Alle projecten

Ruim 200 Groningers hebben tijdens drie bundelbijeenkomsten de 900 ingestuurde ideeën gebundeld én uitgewerkt tot deze 59 bijzondere en vernieuwende projecten voor de toekomst van Groningen. De kernwoorden hierbij zijn: samen, kracht van mensen en de toekomst. Tussen 22 september en 4 oktober 2020 vroegen we inwoners van de provincie Groningen om deze projecten te beoordelen: dat is 30.000 keer gedaan! Het panel gebruikte de beoordelingen bij het maken van hun advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit advies gaat over hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst het beste kan worden besteed.

Thema's

Toon meer

Thema: Meer kunst en cultuur in het Ommeland

Groningen is een rijke kunst- en cultuurstad. Maar wat te denken van het ommeland? Ook daar vind je kunst, cultuur en bijzondere verhalen. Hier mogen we best wat meer aandacht en geld aan besteden. Door een intensieve samenwerking met de stad halen we het mooiste van de provincie naar boven.

Meer kunst en cultuur in het Ommeland
1. Zummerbühne

Zummerbühne is een groots openlucht muziektheaterspektakel dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling op een andere locatie in de provincie neerstrijkt. Bekende acteurs en musici vertellen samen met de lokale bevolking…

Bekijk dit project 323x beoordeeld
Meer kunst en cultuur in het Ommeland
2. Springplank – helpdesk voor creatieve plannenmakers

Droom je van een museum in je achtertuin? Een straatfestival op het dorpsplein? Een bioscoop in het dorpshuis? Zoek dan contact met Springplank. Bij dit inloopbureau werken ervaren cultuurkrachten die…

Bekijk dit project 148x beoordeeld
Meer kunst en cultuur in het Ommeland
3. Markante Kultuurhoezen voor iedere ommelander

Samen met bewoners, gemeenten en sociaal-culturele organisaties ontwikkelen we, verspreid over de provincie, een aantal markante gebouwen (een dorpshuis, lege school of gemeentehuis) tot Kultuurhoezen. Dit zijn samenwerkende regionale ‘culturele…

Bekijk dit project 224x beoordeeld
Meer kunst en cultuur in het Ommeland
4. DE BARST: hét openluchttheater

Aan de rand van het Schildmeer verrijst uit de gebarsten Groninger bodem het grootste openluchttheater van ons land. De natuurlijke tribune tegen de heuvel biedt plaats aan meer dan vijfduizend…

Bekijk dit project 491x beoordeeld
Meer kunst en cultuur in het Ommeland
5. GRN: creatief, cultureel en culinair hart

Een multifunctionele plek waar jong en oud samenkomt en talent de ruimte krijgt om te ontwikkelen. GRN is een modulair (en verplaatsbaar) cultureel terrein met drie hoofdfuncties: geluidsdicht muziekpodium en…

Bekijk dit project 271x beoordeeld
Meer kunst en cultuur in het Ommeland
6. Gronings Vuur: culturele brandstof voor de toekomst!

Samen met lokale cultuurmakers maken Groningers theatervoorstellingen, Gronings Vuur, voor de ‘toukomst’ van hun eigen gemeente. Jong en oud doen mee! Tenminste tien jaar lang gaat het Vuur de provincie…

Bekijk dit project 110x beoordeeld

Thema: Lokaal produceren en consumeren

Er wordt in Groningen heerlijk voedsel geproduceerd. Mooie en duurzame producten die we intensiever en efficiënter willen verbinden aan de lokale afzetmarkt. Korte lijnen, meer trots en bovendien veel lekkerder!

Lokaal produceren en consumeren
7. Elk dorp zijn eigen voedseltuin

In 2040 vieren we op een grootse manier het Groningse oogstfeest. Alle dorpen en steden hebben dan hun eigen voedseltuin waar inwoners gezamenlijk natuurbewust groente en fruit verbouwen. Professionals en…

Bekijk dit project 571x beoordeeld
Lokaal produceren en consumeren
8. Oogst van Groningen

Duurzame voeding uit eigen regio is noodzakelijk, want de aarde raakt uitgeput. Met Oogst van Groningen gaan we – ondersteund door kennisinstellingen – voor vernieuwende experimenten op het gebied van…

