Het Toukomstpanel overhandigt vandaag zijn advies.

Vandaag overhandigt het Toukomstpanel zijn advies over de besteding van de 100 miljoen euro van Toukomst aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen. De 20 Groningers in het panel hebben de afgelopen maanden tientallen projecten en honderden ideeën bekeken. Aan de hand van de randvoorwaarden, doelen en ambities van het Nationaal Programma en een aantal eigen aandachtspunten heeft het panel de 59 Toukomstprojecten beoordeeld en een advies geformuleerd.

Tegelijk met het advies wordt ook het Toukomstbeeld gepresenteerd, een visie van de inwoners op de toekomst van Groningen. Het Toukomstbeeld is een getekend panorama en toont de zeven Groninger landschappen met visies en doelen voor Groningen in 2040. Het Toukomstadvies en het Toukomstbeeld vormen samen het eindproduct van het eerste jaar Toukomst, een echte mijlpaal voor Nationaal Programma Groningen. De presentatie van het eindproduct is om 18.30 uur voor iedereen live te volgen in een speciale Toukomstuitzending op RTV Noord.

De door het panel geselecteerde Toukomstprojecten vertellen elk op hun eigen manier iets over Groningen. Volgens het panel hebben de projecten lef, dragen ze bij aan een betere toekomst van Groningen en hebben ze een Groningse identiteit. De gekozen projecten in het advies zijn ingedeeld onder drie thema’s die overeenkomen met de drie geschetste domeinen in het Toukomstbeeld: Ons Verhoal, Mien Laand en Mit Mekoar.

Kijk de speciale Toukomstaflevering terug op RTV Noord

Benieuwd naar het advies? Download het Advies Toukomstpanel op toukomst.nl/advies.