30. De Blauwe Kabel – Digitale basisinfrastructuur Groningen (DBIG)

De Blauwe Kabel wil een goede, veilige digitale basisinfrastructuur voor alle Groningers. Goed internet (glasvezel), goede apparatuur (ook voor Groningers die het niet kunnen betalen) en educatie op het gebied van digitale vaardigheden voor jong en oud. Een veilige digitale basisinfrastructuur is de basis voor alle toekomstplannen voor Groningen.

In de provincie Groningen zijn 5500 huishoudens niet aangesloten op het glasvezelnetwerk. Ons plan sluit naadloos aan bij Aanbeveling 3 uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer: ‘Als het Rodin Broadband niet lukt het breedbandinternet aan te leggen, dan is het zelf aanleggen van breedband een optie die serieus moet worden genomen’. Dit plan voorziet in de aansluiting van 5500 huishoudens aan het glasvezelnetwerk.

Armoede en laaggeletterdheid
In Groningen leven ongeveer 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het hebben van een computer is daardoor niet altijd vanzelfsprekend.

Op landelijk niveau (Rijksoverheid) is in 2018 een Digitaliseringsstrategie 2.0 ontwikkeld. Het kabinet sprak de ambitie uit dat ‘iedereen mee kan komen in de digitaliserende wereld, op de arbeidsmarkt maar ook in de samenleving als geheel’. Daarbinnen is aandacht voor het gegeven dat enerzijds onze samenleving en wereld steeds digitaler wordt, terwijl er anderzijds een groep is in onze samenleving die deze ontwikkeling niet kan volgen en daardoor dreigt af te haken.

Digitale inclusieve samenleving
Goede digitale voorzieningen (snel internet/glasvezel, een computer en digitale vaardigheden) zijn nodig zodat iedereen mee kan doen en omdat dit goed is voor onderwijs, werkgelegenheid, economie, woningmarkt, toerisme, bedrijfsleven en de leefbaarheid van Groningen. Met snel internet kunnen onderwijsinstellingen hun onderwijs dicht bij de leerling en student aanbieden. Als leegkomende boerderijen (landschap) en historisch erfgoed aangesloten worden op glasvezel, dan zijn ze geschikt voor het midden- en kleinbedrijf (werkgelegenheid, economie) of om in te wonen (woningmarkt). Aanleg van glasvezel bevordert thuiswerken (duurzaam) en je hoeft niet meer voor werk het platteland te verlaten. Goed internet en bijbehorende voorzieningen in de provincie is de basis voor alle plannen voor de toekomst van Groningen.

Als gevolg van de coronacrisis wordt veel gebruik gemaakt van onderwijs op afstand en thuisonderwijs. Goede infrastructuur en digitale materialen zijn hierbij onmisbaar. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwt: “Als scholen massaal overgaan op e-learning, krijgt de digitale kloof die wordt bepaald door internetverbindingen, toegang tot apparaten en vaardigheid, meer invloed”. Een internationale overzichtsstudie bevestigt deze zorgen in de coronatijd.

Effectieve ondersteuning
Uit 126 studies blijkt dat educatieve software een effectieve ondersteuning biedt om vaardigheden te oefenen en zo leerprestaties te verbeteren. Leerlingen zonder toegang tot internet en computer(programma’s) kunnen op achterstand raken: niet alleen stagneren hun digitale vaardigheden, ze kunnen ook geen online opdrachten maken. Precies waar veel leraren zich nu zorgen over maken.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bedrijvigheid en economie
Samenleving
Werk en leren
Bedrijvigheid en economie
Bedrijvigheid en economie
Duurzaamheid en energie
Samenleving