Projecten Ons Verhoal

Ons Verhoal
De ideeën en projecten in Ons Verhoal vertellen verhalen die recht doen aan de Groningse cultuur en zijn tegelijk antwoord op de veranderende beeldvorming van mensen buiten Groningen. Ze laten zien wat de provincie te bieden heeft. Tegelijkertijd gaat Groningen richting 2040 op zoek naar manieren om met trots een eigen identiteit uit te dragen en zo bij te dragen aan een proces van herstel na de periode van de gaswinning. Kunst en cultuur lenen zich bij uitstek om verhalen en emoties te erkennen, te vertellen en te beluisteren.

Hieronder vind je een overzicht van alle projecten die onder het domein Ons Verhoal vallen. Ook lees je per project het advies van het Toukomstpanel.

 

Sterkere musea voor een sterk Groningen

Een postieve impuls voor bestaande Groningse musea. Door musea te ondersteunen en beter samen te laten werken, kunnen zij hun verhalen blijven vertellen.

Reservering: 2 miljoen euro

Advies Toukomstpanel: Wij willen voor het project Sterkere musea voor een sterk Groningen 2 miljoen euro reserveren. Dit komt neer op de organisatiekracht van drie mensen (3 fte) gedurende tien jaar. Als eerste stap moet er een plan voor de organisatie komen met een takenpakket voor de medewerkers.

 

Kiekn & Doun en Touripedia 

Een app die alle routes, bezienswaardigheden, voorzieningen en verhalen met elkaar verbindt. Zo is alle informatie uit de provincie zijn vindbaar op één plek.

Reservering: 2 miljoen euro

Advies Toukomstpanel: Combineer de projecten Kiekn&Doun en Touripedia. Het is belangrijk dat het project begint met een duidelijk ontwerp als basis, zodat de app niet ongecontroleerd kan uitbreiden. Een groot deel van de reservering is nodig voor de opbouw van een nieuw netwerk in Groningen. Ondernemers en organisaties moeten bereid zijn om hun diensten, verhalen en routes in de app te zetten. Zo wordt het echt een app waar de hele provincie gebruik van kan maken.
Daarnaast is de reservering bedoeld voor het ophalen en schrijven van verhalen, en het bouwen, vullen en onderhouden van de app. Het is belangrijk om bestaande organisaties hierbij te betrekken. We moeten niet het wiel opnieuw uitvinden maar juist gaan voor samenwerking. Dit project wordt maximaal de eerste vijf jaar gefinancierd met Toukomstgeld, daarna moet de app betaald worden met ander geld.

 

Zummerbühne 

Een groots openlucht muziektheaterspektakel dat jaarlijks met een nieuwe voorstelling op een andere locatie in de provincie neerstrijkt. Bekende acteurs en musici vertellen samen met de lokale bevolking een verhaal dat linkt aan de provincie. Zummerbühne laat zien hoe mooi Groningen is.

Reservering: 3 miljoen euro

Advies Toukomstpanel: We reserveren 3 miljoen euro voor Zummerbühne voor een periode van vijf jaar. Wij vinden het belangrijk dat de initiatiefnemers van Zummerbühnehet budget minimaal verdubbelen
met cofinanciering. Elk jaar wordt de bijdrage vanuit Toukomst iets lager wanneer inkomsten door kaartverkoop en sponsoring toenemen.
Zoek de samenwerking op met het Toukomstproject Gronings Vuur.

 

De BARST en Aardbeving beleving 

Een educatief centrum en openluchttheater die allebei het eerlijke verhaal vertellen over de gaswinning, de aardbevingen en de gevolgen ervan en de kansen voor de toekomst.

Reservering: 6 miljoen euro

Advies Toukomstpanel: We denken dat een combinatie tussen deze projecten beide projecten kan versterken. Om te onderzoeken of dit inderdaad zo is, zien we graag dat de initiatiefnemers eerst gezamenlijk de haalbaarheid onderzoeken, uiteraard met professionele ondersteuning. Op basis daarvan wordt besloten of dit project uitgevoerd wordt. We reserveren een maximaal bedrag van 6 miljoen euro voor DE BARST en Aardbeving beleving. Het staat daarbij nog open of er een combinatie gemaakt wordt tussen beide initiatieven, of dat  ze los van elkaar gerealiseerd worden.

