Wat zijn voor jou Groningse kernwaarden?

Tijdens de gesprekken die wij voeren gaat het om vragen als: Wat zijn de belangrijke waarden van en voor Groningers? Wat laat je je kinderen na? Wat bind je aan Groningen? Waar ben je trots op? Dit gesprek is onderdeel van de voorbereidingen voor het Toukomstbeeld. Ook neemt het Toukomstpanel de uitkomsten mee bij het afwegen van de Toukomstprojecten en het besteden van de 100 miljoen euro.

Om dit in kaart te brengen hebben we Noorderbreedte en Studio MARCHA! ingeschakeld. Zij bekijken alvast de ingestuurde ideeën en nodigen Groningers uit om mee te denken over hun gemeenschappelijke waarden. Tot nu toe zien zij de volgende drie kernwaarden: ‘vrij&open’, ‘slim&eigen’ en ‘samen&apart’. Deze zijn niet in beton gegoten. We horen hierover graag jouw mening!

Lees meer