Terugblik op eerste bundelbijeenkomst: ‘Kijken naar het grote perspectief’

Groningers waarderen het open landschap. Tegelijkertijd zijn er bij Toukomst veel ideeën ingediend voor het aanplanten van bomen en het aanleggen van nieuwe bossen. Hoe kunnen we, met respect voor de openheid van het landschap, aan deze wens voldoen? In de bundelgroep ‘Meer bossen en bomen’ buigen deelnemers zich over deze vraag.

Kunstenaar Jan van der Til diende een bijzonder idee in bij Toukomst, over een bosvesting rondom de stad Groningen om de stad te beschermen tegen luchtvervuiling, wateroverlast en hitte stress. “Ik heb me aangesloten bij de bundelbijeenkomst ‘Meer bossen en bomen’, waarbij ik vind dat het vooral moet gaan over de aaneensluiting van natuurgebieden en meer biodiversiteit.”
Jan van der Til was erg benieuwd hoe een online brainstorm in de praktijk zou gaan. “Ik moet zeggen dat ik positief terugkijk op de eerste sessie. Online bijeenkomsten hebben als voordeel dat je geen reisafstand hebt en mensen uit de hele provincie aanwezig kunnen zijn.”

Kijken naar mogelijkheden
Met zes mensen, die allemaal een idee hadden ingediend over bossen en bomen, ging de groep aan de slag met het bundelen. “We konden elkaar goed vinden in de ideeën en er was veel enthousiasme. Het was best bijzonder dat we allemaal al snel naar het grote perspectief voor de provincie konden kijken. Niemand zag een ander idee als een bedreiging voor zijn eigen idee. We keken juist naar mogelijkheden, hoe alle ideeën elkaar kunnen versterken. We kwamen uit op een groot parapluproject, een soort Nationaal Park Groningen, waar kleine en grote ideeën onder kunnen vallen.”

Bestaande initiatieven
Van der Til realiseerde zich na afloop van de brainstorm dat zijn groep nog niet had gekeken naar bestaande initiatieven. “Vanuit enthousiasme bedachten we mooie dingen, maar we hebben niet gesproken over manieren om aan te sluiten bij bestaande plannen en organisaties. We moeten niet opnieuw het wiel uitvinden, maar krachten bundelen met partijen die al met bossen bezig zijn. Anders zou het geldverspilling zijn en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Bij de tweede bundelbijeenkomst zal ik dit in de groep gooien en kunnen we kijken naar hoe we die verbinding met bestaande partijen aangaan.”