Krachten bundelen.

Bundelen van ideeën

Tot en met 31 maart konden mensen hun idee insturen voor de toekomst van Groningen. Door corona heeft het even geduurd voor we met de volgende fase verder konden. Nu is het tijd voor de tweede fase: het bundelen van de ideeën. Dit doen we door mensen die betrokken zijn bij een idee als indiener of meedenker bij elkaar te brengen via online bijeenkomsten. We werken toe naar grote projecten, waarbij we hopen dat er mooie samenwerkingen ontstaan met verrassende resultaten.

Hoe ziet het bundelen eruit?

We hebben alle ideeën bekeken en verdeeld over 49 groepen. Deze groepen gaan over onderwerpen waar de ideeën bij aansluiten. We hebben alle deelnemers uitgenodigd om zich voor maximaal drie groepen aan te melden.

Elke groep treft elkaar in drie online bundelbijeenkomsten, waar maximaal negen deelnemers onder leiding van een deskundige aan de slag gaan met het bundelen. Ze gaan met elkaar op zoek naar hoe de ideeën elkaar kunnen versterken en werken toe naar een groot project, dat toekomstbestendig is. Alle deelnemers zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de online bijeenkomsten die in juni, juli en augustus plaatsvinden.

Deelnemers gaan zelf bepalen hoe zij de ideeën in hun groep (die in een leesmap ter inspiratie terug te vinden zijn) bundelen en groter maken. Een gespreksleider helpt hen daarbij. Daarnaast staat er een team van specialisten klaar, dat adviseert bij bijvoorbeeld onderdelen zoals haalbaarheid en begroting.

Het vervolg

In september zijn alle projecten uitgewerkt en is het woord aan de Groningers. Via een speciale Toukomstkrant en via de website kunnen ze de projecten beoordelen. In oktober gaat het Toukomstpanel aan de slag en medio november brengt het panel een advies uit aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de uit te voeren Toukomstprojecten. En dus over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro.

Meer informatie

Wil je meer weten over het bundelen van de ideeën? Tijdens de online kick-off bijeenkomst op 8 juni hebben projectleiders Johannes Boshuizen (Nationaal Programma Groningen) en Jasmijn Koelega (West 8) uitleg gegeven over het bundelen en vragen van deelnemers beantwoord. Ook hebben we enkele veelgestelde vragen over het bundelen op de website gezet.