Bekijk dit project 352x beoordeeld
Lokaal produceren en consumeren
9. Groningen Groen en Duurzaam

Groningen staat voor de uitdaging om een groene landbouw te realiseren die financieel en ecologisch duurzaam is. Dat kan alleen als er een biobased economy gerealiseerd wordt. We richten vier…

Bekijk dit project 244x beoordeeld
Lokaal produceren en consumeren
10. Eiwit voor de dag van morgen

Eten doen we allemaal. Dit kan duurzamer! Groningen gaat vooroplopen, door meer plantaardige producten van het Groninger land op het bord te brengen. Het Kenniscentrum Eiwit ondersteunt de ketenontwikkeling van…

Bekijk dit project 241x beoordeeld

Thema: Passend onderwijs en werkgelegenheid

Jonge Groningers die binnen hun eigen provincie voldoende kansen hebben om te ontwikkelen… Dat is wat we willen! Passend onderwijs en een betere aansluiting op werk dragen daar aan bij. Samen werken we aan een kansrijke Groningse generatie met eigenwaarde en Toukomstperspectief.

Passend onderwijs en werkgelegenheid
11. Veur mekander

Lokale, sociale ondernemers helpen Groningen verder door iets te doen of te maken waar dorps- en buurtbewoners écht op zitten te wachten. Zij bieden eigenzinnige recreatie voor jong en oud…

Bekijk dit project 126x beoordeeld
Passend onderwijs en werkgelegenheid
12. Startersloket

Droom jij van een eigen bedrijf of heb je al een onderneming? Startersloket is een fysieke plek, verspreid over verschillende locaties in Groningen, waar starters en ondernemers terechtkunnen voor vragen,…

Bekijk dit project 91x beoordeeld
Passend onderwijs en werkgelegenheid
13. Een kansrijke generatie: de toekomst van Groningen

Een onvergetelijke basisschooltijd, dat gunnen wij ieder kind! Met een verrijkt lesprogramma verzorgd door bewoners en professionals op het gebied van natuur, voeding, leefstijl, techniek, welzijn, sport, cultuur en werk.…

Bekijk dit project 503x beoordeeld
Passend onderwijs en werkgelegenheid
14. De Groningse School; samen dromen, werken en doen

Een mooiere toekomst voor de jeugd is een mooiere toekomst voor ons allemaal. Er kan zoveel meer als je samen droomt, werkt en doet. In de Groningse School geven we…

Bekijk dit project 64x beoordeeld
Passend onderwijs en werkgelegenheid
15. School van de Toekomst; eigentijds en innovatief

Klaslokaal wordt innovatielab, teletijdmachine, muziek- of communicatiestudio. Een (werk)plek waar jij kunt onderzoeken wat het best past bij jouw interesses en talenten. Jij bepaalt de koers, wij begeleiden jou tot…

Bekijk dit project 167x beoordeeld
Passend onderwijs en werkgelegenheid
16. Nieuwe Zaaiplaatsen: toekomstwerkplaatsen voor jonge Groningers

Nieuwe Zaaiplaatsen zijn educatieve toekomstwerkplaatsen waar de ongekende mogelijkheden van jonge Groningers centraal staan. Begeleid door kunstenaars, uitvinders, architecten, wetenschappers en sportcoaches ontwikkelen kinderen en jongeren in de provincie Groningen…

Bekijk dit project 204x beoordeeld
Passend onderwijs en werkgelegenheid
17. Nieuw vakmanschap: samen leren, werken en ondernemen

We willen van Stadskanaal en omgeving dé maakregio van (Noord-)Nederland maken. Om dit te realiseren gaan bedrijven gezamenlijk innoveren (Makeport Mercurius), bieden onderwijsinstellingen aantrekkelijk ambachtsonderwijs (Nije Ambachtsschoule) en komt de…

Bekijk dit project 462x beoordeeld

Thema: Huisvesting voor jongeren, ouderen en in woongemeenschappen

Betaalbare woningen voor jongeren en passende woonplekken voor ouderen. Dit is wat het ommeland nodig heeft. Met Toukomst werken we aan meer voorzieningen in de dorpen en een fijne woonplek voor jong en oud.

