Wat gebeurt wanneer?

1. Projecten beoordelen

Vanaf 22 september vragen we alle inwoners van de provincie Groningen om de projecten te beoordelen en aan te geven welke projecten zij het liefst uitgevoerd zien worden. Beoordelen kan via de website van Toukomst maar ook via een bijlage in de Groningse weekbladen. In de krant vind je korte beschrijvingen van de 59 projecten. Op de website staan uitgebreidere beschrijvingen en per project een overzicht van de bijbehorende ideeën, uit het totaal van 900 ideeën.

2. Toukomstpanel kiest

In oktober ontvangt het Toukomstpanel de beoordeling van Groningers. Verder bekijkt het panel de 900 ideeën en krijgt zij van West 8 en draaijer+partners: het Toukomstbeeld (toekomstvisie gebaseerd op ideeën van inwoners), een analyse van de 900 ideeën en een analyse over de uitwerking en haalbaarheid van de 59 projecten. Het Toukomstpanel gaat met al deze informatie aan de slag en verwerkt dit in een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit gaat over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomstprojecten beschikbaar is.

3. Presentatie gekozen Toukomstprojecten

In januari 2021 presenteert het Toukomstpanel de gekozen projecten en het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. De periode waarin het Toukomstpanel aan dat advies werkt is verlengd zodat het panel voldoende tijd heeft om de grote hoeveelheid projecten te beoordelen en een goed advies te maken.

4. Toukomstprojecten uitvoeren

Vervolgens besluit het bestuur van Nationaal Programma Groningen welke Toukomstprojecten uitgewerkt en uitgevoerd gaan worden. Provinciale Staten geeft daarna het definitieve akkoord.