Krachten bundelen.

Bundelen van ideeën

Tot en met 31 maart 2020 konden mensen hun idee insturen voor de toekomst van Groningen. Door corona heeft het even geduurd voor we met de volgende fase verder konden. Begin juni was het eindelijk tijd voor de tweede fase: het bundelen van de ideeën. Hiervoor brachten we mensen die betrokken zijn bij een idee als indiener of meedenker bij elkaar via online bijeenkomsten. We werkten toe naar grote projecten, mooie samenwerkingen en verrassende resultaten.

Hoe zag het bundelen eruit?

We hebben alle ideeën bekeken en verdeeld over 49 groepen. Deze groepen gingen over onderwerpen waar de ideeën bij aansluiten. Elke groep trof elkaar in twee online bijeenkomsten en één fysieke bundelbijeenkomst (in juni, juli en augustus), waar maximaal negen deelnemers onder leiding van een deskundige aan de slag gingen met het bundelen.

Hier vind je een korte terugblik van een deelnemer op de eerste bijeenkomst en een samenvatting van de tweede bijeenkomst.

Deelnemers bepaalden zelf hoe zij de ideeën in hun groep wilden bundelen en groter maken. Een gespreksleider hielp ze daarbij. Daarnaast stond er een team van specialisten klaar, dat adviseerde bij bijvoorbeeld onderdelen zoals haalbaarheid en begroting.

In de video hieronder vind je een impressie van de derde bundelbijeenkomst.

Het vervolg

In september zijn alle projecten uitgewerkt (het werden er uiteindelijk 59) en is het woord aan de Groningers. Via een speciale Toukomstkrant en via de website kunnen ze de projecten beoordelen. Dit vindt plaats tussen 22 september en 4 oktober. Daarna gaat het Toukomstpanel aan de slag en in januari brengt het panel een advies uit aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen over de uit te voeren Toukomstprojecten. En dus over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro.

Meer informatie

Wil je meer weten over het bundelen van de ideeën? Tijdens de online kick-off bijeenkomst op 8 juni hebben projectleiders Johannes Boshuizen (Nationaal Programma Groningen) en Jasmijn Koelega (West 8) uitleg gegeven over het bundelen en vragen van deelnemers beantwoord. Ook hebben we enkele veelgestelde vragen over het bundelen op de website gezet.