Het wad als nieuwe voedingsbron.

Wat is Toukomst?

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. Dit programma gaat over beter wonen, leven en werken in Groningen. Over grote, vernieuwende, creatieve en slimme ideeën. Eigenzinnige ideeën. Ideeën die het normale werk van overheden doorkruisen.

Waarom Toukomst?

In Toukomst bouwen we met elkaar aan de toekomst van onze provincie: door het versterken van de leefomgeving, een krachtige economie, toekomstbestendige gemeenten, een gezondere natuur, banen die passen bij de regionale economie en nog veel meer. Voor het Groningen van jou. En van jouw familie, vrienden en collega’s.

Ons doel? Dat we met elkaar over een paar jaar kunnen zeggen dat het wonen, leven en werken in onze provincie écht is verbeterd!

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen in samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties uit de provincie Groningen. In 2020 is samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) gestart met het werken aan projecten voor de toekomst van Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar gesteld. De ideeën die we met Toukomst hebben opgehaald en alle gevoerde gesprekken zijn de basis voor de Toukomstprojecten en het Toukomstbeeld.

Toukomst bestaat uit zes stappen:

 

Stap 1: Ideeën insturen (januari t/m maart 2020)

Toukomst spreekt de kracht van Groningers aan. We doen het samen met inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Met jou dus. Welke verandering is voor jou nodig om ook in de toekomst gelukkig te kunnen wonen, werken en leven in onze provincie? Hoe zie jij de toekomst van Groningen in 2040? Wat zijn voor jou belangrijke onderwerpen? En wat kun – en wil – je daar zelf aan bijdragen? Hiervoor hebben we ideeën opgehaald.

Maar liefst 900 ideeën kregen we binnen via de website én we haalden deze op tijdens de Toukomsttour met onze groene bus.

 

Stap 2: Ideeën bundelen tot grote projecten (juni t/m augustus 2020)

Ruim 200 Groningers hebben tijdens drie bundelbijeenkomsten de ideeën gebundeld én uitgewerkt tot 59 bijzondere en vernieuwende projecten voor de toekomst van Groningen. De kernwoorden hierbij zijn: samen, kracht van mensen en de toekomst.

 

Stap 3: Projecten beoordelen door Groningers en Toukomstbeeld maken (september en oktober 2020)

Op de website of via de speciale Toukomstkrant die huis-aan-huis is verspreid, konden Groningers de 59 projecten beoordelen en aangeven welke projecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. Meer dan 6000 Groningers deden dit. Er kwamen ruim 30.000 beoordelingen binnen. In deze periode is door West 8 ook het Toukomstbeeld van Groningen gemaakt.

 

Stap 4: Toukomstpanel kiest (oktober t/m december 2020)

Inwoners uit de hele provincie konden zich aanmelden voor het Toukomstpanel. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter beoordeelde het panel de projecten en ideeën en schreven zij een advies over de besteding van de 100 miljoen euro voor Toukomst. Er waren 250 aanmeldingen. Een notaris heeft twintig panelleden ingeloot.

Bij het opstellen van het advies gebruikte het panel de 900 ideeën, de beoordeling van Groningers, de eigen aandachtspunten, een onderzoek naar de haalbaarheid van de projecten en als dat nodig was een advies van deskundigen.

 

Stap 5: Presentatie Toukomstbeeld en Toukomstprojecten (januari 2021)

De leden van het Toukomstpanel adviseerden het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de uit te voeren Toukomstprojecten en de besteding van de 100 miljoen euro. Het Toukomstbeeld én de Toukomstprojecten zijn gepresenteerd aan het publiek.

 

Stap 6: Projecten uitwerken en uitvoeren (komende jaren)

Provinciale Staten heeft in juli 2021 het Programmaplan Toukomst vastgesteld. Daarmee stellen ze de 100 miljoen euro beschikbaar die voor Toukomst is gereserveerd. Als de Toukomstprojecten vervolgens zijn uitgewerkt én zijn goedgekeurd door het bestuur van Nationaal Programma Groningen, kunnen ze starten. Daarmee creëren we iets blijvends voor onze provincie. Uiteraard worden alle procedures voor vergunningen, inspraak en dergelijke zorgvuldig gedaan. Omdat het om grote projecten voor Groningen gaat, duurt de uitvoering ervan vele jaren.

In juli 2021 start de uitvoering van de eerste Toukomstprojecten. Informatie en de stand van zaken rond de projecten vind je vanaf dat moment op de website van Nationaal Programma Groningen. De inhoud van deze Toukomstwebsite werken we niet meer bij, maar de website blijft voorlopig wel bestaan als inspiratie voor al het moois dat inwoners, bedrijven en organisaties in Groningen nog gaan ontwikkelen.

We zijn ervan overtuigd dat als Groningers in 2040 terugkijken op Toukomst ze zullen zeggen: ‘Dat kon minder…!’