Het wad als nieuwe voedingsbron.

Wat is Toukomst?

Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Dit programma gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen.

Waarom Toukomst?

Toukomst is gestart om met elkaar te bouwen aan de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Toukomst is gestart in 2020 om te bouwen aan projecten voor de toekomst van Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten, gekozen door het Toukomstpanel, is 100 miljoen euro beschikbaar. De ideeën die we met Toukomst hebben opgehaald en alle gevoerde gesprekken zijn de basis voor de Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld.

Toukomst bestaat uit zes stappen:

 

Stap 1: Ideeën insturen (13 januari t/m 31 maart 2020)

Toukomst spreekt de kracht van Groningers aan. We doen het samen met inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Met jou dus. Welke verandering is voor jou nodig om ook in de toekomst gelukkig te kunnen wonen, werken en leven in onze provincie? Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? En wat kun – en wil – je daar zelf aan bijdragen?

Het insturen van ideeën voor Groningen kon van 13 januari tot en met 31 maart 2020. Maar liefst 900 ideeën kregen we binnen via de website én haalden we op tijdens de Toukomsttour met onze groene bus.

 

Stap 2: Ideeën bundelen tot grote projecten (juni t/m augustus 2020)

Ruim 200 Groningers hebben tijdens drie bundelbijeenkomsten de ideeën gebundeld én uitgewerkt tot 59 bijzondere en vernieuwende projecten voor de toekomst van Groningen. De kernwoorden hierbij zijn: samen, kracht van mensen en de toekomst.

 

Stap 3: Projecten beoordelen door Groningers en maken Toukomstbeeld (september en oktober 2020)

Op de website of via de speciale Toukomstkrant die huis-aan-huis is verspreid, konden Groningers de projecten beoordelen en aangeven welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. In deze periode werd ook het Toukomstbeeld van Groningen gemaakt.

 

Stap 4: Toukomstpanel kiest (oktober t/m december 2020)

Inwoners uit de hele provincie konden zich aanmelden voor het Toukomstpanel. Het Toukomstpanel maakte een advies over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

Om de 100 miljoen euro op de goede manier te besteden gebruikte het panel bij haar afweging: de 900 ideeën, de beoordeling van Groningers, een onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten en eventueel een advies van deskundigen.

 

Stap 5: Presentatie Toukomstbeeld en Toukomstprojecten (januari 2021)

Het Toukomstbeeld én de Toukomstprojecten werden gepresenteerd aan het publiek. De leden van het Toukomstpanel adviseerden het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

 

Stap 6: Projecten uitwerken en uitvoeren (komende jaren)

En dan is het zover! De projecten die we met elkaar uitgekozen hebben, worden uitgewerkt en ook écht uitgevoerd. Het overzicht van die projecten vind je hier. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke zorgvuldig gedaan. Omdat het om grote projecten voor Groningen gaat, zal de uitvoering ervan vele jaren gaan duren. Daarmee creëren we iets blijvends voor onze provincie. We zijn ervan overtuigd dat als Groningers in 2040 terugkijken op Toukomst ze zullen zeggen: ‘Dat kon minder..!’

Na de zomer van 2021 start de uitvoering van de erste Toukomstprojecten. Informatie en de stand van zaken rond de projecten vind je vanaf dat moment op de website van Nationaal Programma Groningen. De inhoud van deze Toukomst website werken we dan niet meer bij, maar de website blijft bestaan om de resultaten van het eerste jaar Toukomst terug te kunnen vinden.

De projecten die we met elkaar uitkiezen, worden ook écht uitgevoerd.