Alle pakketpost via de Hyperloop.

Spelregels voor ideeën

We nodigden van iedereen van 13 januari tot en met 31 maart van harte uit om ideeën in te sturen voor de toekomst van Groningen. Alles was welkom, ook eigenzinnige en tegendraadse ideeën. We vroegen de indieners om zich aan onderstaande spelregels te houden:

  1. Grote ideeën in te sturen die Groningen en de Groningers verder helpen. Dat kunnen ook eigenzinnige ideeën zijn. Of ideeën die in het normale beleid van overheden tot nu toe geen plek hebben gekregen. Het gaat ons hierbij om ideeën die over de toekomst gaan, samen zijn ontstaan en de kracht van mensen gebruiken.
  2. Ideeën in te sturen die helemaal of gedeeltelijk in de provincie Groningen worden uitgevoerd en waar een gemeenschap baat bij heeft.
  3. Je idee zo concreet mogelijk te formuleren: geef het een titel, een goede omschrijving en laat weten voor welke locatie en gemeente dit bedoeld is.
  4. Afbeeldingen toe te voegen aan je idee. Hierbij is het belangrijk dat je de rechten hebt om deze afbeeldingen te gebruiken. Haal dus niet zomaar plaatjes van het internet.
  5. Toukomst is een schone en veilige website. Dit betekent dat we het positief houden: schelden, beledigingen en dergelijke accepteren we niet.
  6. Plannen voor de versterking van individuele woningen en het repareren van schades aan huizen zijn bij Toukomst niet op de juiste plek. Daar wordt al op een andere manier aan gewerkt.
  7. We hebben een paar gebruiksvoorwaarden opgesteld. We gaan ervan uit dat je je hieraan houdt.
  8. Met het insturen van jouw idee geef je Nationaal Programma Groningen het gebruiksrecht om de uitwerking van dit idee, de afbeeldingen en foto’s in te zetten voor Groningen. Lees hierover meer in onze gebruiksvoorwaarden.