Huisvesting voor jongeren, ouderen en in woongemeenschappen
18. Zo willen wij wonen; woonvormen voor ouderen

Meer woonvormen voor ouderen; daar zorgt dit plan voor. Door onderling kennis te delen en te helpen financiële steun te krijgen, zorgen wij er met elkaar voor dat er in…

Bekijk dit project 549x beoordeeld
Huisvesting voor jongeren, ouderen en in woongemeenschappen
19. Kunst in de Zorg 

Kunst in de Zorg wil de zorgervaring menselijker maken door creativiteit een plek te geven in zorginstellingen in Groningen. Een plek die patiënten, zorgmedewerkers en kunstenaars gezamenlijk vormgeven en waar…

Bekijk dit project 108x beoordeeld
Huisvesting voor jongeren, ouderen en in woongemeenschappen
20. Zelfvoorzienende woongemeenschappen in de provincie Groningen

Steeds meer mensen willen zelfvoorzienend wonen met eigen gemaakt voedsel en energie en zonder afval te produceren. We richten een coöperatie op waar mensen terechtkunnen met hun vragen over regelgeving,…

Bekijk dit project 153x beoordeeld

Thema: Kracht van het Groninger landschap

Het Groninger landschap is prachtig en heeft veel historie. Samen houden we deze enorme pluspunten van onze provincie in stand. Dit doen we met hernieuwde samenwerking tussen Groningers en organisaties die zich bezighouden met het Groninger land.

Kracht van het Groninger landschap
21. Masterplan vaarwater verbindt Groninger land

Meer toegankelijke vaarwegen bieden grote kansen voor het verhogen van de kwaliteit van de leefbaarheid en woon-leefomgeving van alle Groningers. Herontwikkeling van onze historische waterwegen en het verbinden met fiets-…

Bekijk dit project 322x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
22. Van Aa naar Zee

In het grootste natuurgebied van Nederland ontbreekt een cruciale schakel: de natuurlijke overgang tussen zoet en zout. Van Aa naar Zee herstelt dit op de beste plek: waar de Westerwoldse…

Bekijk dit project 353x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
23. ‘t Wad tot Stad

Het cultuurlandschap rondom het Reitdiep behoort tot het oudste van Europa en verbindt de mooiste plekken van Groningen. Dit willen we behouden én toekomstbestendig maken. Samen zoeken we naar vernieuwende…

Bekijk dit project 275x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
24. Verbonden biodiversiteit: flora, fauna en follies

Wij willen met een coöperatie van en voor Groningers een gemarkeerde route creëren die biodiversiteit, cultuur en educatie met elkaar verbindt. Onderweg zie je bloemrijke bermen en bezoek je insectentempels,…

Bekijk dit project 139x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
25. Kiekn & Doun: fiets- en wandelroutes verbinden

Wij verbinden bestaande en nieuwe fiets- en wandelroutes met elkaar en werken aan herkenbaarheid en goed onderhoud. Met begeleidende verhalen via web/app beleef je de familiehistorie van de borg, ontdek…

Bekijk dit project 199x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
26. Groningen beleven op hernieuwde fiets-, wandel- en ruiterpaden

Groningen beleven doe je het beste actief: op paden die de dorpen met elkaar en hun omgeving verbinden. Daarom moeten de onverharde verbindingen van weleer in ere worden hersteld. De…

Bekijk dit project 296x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
27. Diepen en maren: van Stad tot Wad 

Diepen en maren staan aan de basis van Groningen. Ooit verbonden ze dorpen en steden met elkaar, maar ook met de wereld. Versterking en herstel van deze historische waterlopen biedt…

Bekijk dit project 152x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
28. Nationaal Park Groningen

Stel dat de mooie natuur van Stad en Ommeland een erkend Nationaal Park wordt? Dit park bundelt krachten door bestaande natuur en nieuwe plannen samen te brengen. Met uitbreidingen van…

Bekijk dit project 158x beoordeeld
Kracht van het Groninger landschap
29. Groene longen voor de provincie Groningen

Meer bomen en bossen. Dat is goed voor de toekomst van Groningen, want bomen dragen bij aan geluk, welzijn, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, landschap en cultuurhistorie. Daarom willen we minstens twee…

Bekijk dit project 488x beoordeeld

Thema: Internet voor alle Groningers

Toegang tot het internet én een snelle verbinding zou voor alle inwoners en bedrijven in Groningen beschikbaar moeten zijn. Om dit te bereiken hebben we alternatieve oplossingen en nieuwe samenwerkingen nodig.

