Onderzoek Toukomst: hoe doen we het?

We zeggen het vaak: Toukomst is uniek! Nooit eerder zijn inwoners zo rechtstreeks en massaal betrokken bij een project van deze omvang. Hier kunnen we veel van leren. Dat geldt zowel voor onszelf als voor anderen. Het hele proces, van het insturen van de ideeën tot het bundelen en het beoordelen: alles wordt vanaf het begin van Toukomst constant geëvalueerd en soms tussendoor verbeterd. We vragen daarom ook andere mensen om mee te kijken en onze werkwijze kritisch te beoordelen. Onderzoekers van De Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen hebben het hele proces van het Toukomstpanel intensief gevolgd en geëvalueerd. Uiterlijk in mei verwachten we de resultaten hiervan te kunnen delen.