Het wad als nieuwe voedingsbron.

Wat is Toukomst?

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. Die misschien in het beleid van overheden (nog) geen plek hebben. Of ideeën waar gewoon nooit geld voor was. Van elke Groninger, maar vooral ook die van jongeren. Het gaat ons vooral om ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.

Waarom Toukomst?

We willen met elkaar bouwen aan de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Met Toukomst bouwen we aan projecten voor de toekomst van Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De ideeën die we met Toukomst hebben opgehaald en alle gesprekken die we voeren zijn bovendien de basis voor een Toukomstbeeld.

Toukomst bestaat uit zes stappen:

 

Stap 1: Ophalen van ideeën (tot en met 31 maart)

Toukomst spreekt de kracht van Groningers aan. We doen het samen met inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Met jou dus. Welke verandering is voor jou nodig om ook in de toekomst gelukkig te kunnen wonen, werken en leven in onze provincie? Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? En wat kun – en wil – je daar zelf aan bijdragen?

Toukomst wil deze goede ideeën voor de toekomst van Groningers boven tafel krijgen. Tot en met 31 maart kon je ze insturen via deze website. Daarnaast zijn we met onze Toukomsttour de provincie in geweest. Om ideeën op te halen hebben onder andere studenten van de Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen tijdens activiteiten in de hele provincie gesprekken gevoerd met Groningers. Ook hebben zij met jongeren het Toukomstspel gespeeld. Een spel waarbij jongeren met elkaar in gesprek gaan over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun provincie.

 

Stap 2: Bundelen en presenteren van projecten (vanaf juni)

Ideeën die elkaar versterken gaan we bundelen om tot grote projecten te komen die echt het verschil maken voor onze toekomst. Daarvoor brengen we indieners van ideeën die goed bij elkaar passen met elkaar in contact. Ook andere Groningers die zich willen aansluiten bij een idee zijn daarbij van harte welkom. Samen met West 8 maken we van de ideeën grote projecten. De kernwoorden hierbij zijn: samen, kracht van mensen en de toekomst.

In Toukomst gaan we op zoek naar grote ideeën die Groningen verder brengen.

Stap 3: Beoordelen projecten door Groningers en maken Toukomstbeeld (september)

De bundeling leidt tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. De projecten die we gaan uitvoeren, kiezen we met elkaar. Elke Groninger, van jong tot oud, kan op de website en via een aparte Toukomst huis-aan-huiskrant de verschillende projecten beoordelen.

Ondertussen maakt West 8 op basis van de ingestuurde ideeën een Toukomstbeeld voor Groningen – een samenhangende blik op onze toekomst. Dit is geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Het Toukomstbeeld kan als inspiratie dienen voor de programma’s van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten en de provincie gaan maken. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

 

Stap 4: Toukomstpanel beslist mee over de besteding van de 100 miljoen euro aan de projecten (oktober)

Inwoners uit de hele provincie konden zich tot en met 31 maart aanmelden op deze website voor het Toukomstpanel. Het panel beslist mee over welke projecten we sowieso gaan uitvoeren en welke we met een kleiner bedrag op weg helpen.

Een panel van twintig personen die een afspiegeling zijn van de inwoners van Groningen. Zes daarvan zijn professionals die Groningen vanuit hun werk goed kennen. Denk aan een wijkagent, verpleegkundige of onderwijzer. Veldkamp notarissen uit Hoogezand heeft in april via een loting vastgelegd wie er in het Toukomstpanel plaatsnemen. Het panel wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter. Om de 100 miljoen euro op de goede manier te besteden gebruikt het panel bij haar afweging: de beoordeling van Groningers, een onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten en een advies van deskundigen.

 

Stap 5: Presentatie Toukomstbeeld en Toukomstprojecten (november)

Het Toukomstbeeld én de Toukomstprojecten worden gepresenteerd aan het publiek. De leden van het Toukomstpanel adviseren het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden en hoeveel geld hieraan besteed moet worden.

 

Stap 6: Projecten uitwerken en uitvoeren (komende jaren)

En dan is het zover! De projecten die we met elkaar uitgekozen hebben, worden ook écht uitgevoerd. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke zorgvuldig gedaan. Omdat het om grote projecten voor Groningen gaat, zal de uitvoering ervan vele jaren gaan duren. Daarmee creëren we iets blijvends voor onze provincie. We zijn ervan overtuigd dat als Groningers in 2040 terugkijken op Toukomst ze zullen zeggen: ‘Dat kon minder..!’.

De projecten die we met elkaar uitkiezen, worden ook écht uitgevoerd.