Internet voor alle Groningers
30. De Blauwe Kabel – Digitale basisinfrastructuur Groningen (DBIG)

De Blauwe Kabel wil een goede, veilige digitale basisinfrastructuur voor alle Groningers. Goed internet (glasvezel), goede apparatuur (ook voor Groningers die het niet kunnen betalen) en educatie op het gebied…

Bekijk dit project 198x beoordeeld

Thema: Verbinding tussen Ommeland en Stad

Betere vervoersverbindingen tussen Ommeland en Stad, dát is onze wens. Het houdt het ommeland levensvatbaar en aantrekkelijk voor zowel Groningers als bezoekers. Om dit te realiseren zijn er alternatieve, aanvullende vormen van vervoer nodig.

Verbinding tussen Ommeland en Stad
31. Noord-Nederland verbindt Europa

Met het verkorten van de reisafstand tussen Noordoost-Nederland en geheel Europa wordt de regio economisch aantrekkelijker. Start van de aanleg van de Nedersaksenlijn binnen nu en drie jaar, vergroot de…

Bekijk dit project 307x beoordeeld
Verbinding tussen Ommeland en Stad
32. Zorgeloos reizen dankzij 15.000 deelvoertuigen

Stel je voor dat in heel de provincie elektrische auto’s, fietsen en scooters staan die we samen delen. Dus één groot netwerk van betaalbaar en schoon vervoer, zonder (duur) bezit.…

Bekijk dit project 171x beoordeeld

Thema: Erkenning aardbevingsleed en kijken naar de toekomst

Erkenning voor het aardbevingsleed van de provincie. Maar ook: meer zeggenschap over het oplossen van de schade en de aanpak van de versterking in combinatie met het verduurzamen van de woningen. Samen werken we aan een mooie en duurzame toekomst.

Erkenning aardbevingsleed en kijken naar de toekomst
33. Aardbeving beleving

Hoe combineer je geschiedenis, educatie en toekomst in de provincie Groningen? In het interactieve beleefmuseum nemen wij bezoekers mee in de wereld van aardgas, aardbevingen, ondergrondse activiteiten in Groningen en…

Bekijk dit project 107x beoordeeld
Erkenning aardbevingsleed en kijken naar de toekomst
34. Een Schat van Waarde

Televisiefilm Zara is een eerbetoon aan de gedupeerden van de aardbevingen en het gebrek aan erkenning. Na de sloop van haar huis gaat Zara op zoek naar wat er misging.…

Bekijk dit project 593x beoordeeld

Thema: Gastvrij Groningen

Groningen heeft voor ieder wat wils. Toch worden niet alle kansen benut om bezoekers naar onze provincie te trekken. Daar brengen we verandering in. De rest van Nederland (en de wereld) moet het nu maar eens écht gaan zien: Groningen is mooi!

Gastvrij Groningen
35. Attractief Groningen: fascinerend, verrassend en (ver)bindend

Groningen is een bezoek waard. Waar zou jij naar toe willen? Voor Toukomst zijn er veel ideeën uitgewerkt voor nieuwe fascinerende, verrassende en (ver)bindende attracties en trekpleisters! De komende tien…

Bekijk dit project 132x beoordeeld
Gastvrij Groningen
36. Gratis en open Touripedia geeft toerist vrijheid

Op vakantie naar Groningen? Dan wil je alles over Groningen weten. Touripedia is een openbare digitale ladekast, waarin evenementen, horeca, wandelroutes – echt álles – te vinden is. Iedereen kan…

Bekijk dit project 112x beoordeeld
Gastvrij Groningen
37. Iconen in de ommelanden van Groningen

Twee grote blikvangers in het ommeland trekken binnen- en buitenlandse toeristen. Samen met een infrastructuur van wandel- en fietsroutes en accommodaties vormen ze een fraai netwerk zodat de toerist zich…

Bekijk dit project 180x beoordeeld
Gastvrij Groningen
38. Startpunt Groningen, waar je Groningen beleeft 

Wie Groningen wil ontdekken komt naar Startpunt Groningen. Hier staat beleven voorop: zien, proeven, spelen en proberen. Maar ook: fietsen huren en overnachtingen boeken. De ideale start van jouw reis…

