Toukomstprojecten ruim 12.500 keer beoordeeld!

Op 22 september presenteerde Toukomst de 59 projecten die zijn bedacht door inzenders en meedenkers van de meer dan 900 Toukomstideeën. Tot en met 4 oktober hebben inwoners van Groningen hun mening gegeven over deze projecten, veel mensen deden mee! Met meer dan 12.500 beoordelingen via de website, nog aan te vullen met de ingezonden beoordelingen via de krant, hebben Groningers laten weten wat zij wél of juist niet goed vinden aan de projecten. Bedankt iedereen!

Wat gebeurt er met de beoordelingen?
De beoordelingen worden meegegeven aan het Toukomstpanel. Dit panel maakt de komende periode een advies over de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomst beschikbaar is. Om alle beoordelingen op een rijtje te zetten, is onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs ingeschakeld. Het rapport dat Enneüs maakt wordt op 20 oktober aan het panel overhandigd. Dan wordt het ook publiek gemaakt.

Voor het Toukomstpanel zijn vooral de inhoudelijke vóór- en tegenargumenten belangrijk. Het panel gebruikt deze argumenten als input voor het maken van de eigen afweging. Het aantal sterren per project is ook interessant voor het panel, maar zeker niet bepalend voor het uiteindelijke advies.

Panel aan zet
Het Toukomstpanel, met als onafhankelijk voorzitter Rob Schuur, maakt het uiteindelijke advies. Het panel gebruikt de volgende informatie als input:

  • de 59 projecten en de 900 oorspronkelijke Toukomstideeen;
  • de beoordelingen van het Groningse publiek;
  • advies over de haalbaarheid door Draaijer & Partners (en als het panel daar behoefte aan heeft, ook andere deskundigen);
  • het Toukomstbeeld dat West 8 maakt, met als basis alle ideeën en alle gesprekken die afgelopen maanden zijn gevoerd.

Het Toukomstpanel gaat met al deze informatie aan de slag en verwerkt dit in een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Dit gaat over welke projecten het beste uitgevoerd kunnen worden en de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomstprojecten beschikbaar is. Het advies van het panel wordt naar verwachting begin 2021 gepresenteerd.