Het wad als nieuwe voedingsbron.

Wat is Toukomst?

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. Die misschien in het beleid van overheden (nog) geen plek hebben. Of ideeën waar gewoon nooit geld voor was. Van elke Groninger, maar vooral ook van jongeren. Ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.

Waarom Toukomst?

We willen met elkaar bouwen aan de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Met Toukomst bouwen we aan projecten voor de toekomst van Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De ideeën die we met Toukomst hebben opgehaald en alle gesprekken die we voeren zijn de basis voor de Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld.

Toukomst bestaat uit zes stappen:

 

Stap 1: Ideeën insturen (13 januari t/m 31 maart)

Toukomst spreekt de kracht van Groningers aan. We doen het samen met inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Met jou dus. Welke verandering is voor jou nodig om ook in de toekomst gelukkig te kunnen wonen, werken en leven in onze provincie? Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? En wat kun – en wil – je daar zelf aan bijdragen?

Toukomst wil deze goede ideeën voor de toekomst van Groningers boven tafel krijgen. Tot en met 31 maart kon je ze insturen via deze website. Daarnaast zijn we met onze Toukomsttour de provincie in geweest. Om ideeën op te halen hebben onder andere studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen tijdens activiteiten in de hele provincie gesprekken gevoerd met Groningers. Ook hebben zij met jongeren het Toukomstspel gespeeld. Een spel waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun provincie.

 

Stap 2: Ideeën bundelen tot grote projecten (juni t/m augustus)

Ruim 200 Groningers hebben de ideeën die elkaar versterken gebundeld én uitgewerkt tot grote projecten die echt het verschil maken voor onze toekomst. Daarvoor hebben we indieners van ideeën die goed bij elkaar passen met elkaar in contact gebracht. Ook andere Groningers die aangaven dat ze graag mee wilden denken tijdens het bundelen zijn daarvoor uitgenodigd en hebben meegedaan. Samen met West 8 hebben de deelnemers van de ideeën in totaal 59 grote projecten gemaakt. De kernwoorden hierbij zijn: samen, kracht van mensen en de toekomst.

 

Stap 3: Projecten beoordelen door Groningers en maken Toukomstbeeld (september en oktober)

De bundeling heeft geleid tot 59 grote projecten voor de toekomst van Groningen. Wat is jouw oordeel over deze Toukomstprojecten? Welke projecten moeten volgens jou zeker uitgevoerd worden? Laat het Toukomstpanel weten wat jij belangrijk vindt voor de toekomst van Groningen.

Elke Groninger, van jong tot oud, kan van dinsdag 22 september tot en met zondag 4 oktober op deze website en via de Toukomstkrant die we op meesturen met Groningse weekbladen de projecten beoordelen. Je kunt een project tussen de één en vijf sterren geven en op de website ook toelichten wat je er goed of minder goed aan vindt. Je mag alle projecten beoordelen, maar dat hoeft niet. Je kan er ook een aantal uitkiezen. Het is geen stemming op populariteit, het Toukomstpanel neemt de inhoud van de beoordelingen mee in haar afweging.

Ondertussen maakt West 8 op basis van de ingestuurde ideeën een Toukomstbeeld voor Groningen – een samenhangende blik op onze toekomst. Dit is geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Het Toukomstbeeld kan als inspiratie dienen voor de programma’s van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten en de provincie gaan maken. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

 

Stap 4: Toukomstpanel kiest (oktober t/m december)

Inwoners uit de hele provincie konden zich van januari tot en met maart aanmelden op deze website voor het Toukomstpanel. Het Toukomstpanel maakt een advies over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

Een panel van twintig personen die een afspiegeling zijn van de inwoners van Groningen. Zes daarvan zijn professionals die Groningen vanuit hun werk goed kennen. Denk aan een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer. Veldkamp notarissen uit Hoogezand heeft in april via een loting vastgelegd wie er in het Toukomstpanel plaatsnemen. Het panel wordt geleid door Rob Schuur als onafhankelijk voorzitter. Om de 100 miljoen euro op de goede manier te besteden gebruikt het panel bij haar afweging: de 900 ideeën, de beoordeling van Groningers, een onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten en eventueel een advies van deskundigen.

 

Stap 5: Presentatie Toukomstbeeld en Toukomstprojecten (januari 2021)

Het Toukomstbeeld én de Toukomstprojecten worden gepresenteerd aan het publiek. De leden van het Toukomstpanel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden en hoe de 100 miljoen euro voor Toukomst kan worden besteed.

 

Stap 6: Projecten uitwerken en uitvoeren (komende jaren)

En dan is het zover! De projecten die we met elkaar uitgekozen hebben, worden uitgewerkt en ook écht uitgevoerd. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke zorgvuldig gedaan. Omdat het om grote projecten voor Groningen gaat, zal de uitvoering ervan vele jaren gaan duren. Daarmee creëren we iets blijvends voor onze provincie. We zijn ervan overtuigd dat als Groningers in 2040 terugkijken op Toukomst ze zullen zeggen: ‘Dat kon minder..!’.

De projecten die we met elkaar uitkiezen, worden ook écht uitgevoerd.