Bekijk dit project 68x beoordeeld
Gastvrij Groningen
39. ERFGOUD, brengt ons erfgoed tot leven

Groningen is rijk aan erfgoed. Dit willen we in leven houden, maar vooral ook beleefbaar maken. Dit is een complexe klus. ERFGOUD ondersteunt initiatiefnemers met een fonds en een werkplaats…

Bekijk dit project 195x beoordeeld
Gastvrij Groningen
40. Het Golden Raand Fonds

De voor het culturele landschap belangrijke kleine instellingen en musea, vallen bij subsidieregelingen vaak buiten de boot. Het Golden Raand Fonds zorgt in de ommelanden daarom voor goede en betaalbare…

Bekijk dit project 82x beoordeeld
Gastvrij Groningen
41. Parels van Westerwolde gaan glanzen

Toerisme en recreatie bieden kansen voor Westerwolde. Met dit plan verhogen we de inkomsten en vergroten we de werkgelegenheid. Daarvoor is het belangrijk om ontwikkelingen te laten doorgroeien die al…

Bekijk dit project 153x beoordeeld
Gastvrij Groningen
42. Belevenisregio Duurswold

Door de hele streek Duurswold (van Groningen tot het Schildmeer) te voorzien van een netwerk van thematische belevingsroutes en beleefplekken, ontstaat een echte Belevenisregio. De geschiedenis en verhalen van het…

Bekijk dit project 102x beoordeeld
Gastvrij Groningen
43. Sterkere musea voor een sterk Groningen

Vijftig musea en borgen vertellen gezamenlijk het verhaal van Groningen. Er zijn 50 musea en borgen in de provincie die nu gezamenlijk 900.000 bezoekers trekken. Door dit plan komt er…

Bekijk dit project 285x beoordeeld
Gastvrij Groningen
44. Het stille goud van Groningen

Groningen heeft met ruimte, rust, schone lucht, kloosters en eigenheid de ideale ingrediënten voor het ontwikkelen van een nieuwe vorm van toerisme: bezinningstoerisme. We gebruiken bestaand erfgoed (te beginnen bij…

Bekijk dit project 179x beoordeeld
Gastvrij Groningen
45. Stee(vast) in de regio

Een Stee, in elke gemeente is een goed idee! In beeldbepalende leegstaande gebouwen willen we een Stee realiseren. Een plek voor inwoner, ondernemer en toerist om te ontmoeten, ontspannen en…

Bekijk dit project 93x beoordeeld
Gastvrij Groningen
46. Cultuur en natuur langs de ommelander kust

Culturele toeristische trekpleisters en activiteiten in het ommeland, langs de kust van Uithuizen tot Lauwersoog gaan we ontwikkelen en ondersteunen. Hoe? Door naast reeds bestaande Groningse bezienswaardigheden, de kunst- en…

Bekijk dit project 151x beoordeeld

Thema: Verduurzaming met draagvlak

Verduurzaming van de provincie is een thema waarbij Groningers graag betrokken worden. Er is behoefte aan samenwerking én aan experimenteren op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en klimaat.

Verduurzaming met draagvlak
47. Jouw woning en buurt, beter én duurzamer

De energietransitie is voor de overheid een enorme opgave, maar voor jouw buurt juist een kans op meer woongenot. Het plan: alle buurten in de provincie krijgen een eigen duurzame…

Bekijk dit project 153x beoordeeld
Verduurzaming met draagvlak
48. Duurzaam (ver)Bouwen en Wonen

Als coöperatie nemen we het voortouw in het zoeken naar oplossingen voor duurzaam (ver)bouwen en wonen. Hiervoor verbinden we sectoren als onderwijs, onderzoek, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheid. We ontwikkelen…

Bekijk dit project 58x beoordeeld
Verduurzaming met draagvlak
49. Waterstofbanen in de maakindustrie

Om het kip-ei probleem van waterstof op te lossen en te zorgen voor meer waterstofbanen is het nodig langjarig te investeren in waterstof. Een groep regionale mkb-bedrijven ontwikkelt samen met…

Bekijk dit project 193x beoordeeld
Verduurzaming met draagvlak
50. Groningen werkt circulair; we maken het zelf wel

In 2040 kijkt iedereen naar Groningen als het gaat om circulariteit. Wat we in Groningen nodig hebben wordt in Groningen gemaakt: kleding, meubels en huizen van afvalmateriaal of van wat…

Bekijk dit project 312x beoordeeld

Thema: Nieuwe democratie in Groningen

Inwoners moeten kunnen meedenken en meebeslissen over wonen, werken en leven in onze eigen provincie. Toukomst heeft hiermee een belangrijke start gemaakt, door Groningers te laten meedenken over de toekomst van Groningen. Iedere stem telt!

