Het wad als nieuwe voedingsbron.

Wat is Toukomst?

Toukomst gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Samen met Groningers bundelen wij onze krachten om grote plannen te maken voor onze provincie. We zijn op zoek naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Voor de toekomst van Groningen kan élke Groninger ideeën insturen via deze website.

We zoeken grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen. Ideeën die misschien in het beleid van overheden (nog) geen plek hebben. Of ideeën waar gewoon nooit geld voor was. Ideeën van elke Groninger, maar vooral ook die van jongeren. Het gaat ons vooral om ideeën die samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken. Helpt jouw idee Groningen verder? Stuur het dan in via dit formulier.

 

Waarom Toukomst?

Simpel! We willen met elkaar gaan bouwen aan de toekomst: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 en organisaties uit de provincie Groningen. Toukomst is bedoeld voor grote projecten voor de toekomst van Groningen, zoals het versterken van de economie en de leefbaarheid. Voor de uitvoering van de projecten die Toukomst oplevert, is bijna 100 miljoen euro beschikbaar. Toukomst bestaat uit vijf stappen:

 

Stap 1: Ophalen van ideeën (tot halverwege maart)

Toukomst spreekt de kracht van Groningers aan. We doen het samen met inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Met jou dus.

Welke verandering is voor jou nodig om ook in de toekomst gelukkig te kunnen wonen, werken en leven in onze provincie? Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? En wat kun – en wil – je daar zelf aan bijdragen? Toukomst wil deze goede ideeën voor de toekomst van Groningers boven tafel krijgen. Je kunt ze insturen via deze website. Daarnaast gaan we met onze Toukomsttour de provincie in. Studenten van de Hanzehogeschool Groningen praten hierin met Groningers om ideeën op te halen.

 

Stap 2: Bundelen en presenteren van ideeën (maart en april)

In Toukomst zoeken we grote ideeën die Groningen verder brengen. Ideeën die elkaar versterken gaan we vervolgens bundelen om tot grote projecten te komen die echt het verschil maken voor onze toekomst. Daarvoor brengen we indieners van ideeën die goed bij elkaar passen met elkaar in contact. Ook andere Groningers die zich willen aansluiten bij een idee, zijn daarbij van harte welkom. Samen met West 8 maken we van de ideeën grote projecten. De kernwoorden hierbij zijn: samen, kracht van mensen en de toekomst.

In Toukomst gaan we op zoek naar grote ideeën die Groningen verder brengen.

Stap 3: Beoordelen projecten en maken Toukomstbeeld (april en mei)

De bundeling leidt tot grote projecten voor de toekomst van Groningen. De projecten die we gaan uitvoeren, kiezen we met elkaar. Elke Groninger, van jong tot oud, kan online of offline de verschillende projecten beoordelen. Vervolgens bepaalt een inwonerspanel welke drie projecten we sowieso gaan uitvoeren en welke projecten we met een kleiner bedrag op weg helpen.

Ondertussen maakt West 8 op basis van de ingestuurde ideeën ook een Toukomstbeeld voor Groningen – een samenhangende blik op onze toekomst. Dit is geen dikke, allesomvattende beleidsnota en ook geen kaart van de provincie. Het Toukomstbeeld kan als inspiratie dienen voor programmaplannen van Nationaal Programma Groningen en de visies die de gemeenten en de provincie gaan maken. Een mooi voorbeeld van hoe dit Toukomstbeeld eruit kan zien, is Panorama Nederland. Dit heeft West 8 in 2018 gemaakt.

 

Stap 4: Presentatie Toukomstbeeld en tien gekozen Toukomstprojecten (juni)

Het Toukomstbeeld én de tien Toukomstprojecten worden in juni gepresenteerd. Vervolgens worden drie gekozen Toukomstprojecten verder uitgewerkt; de overige zeven projecten ontvangen een bijdrage om ze op weg te helpen. De indieners van projecten die niet zijn uitgekozen, brengen we in contact met mensen en organisaties die helpen bij het uitwerken van hun idee en het vinden van geld.

 

Stap 5: Projecten uitvoeren

En dan is het zover! De drie projecten die we met elkaar uitgekozen hebben, worden ook écht uitgevoerd. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke zorgvuldig uitgevoerd. Omdat het om grote projecten voor Groningen gaat, zal de uitvoering ervan vele jaren gaan duren. Daarmee creëren we iets blijvends voor onze provincie. We zijn ervan overtuigd dat als Groningers in 2040 terugkijken op Toukomst ze zullen zeggen: ‘Dat kon minder..!’.

De drie projecten die we met elkaar uitkiezen, worden ook écht uitgevoerd.