijken/dorpen zijn eigenaar van het project en sturen een groep adviseurs aan die bouwtechnische, juridische, financiële en organisatorische kennis opbouwt en doorgeeft. De voortgang van het project kan door iedereen worden gevolgd, ervaringen kunnen direct worden overgenomen door andere wijken en dorpen. Het project wil graag samenwerken met andere Toukomst-projecten – bijvoorbeeld op het gebied van advisering van bewoners en productie/opslag van waterstof – en met andere energiecoöperaties, energie koepels, kennisinstellingen en overheden.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Duurzaamheid en energie
Groen Roodeschool
Bekijk dit idee 39x bewaard als favoriet
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaam THOES
Bekijk dit idee 5x bewaard als favoriet
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie