Ruim 30.000 beoordelingen Toukomstprojecten

Duizenden Groningers hebben gereageerd op de oproep om de 59 projecten van Toukomst te beoordelen. In totaal zijn er meer dan 30.000 beoordelingen van ongeveer 6000 Groningers binnen gekomen. Vanaf dit moment is het rapport met beoordelingen te vinden op onze website.

Toukomst is uniek voor Nederland. Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang. Via de speciale Toukomstkrant en de website riepen we als Nationaal Programma Groningen alle inwoners van de provincie Groningen op om in totaal 59 Toukomstprojecten te beoordelen. Daar is massaal gehoor aan gegeven. Het beoordelen gebeurde van 22 september tot en met 4 oktober. Alle uitkomsten zijn nu verwerkt in een rapport. Dat rapport vind je hier. In de bijlage van dit rapport staan ook alle argumenten voor en tegen per project die zijn ingevuld door beoordelaars via de website.

Advies Toukomstpanel

Het rapport met de beoordelingen is als belangrijke input naar het Toukomstpanel gegaan. Naast de beoordeling van de projecten, bekijkt het panel de 900 oorspronkelijke ideeën. Daarnaast ontvangt het panel een analyse over de haalbaarheid van de 59 projecten. Het Toukomstpanel weegt dit allemaal en verwerkt dit tot een advies voor het bestuur van Nationaal Programma Groningen, dat op basis van dit advies over de besteding van de € 100 miljoen besluit. Het panel is nu aan zet. Het advies is naar verwachting eind januari 2021 klaar.