Nieuwe democratie in Groningen
51. Nieuwe democratie in Groningen: ‘Steendammen’

“Geen subsidie voor sneller internet? Dan doen we het zelf!” En dus kreeg iedereen in Steendam glasvezel. ‘Steendammen’ is inmiddels een beproefd praktijkgericht recept geworden onder de werktitel VanOnderen! Andere…

Bekijk dit project 72x beoordeeld
Nieuwe democratie in Groningen
52. Het Stille Geluid

Het Stille Geluid wil groepen mensen die zich niet gehoord voelen een stem geven. Wij ontwikkelen een aanpak die hun belangen en ideeën samenvat tot kernwaarden voor toekomstplannen, initiatieven en…

Bekijk dit project 52x beoordeeld
Nieuwe democratie in Groningen
53. De Invloedavond – jouw stem de provincie in

Wat begon met inspraak en informatie is nu échte invloed met pitches. De Invloedavond reist van platteland tot stad, van bewoner tot ondernemer. Met een ‘entree-stembiljet’ van 5 euro steun…

Bekijk dit project 35x beoordeeld

Thema: Gezonder leven, betere zorg, minder armoede

Alle Groningers hebben recht op een gezond leven, goede zorg en voldoende middelen. Om dit te bereiken, is er meer aandacht en geld nodig voor deze thema’s. Samen gaan we op zoek naar slimme en effectieve manieren om gezonder te leven, de zorg te verbeteren en armoede te verdrijven.

Gezonder leven, betere zorg, minder armoede
54. Kansen voor Kinderen uit gezinnen in armoede

Eén op de vijf kinderen in Groningen groeit op in armoede. Geen enkele ouder wil armoede/schulden overdragen aan hun kinderen. Vijftien professionele- en vrijwilligersorganisaties bieden de komende vijf jaar 1.000…

Bekijk dit project 430x beoordeeld
Gezonder leven, betere zorg, minder armoede
55. Noorderkracht: krachten bundelen voor een gezondere provincie

Noorderkracht versterkt initiatieven uit dorpen en wijken die bijdragen aan welzijn en gezond leven. Het gaat om initiatieven die invloed hebben op de thema’s actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen,…

Bekijk dit project 74x beoordeeld
Gezonder leven, betere zorg, minder armoede
56. Gezond ouder worden in Groningen 

Groningers willen graag veilig en gezond oud worden, maar hoe? Door slimme sensoren te gebruiken, zoals een Fitbit. Wij gaan sensoren ontwikkelen die je inspirerend en nuttig advies geven over…

Bekijk dit project 48x beoordeeld
Gezonder leven, betere zorg, minder armoede
57. Dieverdoatsieploatsn in de provincie

Met elkaar realiseren en ondersteunen we tien (bestaande) plekken in de provincie om te bewegen en te ontmoeten. Zoals: Schildmeer Sportmeer, Rodelbaan Kardinge en de Manege Winsum. De criteria: eigenaarschap…

Bekijk dit project 149x beoordeeld
Gezonder leven, betere zorg, minder armoede
58. Revalidatie Expertisecentrum: zodat beperkingen mogelijkheden worden

We willen in Groningen een neuro-revalidatiecentrum realiseren. Een plek waar alle relevante disciplines, bedrijven en instanties onder één dak hulp bieden aan mensen met een niet-aangeboren neurologische aandoening. Zo komt…

Bekijk dit project 122x beoordeeld
Gezonder leven, betere zorg, minder armoede
59. De Gezonde Voedingskaravaan

Je buik vol van friet en frisdrank? Met onze gezonde foodtruck komen we naar je toe in Stad en Ommeland! We laten je met onze kennis, passie en ervaring zien…

Bekijk dit project 121x beoordeeld