Bekijk vanaf vandaag Toukomstbeeld: een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040

In het afgelopen jaar zijn 900 ideeën ingestuurd, online en offline groepsgesprekken gevoerd met 200 mensen om ideeën te bundelen tot grotere projecten en tal van gesprekken gevoerd met maatschappelijke- en netwerkorganisaties. De 59 gebundelde projecten zijn 30.000 keer beoordeeld door 6.000 mensen. De website werd 175.000 keer bezocht. Voor het inwonerspanel waren 250 aanmeldingen en werden 20 mensen ingeloot. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter beoordeelden zij de projecten en ideeën en schreven een advies over de besteding van 100 miljoen euro die beschikbaar is voor de uitwerking en uitvoering van Toukomstprojecten.

Het Toukomstbeeld is een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen in 2040, gebaseerd op alles wat er in het eerste jaar Toukomst is gedaan. Het Toukomstbeeld is een getekend panorama en toont de zeven Groninger landschappen met visies en doelen voor Groningen in 2040. Onderaan geeft het Toukomstbeeld een agenda mee aan de politiek, overheden en organisaties in de provincie. Een agenda van de inwoners van Groningen.

Het Toukomstbeeld is komende maanden op verschillende plekken in de provincie te zien. heb je een plek waar het Toukomstbeeld langs kan komen op tour? Stuur een mailtje naar toukomst@nationaalprogrammagroningen.nl.

Het Toukomstbeeld wordt tegelijk gepresenteerd met het advies van het Toukomstpanel. Het Toukomstadvies en het Toukomstbeeld vormen samen het eindproduct van het eerste jaar Toukomst, een echte mijlpaal voor Nationaal Programma Groningen.

Kijk de speciale Toukomstaflevering terug op RTV Noord

Benieuwd naar het Toukomstbeeld? Je vind het op toukomst.nl/toukomstbeeld.