Privacy- en cookieverklaring Nationaal Programma Groningen

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 20 december 2019

Download hier de privacy- en cookieverklaring in PDF-formaat.

Jouw privacy is voor Nationaal Programma Groningen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan.

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat wij via ons platform Toukomst allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
 • Wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens
Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. Met Toukomst willen wij goede ideeën van Groningers boven tafel krijgen. Bezoekers van de website krijgen de mogelijkheid om hun idee of plan voor de toekomst van Groningen met het Nationaal Programma Groningen en de rest van de provincie te delen. Het indienen daarvan is mogelijk via ons platform Toukomst. Daarvoor heeft de bezoeker een Toukomst account nodig.

Toukomst-account
Voor een Toukomst-account vragen wij jou in elk geval om jouw e-mailadres. Dit is direct ook jouw gebruikersnaam om in te loggen op het platform Toukomst. Een aangemaakt Toukomst-account moet bevestigd worden via het opgegeven e-mailadres. Door jouw e-mailadres te bevestigen, verwerken wij jouw e-mailadres op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming. Optioneel kun je de volgende gegevens aan je profiel toevoegen die wij op basis van jouw toestemming verwerken:

 • voor- en achternaam,
 • telefoonnummer,
 • postcode, huisnummer met eventuele toevoeging en woonplaats.

Informatie over het gebruik
Hiernaast verzamelen wij ook persoonsgegevens terwijl jij het platform Toukomst gebruikt. Op dat moment verzamelen wij gegevens over jouw klik- en surfgedrag. Wij verkrijgen ook informatie uit cookies. Welke informatie dit precies is, wordt later in deze privacy- en cookieverklaring beschreven.

Gebruik van persoonsgegevens
Het doel voor het verzamelen van de bovenstaande persoonsgegevens is om eventueel contact met je op te nemen over jouw ingezonden idee. Bij het in behandeling nemen van jouw idee kan het zijn dat onze redacteuren met jou in contact willen komen om aanvullende vragen over jouw idee te stellen.
Met de door jou verstrekte gegevens is het voor ons ook mogelijk om je uit te nodigen voor eventuele vervolgbijeenkomsten. Verder verwerken wij jouw e-mailadres waar jouw account aan is gekoppeld om de inzending van het idee of plan te bevestigen en voor communicatie over het vervolgproces na de indiening van het idee. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens ook gebruiken om jou op de hoogte te houden van Toukomst door middel van onze periodieke nieuwsbrief. Het is altijd mogelijk om je af te melden voor toekomstige nieuwsbrieven.

Slechts op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming publiceren wij jouw voor- en achternaam bij het door jou ingediende idee op onze website. Geef je hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming dan wordt jouw naam niet zichtbaar bij het idee.

Het delen van persoonsgegevens
Wij kunnen je persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • Dat nodig is om een overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Jij hier toestemming voor geeft;
 • Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben; of
 • Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Wij gebruiken diensten van derden voor onze hosting, voor de mailcommunicatie en om het technisch mogelijk te maken de gegevens te verzamelen.

Bewaartermijn
Wij zijn wettelijk verplicht om onze webpagina(‘s) te archiveren. Daarom bewaren wij eventuele persoonsgegevens die op onze website(s) staan in ieder geval tot aan het moment dat de webpagina wordt overgebracht naar het Nationaal Archief. De hierbij gehanteerde bewaartermijnen zijn opgenomen in de voor onze organisatie geldende selectielijsten.

 

Cookies

Gebruik van cookies
Wij maken ook gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Wij plaatsen deze cookies zelf of schakelen hier derden voor in.

 

 • Google Analytics (met privacy vriendelijke instelling)

Doel:

Op onze website gebruiken wij Google Analytics cookies. Dit product helpt ons op die manier inzicht te krijgen in hoe onze website wordt gebruikt door bijvoorbeeld het aantal websitebezoeken te meten. Wij hebben ervoor gekozen om dit privacy vriendelijk in te stellen. Dit betekent dat de Google-Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
Het IP-adres van iedere websitebezoeker is geanonimiseerd in Google Analytics. De laatste drie cijfers van het IP-adres worden verwijderd, zodat een verwijzing naar personen wordt uitgesloten.
De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics hebben wij uitgezet. Dat betekent dat we Google geen toestemming geven om gegevens van onze websitebezoekers voor eigen doeleinden te gebruiken.

 

Afkomst en bewaartermijn

Deze cookies worden vanaf ons eigen domein geplaatst en worden maximaal 2 jaar op uw computer bewaard. Namen

–       _ga Retentie: 2 jaar
–       _gat Retentie: 1 minuut
–       _gid Retentie: 1 dag

 

 • Social media buttons 

Doel:
Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, LinkedIn, Instagram, en Twitter om ideeën te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op voormelde sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent

Welke rechten heb jij?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om toestemming in te trekken: Je kunt toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van je verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van je verwerken

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij het BSN en pasfoto onzichtbaar maakt.

Klacht indienen

Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan door middel van een digitaal meldingsformulier in te vullen dat beschikbaar is via de website van de toezichthouder.

Contactgegevens

Bij vragen neem dan gerust contact met ons op.

Nationaal Programma Groningen
Hendrik Westerstraat 24

E-mailadres: toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl

Download hier de privacy- en cookieverklaring in PDF-formaat.