Alle pakketpost via de Hyperloop.

Spelregels voor ideeën

We nodigen iedereen van harte uit om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. Alles is welkom, ook eigenzinnige en tegendraadse ideeën. We vragen je wel om je aan onderstaande spelregels te houden.

  1. We zoeken grote ideeën die Groningen en de Groningers verder helpen. Dat kunnen ook eigenzinnige ideeën zijn. Of ideeën die in het normale beleid van overheden tot nu toe geen plek hebben gekregen. Het gaat ons hierbij om ideeën die over de toekomst gaan, samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.
  2. We zoeken ideeën die helemaal of gedeeltelijk in de provincie Groningen worden uitgevoerd en waar een gemeenschap baat bij heeft.
  3. Formuleer je idee zo concreet mogelijk: geef het een titel, een goede omschrijving en laat weten voor welke locatie en gemeente dit bedoeld is.
  4. Voeg afbeeldingen toe aan je idee. Hierbij is het belangrijk dat je de rechten hebt om deze afbeeldingen te gebruiken. Haal dus niet zomaar plaatjes van het internet.
  5. Toukomst is een schone en veilige website. Dit betekent dat we het positief houden: schelden, beledigingen en dergelijke accepteren we niet.
  6. Plannen voor de versterking van individuele woningen en het repareren van schades aan huizen zijn bij Toukomst niet op de juiste plek. Daar wordt al op een andere manier aan gewerkt.
  7. We hebben een paar gebruiksvoorwaarden opgesteld. We gaan ervan uit dat je je hieraan houdt.
  8. Met het insturen van jouw idee geef je Nationaal Programma Groningen het gebruiksrecht om de uitwerking van dit idee, de afbeeldingen en foto’s in te zetten voor Groningen. Lees hierover meer in onze gebruiksvoorwaarden.