48. Duurzaam (ver)Bouwen en Wonen

Als coöperatie nemen we het voortouw in het zoeken naar oplossingen voor duurzaam (ver)bouwen en wonen. Hiervoor verbinden we sectoren als onderwijs, onderzoek, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid. We ontwikkelen tijdelijke woonconcepten op het platteland en zoeken gelijkgestemden die willen bouwen met lokale materialen. 

Door duurzaam te (ver)bouwen en wonen willen we als eindgebruiker meer zeggenschap over het bouwproces én een positieve bijdrage leveren aan een betere wereld. We zien problemen zoals klimaatverandering, stijgende woonlasten, tekort aan woningen en minder vertrouwen in de overheid en grote bedrijven die dit oplossen. De echte verandering komt van onderaf, waar bewoners zelf meer invloed krijgen op de (ver)bouw van hun eigen woning en leefomgeving.

Voortouw
We richten een coöperatie van zelfbouwers op die het voortouw neemt in het bouwproces: van de productie van bouwmaterialen tot de inrichting van een duurzame leefomgeving. Leden van de coöperatie krijgen hulp bij het zelf (laten) bouwen, verbouwen of verduurzamen van hun woning. Door mensen zelf meer invloed te geven op hun eigen woonwensen worden de woonlasten verlaagd, ontstaan tijdelijke woonconcepten om het woningtekort aan te pakken en dragen we bij aan duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Door bestaande en nieuwe gebouwen duurzaam te (ver)bouwen met zoveel mogelijke lokale grondstoffen, leveren we een bijdrage aan de regionale economie. Er wordt rekening gehouden met het milieu door gebruik te maken van lokale bouwmaterialen zoals hennep en stro. We kijken naar zowel de woning als de directe leefomgeving op het gebied van energie, water en afval. Onder het motto ‘Vooruit naar vroeger met de technieken van nu’ gaan we moderne duurzame oplossingen inzetten zonder in te leveren op luxe en comfort.

Gewoon doen
Overheden en bedrijven praten erover, maar wij gaan het gewoon doen! Als coöperatie nemen wij de regie om verschillende sectoren (de vijf O’s: onderwijs, onderzoek, ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheid) aan elkaar te verbinden. Hiervoor wordt een onafhankelijk kenniscentrum opgericht waar zelfbouwers en betrokken organisaties terecht kunnen voor vragen en advies.

Om ervaring op te doen beginnen we in 2021 met de verbouw van een boerderij in Oldehove als voorbeeldproject voor klimaatneutraal bouwen. Studenten en docenten uit de innovatiewerkplaats van Gebiedscoöperatie Westerkwartier worden hierbij betrokken. De bouw wordt door BuildinG bijgehouden in een open bouwinformatiemodel zodat deze kennis en ervaring transparant en herbruikbaar is. Door met leden van de coöperatie op verschillende locaties klein te beginnen wordt het concept schaalbaar. Verspreid over de provincie willen we in 2030 kleinschalige, betaalbare oplossingen laten zien waarmee veel duurzame ontwikkelingsdoelen op lokale schaal gehaald kunnen worden. Wij ontwikkelen opschaalbare woonconcepten, verduurzamen boerderijen op het platteland en zoeken gelijkgestemden die willen bouwen met lokale materialen.

Vaandeldrager
Kortom, vanuit ons burgerinitiatief willen wij vaandeldrager zijn voor meer inspraak op de duurzame (ver)bouw van onze eigen woningen en leefomgeving. Tegelijkertijd leveren we een bijdrage aan een leefbare wereld om deze door te geven aan toekomstige generaties.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Bouwen en wonen
Tiny High
Bekijk dit idee 13x bewaard als favoriet
Bouwen en wonen
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Bouwen en wonen
Bouwen en wonen
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Duurzaamheid en energie
Gezondheid
Bouwen en wonen