De voorwaarden die het Toukomstpanel dit project meegeeft, lees je in het Toukomstadvies.

 

Het stille goud van Groningen 

Bezinningstoerisme in Groningen ontwikkelen. Dit project willen hiervoor bestaand bestaand erfgoed gebruiken, ondernemers aanhaken en Groningen op een nieuwe manier in de spotlights zetten.

Reservering: 600.000 euro

Advies Toukomstpanel: Wij zien dit als een economische kans, onder meer omdat je hiervoor bestaande (monumentale) panden kunt gebruiken. Het stille goud van Groningen kan starten met een proefproject. Wij vinden, net als de initiatiefnemers, dat Klooster Ter Apel daarvoor de geschikte plek is. Wel geven we als voorwaarde mee dat in de pilot stappen worden gezet in het verder ontwikkelen van het bezinningstoerisme in Groningen, zodat de
hele provincie kan profiteren van deze vorm van toerisme. Als panel willen wij € 600.000,- reserveren voor het uitwerken van het projectplan en het uitvoeren van het proefproject.

 

Vergroenen van bestaande en ver laten gaswinningslocaties 

Met begroeiing groener maken van bestaande en verlaten gaswinningslocaties.

Reservering: 1 miljoen euro

Advies Toukomstpanel: Het met bomen en planten inrichten van oude gaswinningslocaties geeft een positieve draai aan het verleden: de fysieke littekens van de gaswinning in ons landschap worden zichtbaar verzorgd. De grond van de gaswinlocaties is meestal niet in bezit van NAM, maar van de
oorspronkelijke eigenaar. Om iets van deze plekken te bewaren voor de toekomst willen we 1 miljoen euro reserveren om dit idee uit te voeren binnen de Landschapswerkplaats.

 

Belicht de positieve kant van Groningen in een film 

Film over positief Gronings verhaal.

Reservering: 500.000 euro

Advies Toukomstpanel: De film kan over de hele provincie gaan en ook een ‘klein’ verhaal kan veel indruk maken. Belangrijk is dat de film een groot publiek bereikt, trots uitstraalt en geen zielig verhaal vertelt. De indieners van het idee kunnen de film niet zelf maken. Daarom adviseren wij om een open inschrijving te organiseren. Filmmakers die Groningen echt goed kennen kunnen zich aanmelden met een script dat past bij Ons Verhoal. Als panel kunnen wij helpen te bepalen welke film het moet worden.

 

Gronings Vuur

Lokaal theatervoorstellingen maken met jongeren. Het project, dat al eerder is uitgevoerd, trekt de provincie rond langs alle gemeenten in Groningen. De inhoud voor hun voorstelling haalt Gronings Vuur uit gesprekken met de
lokale bewoners en samen met de inwoners wordt de voorstelling gemaakt.

Reservering: 2 miljoen euro

Advies Toukomstpanel: We zien hier een belangrijke samenwerking met Toukomstproject Zummerbühne. Door samen te werken met Zummerbühne worden ze beide sterker en daarom stellen wij dit als voorwaarde.
Een andere voorwaarde is dat Gronings Vuur in het projectplan uitwerkt dat ze alle gemeenten in de provincie aandoet, zodat de hele provincie mee kan doen. Voor vijf jaar Gronings Vuurreserveren we in totaal 2 miljoen euro. Het overige geld moet Gronings Vuur via cofinanciering organiseren.

 

Kolonisten van Groningen 

Het uitbrengen van een Groningse versie van het bekende bordspel Catan, waarbij je grondstoffen moet verzamelen om dorpen en steden te bouwen.

Reservering: 25.000 euro

Advies Toukomstpanel: Het idee Kolonisten van Groningen vinden we een originele manier om een breed publiek bij Ons Verhoal te betrekken. We denken dat het spel ervoor zorgt dat mensen meer interesse krijgen in hun omgeving en in de verhalen die ook in de musea worden verteld. De initiatiefnemers moeten uitzoeken of het spel Catan van Groningen mag heten vanwege de auteursrechten. Het kan dus ook een ander spel worden. Kortom, het idee vraagt om verdere uitwerking. Hiervoor reserveren we € 25.000,-.