24. Verbonden biodiversiteit: flora, fauna en follies

Wij willen met een coöperatie van en voor Groningers een gemarkeerde route creëren die biodiversiteit, cultuur en educatie met elkaar verbindt. Onderweg zie je bloemrijke bermen en bezoek je insectentempels, bijenheemtuinen, borgen en voedselbossen. Bij knooppunten zijn terrasjes, pluktuinen, creatieve bouwwerken (follies) en leerplaatsen. 

Foto met kinderen in een geel bloemenveld

Ons mooie Groningen heeft verschillende landschappen en een unieke ligging. Dit biedt veel mogelijkheden om bezoekers kennis te laten maken met biodiversiteit en (agrarisch) natuurbeheer. Biodiversiteit staat onder druk. Recreatie neemt toe. Om deze te verbinden gaan we uit van drie pijlers:

  1. Het versterken van bestaande initiatieven voor biodiversiteit.
  2. Het creëren van hubs: fysieke locaties voor kunst, cultuur en informatie.
  3. Verbinding leggen tussen de initiatieven door het creëren van kruidenrijke routes.

Coöperatie voor en door Groningers
Met deze drie pijlers stappen we in een proces dat een impuls moet geven aan innovatieve ideeën, samenwerking en maatwerkprojecten. We richten een coöperatie op en leggen de regie terug in de handen van de Groningers. Zo maken we verschil voor ons landschap, onze woonomgeving, de regionale arbeidsmarkt en het onderwijs!

Versterken groene initiatieven
We ontwikkelen routes rond bestaande initiatieven die goed zijn voor de biodiversiteit van planten en dieren (voedselbossen, pluktuinen, bijenidylles, ecologisch beheerde bermen). Welke projecten worden uitgebreid, hangt af van de mogelijkheid om ze in te passen in een kruidenrijke (fiets-, vaar-, wandel-) route. Binnen een geplande route kijken we naar nieuwe ideeën die we helpen opstarten.

Routes langs hubs en proeftuinen
Routes bestrijken verschillende landschappen en gemeenten in de provincie. Per route richten we een fysieke plek in. We kijken op strategische plaatsen naar aanliggende gebouwen of bestaande bedrijven (bijvoorbeeld in de buurt van borgen, heemtuinen en landgoederen). Deze hubs zijn toegankelijk voor iedereen, met als doel het uitwisselen van kennis en kunde over biodiversiteit. Binnen de 2.333 vierkante kilometer land en de zeven landschappen die de provincie kent, willen we in totaal dertig proeftuinen realiseren.

Verbinding bloemrijke routes en groene initiatieven
Onderling leiden recreatieve routes over land en water naar hubs en proeftuinen. Zij vormen een belangrijk onderdeel van het biodiverse landschap. Samen met kennis- en uitvoerende organisaties wordt gekeken hoe bermen en oevers duurzaam beheerd kunnen worden, met aandacht voor inheemse soorten. Bijzondere aandacht voor de routes wordt gecreëerd door extra pleisterplaatsen en markante gebouwtjes in de vorm van follies en insectentempels.

Werkgelegenheid en draagvlak 
Het draaiende houden van de coöperatie, maar ook de uitvoering, het optuigen en het onderhouden van de proeftuinen en de hubs leveren banen op. De routes vormen een web in heel Groningen. De pleisterplaatsen en proeftuinen leveren een toegevoegde waarde aan de toeristische sector in Groningen. Ook geven ze een impuls aan de leefbaarheid. Daarnaast versterkt de coöperatie bestaande partijen die te maken hebben met de inrichting van het landschap met als uiteindelijk doel een klimaatbestendig, kleurrijk en gevarieerd groen Groningen!

Samenwerking 
We willen samenwerken met de afdelingen van de terreinbeherende organisaties, de gemeentelijke groenafdelingen, de waterschappen en overige grondbezitters. Ook sluiten we met dit plan aan bij in ieder geval twee van de drie werkroutes die de hierboven genoemde partijen zelf al hebben aangegeven in het Manifest voor Groningse uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit.

Relevante ideeën

Hieronder vind je alle ideeën die voor dit project relevant zijn.

Landschap
Insecten Tempels
Bekijk dit idee 62x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Cultuur en toerisme
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Bedrijvigheid en economie
Draaihals
Bekijk dit idee 20x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Natuur en milieu
Bee Grunn
Bekijk dit idee 22x bewaard als favoriet
Landbouw
Mmmm Groningen!
Bekijk dit idee 4565x bewaard als favoriet
Natuur en milieu
Gezondheid
Landbouw
GruttoGronden
Bekijk dit idee 3x bewaard als favoriet
Landbouw
Landbouw
Elk dier een boom
Bekijk dit idee 11x bewaard als favoriet