Toukomstpanel start onder voorzitterschap Rob Schuur

Het Toukomstpanel is gestart met zijn werkzaamheden. Maandag 31 augustus kwamen de leden voor de eerste keer bij elkaar. Rob Schuur gaat het voorzitterschap van het panel vervullen. Het Toukomstpanel heeft de belangrijke taak om het bestuur van Nationaal Programma Groningen te adviseren over de besteding van de beschikbare 100 miljoen euro voor Toukomst.

Het panel is een doorsnee van de Groningse bevolking: een mix van geslacht, leeftijd, woonplaats en beroep. In oktober krijgt het Toukomstpanel de beoordeling van de projecten door de Groningers. Verder bekijkt het panel de 900 ideeën en een analyse daarvan en krijgt het panel het Toukomstbeeld en de analyse over de haalbaarheid van de 59 projecten. In januari 2021 levert het Toukomstpanel haar advies op.

Rob Schuur is oud-bestuursvoorzitter van onderwijsinstelling Noorderpoort en woont en werkt al zijn hele leven in stad en ommeland. Zijn ambitie: “Ik ben al jaren geïnteresseerd in manieren om de democratie te vernieuwen, burgers écht te betrekken bij beleidskeuzes. Dat is wat gebeurt bij Toukomst en dat spreekt mij zeer aan.”

Veel belangstelling

Er was veel belangstelling om deel te nemen aan het panel. Uit 243 aanmeldingen heeft een notaris twintig Groningers geloot om deel te nemen. De doelstelling van Rob Schuur is dat het panel “projecten aandraagt waarvan iedereen zegt: ja, dít zijn de projecten die we hier nodig hebben.”

900 ideeën

De oproep aan de Groningers om ideeën in te sturen voor Toukomst, project van Nationaal Programma Groningen, is een groot succes geworden. In totaal zijn 900 ideeën ingebracht, die moeten bijdragen aan de toekomst van Groningen. De afgelopen tijd is gewerkt aan het bundelen van ideeën die elkaar aanvullen en versterken. Dat is onder leiding van West 8 gebeurd met onder meer online sessies waar veel Groningers aan hebben deelgenomen.

Start beoordeling

Aan alle inwoners van Groningen wordt binnenkort gevraagd de Toukomstprojecten te beoordelen op deze website of via de Toukomstkrant. Deze krant wordt in de week van 22 september huis-aan-huis verspreid en als bijlage bij Dagblad van het Noorden. Het Toukomstpanel gaat deze beoordelingen samen met de inbreng van externe deskundigen gebruiken voor het advies aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. Het panel geeft daarin aan welke Toukomstprojecten volgens hen uitgevoerd moeten worden. Naar verwachting is dit advies in januari 2021 klaar. Oorspronkelijk zou dit eerder, maar door de coronacrisis en de omvang van het aantal ingebrachte ideeën en de zorgvuldigheid die de beoordeling vraagt, is er wat meer tijd nodig.